Deň otvorených dverí na SPŠ dopravnej v Trnave

26.9.2019 8:00 Ing. Marko Engler, PhD.

Deň otvorených dverí na SPŠ dopravnej v Trnave

Približne pred rokom sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave a súčasne na železničnej stanici v Trnave uskutočnilo podujatie „Študuj dopravu 2018“. Táto akcia sa uskutočnila postupne v niektorých mestách na Slovensku s cieľom zaujať najmä žiakov základných škôl, aby mali záujem ísť študovať na strednú školu niektorý z odborov žiadaných v praxi. Táto akcia sa uskutočňuje aj v roku 2019 a vo štvrtok 3. októbra zavíta opäť aj do Trnavy.

Zatiaľ čo akcia „Študuj dopravu“ sa tento rok zrealizuje iba v priestoroch železničnej stanice Trnava, v ten istý deň bude na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave (SPŠD), na Študentskej 23, akcia „Deň otvorených dverí SPŠD v Trnave“. Obidve akcie spojí cestný vláčik, ktorý bude premávať medzi železničnou stanicou a areálom SPŠD ako minulý rok.


Plagát akcie

Vo štvrtok 3. októbra 2019 tak budú prístupné v škole rôzne laboratóriá s odborným výkladom vyučujúcich. Pre železničných záujemcov však budú určite najväčším lákadlom koľajiská modelovej železnice, ktorých sa už v škole nachádza niekoľko. Sú výsledkom praktickej činnosti žiakov, ktorí ich vytvorili či už ako súčasť Stredoškolskej odbornej činnosti (známej pod skratkou SOČ) alebo ako praktickej časti záverečnej skúšky (ľudovo prezývanej praktická maturita).


Modely žiakov SPŠ dopravnej v Trnave na školskom prenosnom koľajisku
(25.06.2019) © Marko

Okrem zvyčajnej stavby koľajiska sú zaujímavé aj riadiace systémy, ktoré takéto koľajiská ovládajú. Dôležitou zložkou pre žiakov totiž nie je len stavba krajinky s funkčnou modelovou železnicou, ale najmä riadiace a ovládacie systémy, ktoré využívajú najrozličnejšie výdobytky techniky – či už diskrétnu elektroniku, TTL logiku, programovateľné priemyselné počítače Simatic od firmy Siemens alebo čoraz populárnejšie programovateľné Arduiná. Na nich si totiž žiaci dokazujú, že dokážu v praxi riešiť reálne problémy. Preto je krajinka často len okrajovou záležitosťou a je vytvorená len v zjednodušenej podobe. Napriek tomu umožňujú takéto koľajiská prevádzku bežných vozidiel modelovej železnice.


Skúšobná súprava na koľajisku modelárskeho krúžku pri SPŠD v Trnave
(08.07.2019) © Marko

Počas Dňa otvorených dverí na SPŠD v Trnave budú mať návštevníci možnosť pozrieť si nielen vyššie spomenuté koľajiská, ale aj koľajisko budované členmi Krúžku železničných modelárov pri SPŠD v Trnave, ktoré slúži najmä pre získanie manuálnej zručnosti žiakov. Preto sa často upravuje do inej podoby, niečo modernizuje, niečo vymieňa a pod. Jednoducho slúži na cvičenie a zároveň aj na hranie, keďže s modelovou železnicou sa dá aj riadne vyhrať, čo využívajú nielen deti a žiaci, ale často aj dospelí.


Koľajisko modelovej veľkosti TT riadené priemyselným počítačom Simatic
postavili žiaci SPŠD (14.05.2019) © Marko

Aj keď je Deň otvorených dverí SPŠD v Trnave (ako aj akcia „Študuj dopravu“) určený predovšetkým pre žiakov základných škôl, ktorí sa rozhodujú pre strednú školu, akcia má verejný charakter a preto ju môžu využiť aj dospelí. Majú tak možnosť prísť si pozrieť technické vybavenie školy a podľa toho odporučiť svojim deťom ich ďalšie smerovanie v živote.


Akcia „Študuj dopravu“ v priestore nástupišťa 4 železničnej stanice Trnava
(04.10.2018) © Marko

Niekoľko ilustračných záberov, ktoré sprevádzajú túto správu, obsahuje okrem koľajísk modelovej železnice SPŠD v Trnave aj zábery z akcie „Študuj dopravu“ konanej v priestoroch železničnej stanice Trnava. V ten deň bol prístupný pre verejnosť aj výstavný vozeň Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia, v ktorom sa nachádzalo predvádzacie koľajisko firmy Roco sprostredkované predajňou modelovej železnice, keďže propagáciu železnice sa snažia zabezpečovať nielen štátne inštitúcie a ministerstvo, ale tiež dobrovoľníci a firmy. Je preto určite dobré, keď tieto snahy nájdu odozvu nielen v žiakoch základných škôl...

Odkazy:

  1. Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave
  2. „Študuj dopravu“
  3. Klub priateľov železníc Trnavy a okolia
  4. Predajňa modelovej železnice

Úvodná snímka: Reklamný vozeň SPŠD v Trnave (25.6.2019) © Marko;
koláž: PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy