Stretnutie na Čiernohronskej železnici

16.5.2019 8:00 Aleš Bílek

Stretnutie na Čiernohronskej železnici

Skupina pro studium a dokumentaci dějin železnic při Národním technickém muzeu v Praze zorganizovala v dňoch 10. - 12.5.2019 spomienkové výjazdné zasadnutie u príležitosti polstoročia svojho založenia a štyridsiateho výročia usporiadania akcií „Balog 78 a 79“ – prvých relevantných aktivít na záchranu Čiernohronskej lesnej železnice v Čiernom Balogu. Členovia tejto „Skupiny“ stáli u zrodu železničného múzejníctva vo vtedajšom Československu a aj vďaka ich doslova celoživotnému dielu môžu dnes ich nasledovníci posúvať tento obor v našich zemepisných šírkach na súčasnú úroveň oceňovanú v rámci Európy i celého sveta.

Bez ich pričinení by dnes nebolo často tzv.: „čo ochraňovať“... Ich zásluhou boli zachránené mnohé cenné exponáty neskorších zbierok NTM Praha i Železničného múzea ŽSR a do istej miery existuje i dnešná Čiernohronská železnica tak, ako ju dnes poznáme.


Historická fotografia z roku 1979

Vzhľadom na význam a koncentráciu osobností – účastníkov spomienkového zasadnutia vypravil Klub historickej techniky Zvolen v rámci tejto akcie v piatok 10.5.2019 o 14.26 hod veľké prekvapenie - vďaka pochopeniu a podpore Ministerstva dopravy a výstavby SR a Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. odviezla  osobný vlak Z Banskej Bystrice do Chvatimechu mimoriadne historická motorová lokomotíva T 678.012 „pomaranč“ – ikona motorizácie horských tratí stredného Slovenska sedemdesiatych rokov minulého storočia. 


Prestup z vlaku ZSSK na ČHŽ v Chvatimechu

V zastávke Chvatimech čakal účastníkov prestup do mimoriadneho parného  vlaku Čiernohronskej železnice a jazda celou jej hlavnou  trasou do Čierneho Balogu. O 18.00 hod nasledovala slávnostná recepcia v staničnej reštaurácii ČHŽ „Lampáreň“ v Čiernom Balogu a premietanie historických filmov a diapozitívov z pred päťdesiatich rokov, prednášky, beseda dlho do noci.


Priateľské posedenie s bohatým programom

V sobotu potom čakala na účastníkov stretnutia ďalšia zaujímavá jazda, tentoraz mimoriadnym parným ozubnicovým vlakom občianskeho združenia Zubačka na trati ŽSR Tisovec – Zbojská a späť, od 16.00 hod potom ďalšie jazdy až troch parných lokomotív na Čiernohronskej železnici v Čiernom Balogu smerom na Dobroč a do Vydrovskej doliny. Deň ukončilo pokračovanie prednášok s premietaním historických filmov a diapozitívov i výmeny skúseností a nových nápadov na ďalšiu spoluprácu i stretnutia.


Zakladajúci členovia Skupiny pred ozubnicovou lokomotívou v Tisovci

Stretnutie vyvrcholilo spoločnou spomienkovou fotografiou, imitujúcou rovnakú situáciu, ako pred 40-timi rokmi, vrátane nápisu kriedou na boku parnej lokomotívy ČKD a s nedeľným ránom sa všetci postupne pobrali späť do svojich často veľmi vzdialený domovov. Program pre celkovo cca 20 účastníkov zabezpečoval rovnaký počet dobrovoľníkov a spolupracovníkov Klubu historickej techniky Zvolen,  Čiernohronskej železnice, n.o. a občianskeho združenia Zubačka – všetkým patrí veľké poďakovanie.


Spoločná fotografia po štyridsiatich rokoch

Odkazy:

  1. Historie železniční sbírky NTM - Národní technické muzeum – k významu Skupiny pro studium a dokumentaci dějin železnic
  2. Čiernohronská železnica – Wikipedie
  3. Čiernohronská železnica, Čierny Balog – oficiálny web
  4. Železničná trať Brezno – Jesenské – Wikipédia s ozubnicovým úsekom  Pohronská Polhora – Tisovec
  5. Zubačka Tisovec - Pohronská Polhora – oficiálny web

Úvodná snímka: Aktualizovaná výzdoba stroja „U 31.001“ podľa fotografie z roku 1979

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy