Prvé nasadenie stroja RU 800S v Českej republike

17.10.2018 8:00 Peter Bado

Prvé nasadenie stroja RU 800S v Českej republike

V roku 2005 vyrobila firma Plasser & Theurer pre spoločnosť Swietelsky stroj RU 800S umožňujúci jedným pojazdom vykonať dve základné operácie na železničnom zvršku – výmenu koľajového roštu a čistenie koľajového lôžka. Prvýkrát bol nasadený v ČR 15. a 16.10.2018, a to na trati Obrnice – Čížkovice (v majetku firmy AŽD Praha), v približne 3 km dlhom úseku pred Obrnicami.

 

 

 

Technologický postup prác na železničnom zvršku v danom úseku bol limitovaný zachovaním víkendového charakteru prevádzky na trati, čo predurčovalo nasadenie vysokovýkonnej mechanizácie. Voľba padla na stroj RU 800S (R = reinigung/čistenie, U = umbau/obnova), vďaka ktorému bolo možné čistenie koľajového lôžka a výmenu koľajového roštu vykonať v približne polovičnom čase ako pri použití dvoch samostatných strojov. Samotný stroj bol doplnený súpravou upravených plošinových vozňov určených pre prepravu podvalov a súpravou zásobníkových vozňov pre odvoz výzisku z čistenia koľajového lôžka. Ďalej bola technologická linka doplnená súpravou s plošinovým vozňom upraveným na zber upevňovadiel uvoľnených pri povoľovaní starých koľajníc.


Výmena koľajníc © Peter Bado

Samotný stroj RU 800S sa skladá z viacerých častí, ktoré sú navzájom spojené. Na jeho začiatku sú radené tri vozne slúžiace ako náraďové, pre uskladnenie náhradných dielov, s nádržami pre naftu a ako energetická sekcia. Nasleduje časť určená na výmenu koľajníc a podvalov, kde dochádza taktiež k čiastočnému odťaženiu materiálu koľajového lôžka. Za hrabacou reťazou je na pláň železničného spodku rozprestieraná vrstva predštrkovania z prečisteného štrku. Na túto vrstvu sú kladené podvaly v požadovanom rozdelení, do ktorých sú navádzané nové koľajnice. Zadná časť stroja je určená na odťaženie koľajového lôžka za hlavami podvalov a čistenie vyťaženého koľajového lôžka. Dovoz a odvoz podvalov zabezpečuje dvojica portálových žeriavov pohybujúca sa po pomocnej drážke umiestnenej na bokoch stroja resp. vozňov.


V mieste pevnej prekážky © Peter Bado

Celková dĺžka stroja je cca 177 m, má 35 náprav, z ktorých je 12 hnacích a jeho hmotnosť dosahuje necelých 695 t. Pre jeho obsluhu je určených 26 strojníkov a 8 pomocných pracovníkov. Pri preprave vo vlaku je jeho max. rýchlosť 100 km/h, v pracovnom režime sa pohybuje najvyššou rýchlosťou 19 km/h. Umožňuje výmenu prakticky všetkých druhov podvalov, vrátane podvalov „Y“. Pracovný výkon je udávaný 2 500 m/deň, maximálny dosiahnutý na tejto stavbe bol 300 m/hod, reálne využiteľný sa pohyboval na hodnote cca 150 m/hod. Výhodou stroja je i rozdelenie ťaženia koľajového lôžka, čo umožňuje dosiahnuť minimálnu šírku čistenia 3 m, vďaka čomu nie je nutné prerušovať prácu stroja v mieste prekážok. Výhody stroja RU 800S sú nespochybniteľné a nemožno vylúčiť, že sa s ním budeme môcť v relatívne blízkej budúcnosti stretnúť i na tratiach SŽDC.


Panoramatické zobrazenie stroja (klikni do náhľadu!) © Peter Bado

Odkazy:

  1. Při opravě trati AŽD Praha nasadí Swietelsky Rail stroj, který v Česku ještě nebyl. Dobu rekonstrukce zkrátí o tři dny – tisková správa (formát PDF)
  2. Mimořádnou podívanou nabídne rekonstrukce kolejí na severočeské trati Čížkovice – Obrnice  - aktualita na stránke firmy Swietelsky
  3. RU 800 S s recyklací štěrku – prospekt  (formát PDF)
  4. Traťové stroje na výluke OPTR v úseku Stará Paka – Malá Skála – Traťové stroje NET
  5. Premiéra SMD 80 na tratiach SŽDC – Traťové stroje NET
  6. Súprava pre obnovu železničného zvršku Matisa P95 SR – Traťové stroje NET

Úvodná snímka: Obnovovacia časť stroja © Peter Bado

Galéria

Súvisiace odkazy