Tisovecká zubačka sťa prázdninová atrakcia

23.6.2018 8:00 -zz-

Tisovecká zubačka sťa prázdninová atrakcia

Blíži sa čas školských prázdnin a dovoleniek a teda aj každoročné riešenie otázky, ako túto dobu čo najlepšie využiť na rekreáciu, zábavu a možno tiež poučenie. To všetko ponúka návšteva národnej kultúrnej pamiatky, ozubnicovej železnice Tisovec - Zbojská - Pohronská Polhora, na ktorej môžete aj v lete tohto roku prežiť neopakovateľné chvíle pri ceste nostalgickým parným vlakom.

 

 

 

História a súčasnosť ozubnicovej železnice medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou

Vzrast spoločenského významu železničnej dopravy v poslednej štvrtine 19. storočia spočíval v poznaní priamej závislosti hospodárskeho rozvoja tej-ktorej oblasti na prítomnosti železničných komunikácii v nej. Dominantnou sa stala snaha priviesť koľaje do každého priemyselného podniku, tak povediac ku každému sústruhu. Jestvujúci systém hlavných tratí bol v tomto období doplňovaný vlásočnicovou sieťou stavebne nenáročných miestnych železníc. Hlavným imperatívom doby bola najnižšia možná úroveň stavebných nákladov. Novostavané trate sa preto primkli k terénu, ktorého nástrahy prekonávali ostrejšími oblúkmi a väčšími stúpaniami, než to bolo obvyklé na hlavných tratiach. Vo výnimočných terénnych pomeroch, kde by prekonanie prekážok adhéznou železnicou (využívajúcej len trenie medzi kolesom a koľajnicou) bolo neúnosne finančne náročné, sa uplatnili ozubnicové železnice, využívajúce pre prenos hnacích a brzdných síl medzi vozidlom a koľajou ozubené koleso rušňa, zapadajúce do ozubeného hrebeňa v koľaji.

Medzi viaceré ozubnicové železnice normálneho rozchodu postavené v čase prelomu 19. a 20. storočia na území rakúsko-uhorskej monarchie patril aj úsek Bánovo – Zbojská – Pohronská Polhora miestnej železnice Podbrezová – Brezno – Tisovec, sprevádzkovanej v roku 1896. Hlavným motívom jej výstavby bolo uľahčenie spojenia medzi železiarňami v Tisovci, Podbrezovej a Hronci. Najvýznamnejšou terénnou prekážkou na jej trase bol masív Slovenského Rudohoria. Projektanti navrhli spojiť východiskovú a koncovú stanice novej línie železničnou traťou dĺžky 41,2 km, ktorá prekonávala horský hrebeň cez sedlo Zbojská vo výške 725 m. n. m. stúpaniami až 50,2 promile. Na dvoch úsekoch tu preto bola položená dvojlamelová ozubnica sústavy Abt. [pokračovanie]

Jazdy parnej zubačky a historických vlakov v lete 2018

Jazdu vlakom na úseku Tisovec - Zbojská a späť je potrebné rezervovať na tel. čísle +421 905 287 583 alebo emailom na adrese listky@zubacka.sk najneskôr 2 dni pred jazdou.

Sezónne parné vlaky idú v dňoch 30. júna, 21. júla, 4. augusta, 18. augusta., 1. septembra. a 15. septembra podľa nasledovného cestovného poriadku:

stanica
príchod
odchod
príchod
odchod
Tisovec
 
09:00
 
12:00
Tisovec-Bánovo
09:25
09:27
12:25
12:27
Zbojská
10:00
 
13:00
 
 
10:15
 
15:05
Tisovec-Bánovo
10:45
10:47
15:35
15:37
Tisovec
11:10
 
16:00
 

Individuálne cestovné

Dospelí:

 • Tisovec – Zbojská alebo Zbojská – Tisovec:
  • parný vlak: 10 €, motorový vlak: 6 €
 • Tisovec – Zbojská a späť, alebo Zbojská – Tisovec a späť:
  • parný vlak: 12 €, motorový vlak: 8 €

Deti 6 – 15 rokov, ISIC, ZŤP, ZŤPS, dôchodcovia:

 • Tisovec – Zbojská alebo Zbojská – Tisovec:
  • parný vlak: 5 €, motorový vlak: 3 €
 • Tisovec – Zbojská a späť, Zbojská – Tisovec a späť:
  • parný vlak: 6 €, motorový vlak: 4 €

Deti do 5,99 rokov v sprievode platiacich rodičov, pes, kočík a bicykel: zdarma

Preprava kočíkov a bicyklov je garantovaná len na poslednej plošine osobného vozňa parného vlaku, alebo v batožinovom priestore motorového vozňa, nad tento rámec je možná len v rámci nevyužitej kapacity súpravy.

Zvýhodnené cestovné

 • Celodenný lístok rodinný pre jazdy na trase Tisovec - Zbojská a späť (2 dospelí a max. 4 deti do 15 rokov):
  • parný vlak: 30 €, motorový vlak: 20 €
 • Celodenný lístok – výlet pre vnúčatá pre jazdy na trase Tisovec - Zbojská a späť (2 dôchodcovia a max. 4 deti do 15 rokov)
  • parný vlak: 18 €, motorový vlak: 12 €

Ostatné upozornenia

 • Ceny jednotlivých produktov sú jednotné a platia aj v prípade nástupu alebo výstupu na zastávkach na trase vlaku.
 • Cestovné lístky sa predávajú priamo v historických vlakoch.
 • Jazdu vlakom na úseku Tisovec - Zbojská a späť je potrebné rezervovať na tel. čísle 0905 287 583 alebo emailom na adrese listky@zubacka.sk najneskôr 2 dni pred jazdou. Rezervácia bude potvrdená mailom alebo správou SMS po úhrade ceny vybraného produktu na účet IBAN č. SK4409000000000381419410
 • V prípade nevyužitia rezervácie uhradená suma sa nevracia.
 • Cestujúci s rezerváciou majú vo vlakoch prednosť.
 • Pri použití historických vlakov neplatia žiadne zľavy mimo zliav tu uvedených.
 • Cestujúci našími historickými vlakmi akceptujú a riadia sa Všeobecným prepravným poriadkom pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR.
 • Zmena nasadenia historických vozidiel a cestovného poriadku vyhradená.

Ďalšie informácie vrátanie úplných tarifných ustanovení nájdete na internetovej stránke www.zubacka.sk.

Múzeum ozubnicovej železnice

Zaujíma vás história ozubnicovej železnice Tisovec - Zbojská - Pohronská Polhora? Navštívte malé múzeum priamo na železničnej stanici Tisovec! Múzeum zubačky vedľa výpravnej budovy železničnej stanice Tisovec je prístupné v dňoch jázd parných vlakov od 8.00 do 17.00, vždy v čase pobytu parného vlaku v stanici. O návšteve mimo týchto dní sa možno vopred (najneskôr deň vopred) dohovoriť na telefónnom čísle 0903 486 051. [pokračovanie]

Tešíme sa na vašu návštevu!

Zdroje a odkazy:

 1. Železničná trať Brezno – Jesenské – Wikipédia
 2. Cestovný poriadok trate 174 Brezno – Jesenské platný od 4.3.2018 (formát PDF)
 3. Zubačka Tisovec - Pohronská Polhora - zubacka.sk – oficiálny web OZ Zubačka
 4. Zubačka Tisovec - Pohronská Polhora - Facebook
 5. Zubačka - Oficiálna stránka mesta Tisovec
 6. MÁV řada TIVc – Wikipedie – o prevádzkovanom rušni

Úvodná ilustračná snímka: Parná zubačka na viadukte (5.8.2015) © Ing. Igor Molnár

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy