Abeceda železničiara: : Abtova ozubnica

11.8.2007 19:29 Pio

Abeceda železničiara: : Abtova ozubnica

Jeden, dva alebo tri páry ozubených lamiel tvoria ozubnicu. Viaclamelová ozubnica má výhodu v plynulejšom zábere a zjednodušení výhybiek, obídu sa bez pohyblivej ozubnice v oblasti jazykov a bez pohyblivých koľajníc v strednej časti. V mieste jazykov sa hrebene rozídu do rôznych smerom, druhý hrebeň sa v dostatočnej vzdialenosti pripojí.

 V strednej časti sa jednoduché hrebene primknú ku koľajnici, teda ozubené koleso prekríži koľajnicu tak, že záber prejde plynulo z jedného ozubenia na druhé. Autorom je Carl Roman Abt, švajčiarsky strojársky inžinier, systém si nechal patentovať v roku 1882. 

  

Dvojlamelová Abtova ozubnica na Čertovom viadukte. Traťový úsek s ozubnicou je súčasťou trate ŽSR 174 Brezno - Jesenské. Ozubnica je v úseku po oboch stranách sedla Zbojská v dĺžke 5, 8 km. Sedlo Zbojská sa nachádza medzi železničnou stanicou Pohronská Polhora a Tisovec.

Základné údaje o úseku trate s ozubnicou:

Celková dĺžka: 16 km
Dĺžka tunela: 771 m
Viadukt Teplica: výška nad terénom 18 m
Viadukt Pod Dielom: 175 m
Viadukt Čertov: 105 m
2 mosty Pod Tesnou Skalou, sú bez piliera vložené do zvislej skaly ponad tiesňavu
Dvojdielna Abtova ozubnica: 5,836 km
Najväčšie stúpanie 50,2 promile Dvojlamelová Abtova ozubnica pod sedlom Zbojská. Dvojlamelová Abtova ozubnica na Čertovom viadukte Dvojlamelová Abtova ozubnica v skalnom záreze pri Čertovom viadukte. Dvojlamelová Abtova ozubnica na Čertovom viadukte.  Dvojlamelová Abtova ozubnica

 

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy