135 let trati Kroměříž - Zdounky - Zborovice

22.6.2016 8:00 Stanislav Plachý

135 let trati Kroměříž - Zdounky - Zborovice

Je již příjemnou tradicí, že na konci měsíce května vyjíždí na zborovickou trať parní vlak. Vždy je tato jízda spojena s pořádáním pohádkového lesa v obci Divoky nedaleko Zdounek. Akci pořádají od roku 1978 ochránci přírody Divoky ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Zdounky. Letošní jízdou si cestující mohli připomenout také jedno půlkulaté výročí. Zborovická trať letos slaví 135 narozeniny.

K tomuto výročí byly vydány dvě pohlednice spolu s pamětní kartonovou jízdenkou a limitovanou edicí přívěsku na klíče, zobrazující první parní stroj na zborovické trati.
 


Historie trati

Vše ovlivnil zákon o sekundárních drahách, který vyšel v platnost v roce 1880, a měl tak zásadní vliv na podnikání v regionální železnici. Společnosti, které se vrhly do výstavby místních drah, získaly kromě finanční podpory od státu řadu provozních a technických úlev včetně úlev na daních. Jelikož se o zákonu mluvilo již v roce 1879, byla v témže roku založena i akciová společnost Kroměřížská dráha. Jejím největším akcionářem se stal olomoucký hrabě Friedrich Egon Fürstenberg. Druhým největším akcionářem společnosti se stal hrabě Jane Friesse (Jonáš Friesse), ředitelem společnosti se stal Josef Nezdara. Akciová společnost Kroměřížská dráha nejdříve vystavěla 7,5km úsek z Hulína do Kroměříže (1880), pak následovala výstavba trati Kroměříž - Zborovice (1881) a poté Hulín - Bystřice pod Hostýnem (1882).

Již 2. května 1879 bylo založeno družstvo města Kroměříže a cukrovarů v Kroměříži, Zborovicích, Kvasicích a Hulíně pro stavbu trati Kroměříž – Zborovice. S výstavbou se započalo v pondělí 16. května 1881. Stavba byla velmi jednoduchá. Mosty na trati i přes řeku Moravu byly dřevěné. V Kotojedech bylo použito rozšířeného silničního mostu. Na výstavbě se podíleli italští dělníci „Brabanti“. Jedinou překážkou byl výškový rozdíl v terénu ve Zborovicích, kde se musela vytvořit velká průkopa pro přivedení dráhy ke zborovickému nádraží, které bylo zbudováno v těsné blízkosti cukrovaru, jenž byl vystavěn v letech 1850 - 1851. Vytěžená zemina se vyvážela před Zborovice, kde díky nerovnostem v terénu chyběla. K odvozu vytěžené hlíny byla položena úzkorozchodná dráha, po které se odvážela zemina z kopaného místa. Využito bylo kolejí a vozíků ze zrušené cihelny, která se nacházela za místním hřbitovem v těsné blízkosti výkopových prací. Při stavbě dráhy našli také zborovičtí občané krátkodobě možnost přivýdělku.

První zkušební jízda vlaku proběhla 28. září 1881 za přítomnosti generálního inspektora Julia Glücka z Vídně. V neděli 23. října došlo na slavnostní otevření trati. V pondělí 24. října byla zahájena doprava nákladní. Příjezd prvního vlaku byl stanoven na 1. listopadu. Ověnčenou parní lokomotivu "Zborowitz" vítaly zástupy diváků. Vítalo se také chlebem a solí, jak bývalo běžným zvykem na Hané. Zpočátku jezdily na trati dva páry vlaků s třemi vozy. Odjezdy do Kroměříže byly stanoveny na 9. hodinu ranní a 4. odpolední. V letech 1881 - 1903 činilo jízdné 26 krejcarů. V roce 1903 bylo zvýšeno na 1 korunu.


Pamětní pohlednice 135 let let trati Kroměříž - Zborovice

Jízdy zvláštních vlaků 21. května 2016

Třetí květnovou sobotu se na zvláštních vlacích veřejnosti ukázala parní lokomotiva 314.303 Valašský Kocúr. Tato parní lokomotivka měla cestující na trati svést už při loňských oslavách setkání vladařů, jenže pro poruchu byla nahrazena olomouckou Rosničkou 464.202. Letos České dráhy ve spolupráci s Kroměřížskou dráhou přichystaly 4 páry vlaků. Dva parní a dva motorové spoje. Vše doplněno o šest pravidelných spojů s nasazením motorové jednotky Regionova.


814.003-0, průjezd přes řeku Moravu v Kroměříži © Stanislav Plachý

I když ČD letos zavedly možnost rezervace jízdenky v předprodeji na zvláštní vlaky, většina cestujících nechala nákup jízdenky až na poslední den. I pěkné počasí velkou měrou přispělo k tomu, že už první vlak byl využit do posledního místa.


Zdounky: 314.303 před odjezdem do Zborovic © Stanislav Plachý

Při prvním návratu parního vlaku do Kroměříže postihla Kocúra technická závada. Ta se projevila tím, že na mašině se ulomil držák mazacího lisu, který na zastávce Kroměříž-Oskol upadl do trávy. Jízdu nakonec zachránil motorový vůz M131.1454, řazený jako posila v soupravě parního vlaku, který dotlačil celou soupravu do Kroměříže. Následovala oprava parní lokomotivy. Poté se motorový vlak s malým zpožděním vydal na svoji cestu do Zdounek a Zborovic, kde pobral další cestující na pohádkový les. Ve Zdounkách byla již tradičně přichystána kyvadlová autobusová doprava, která návštěvníky zavezla až do místa konání pohádkového lesa. Autobusy jezdily kyvadlově až do 14.30 přípojně na všechny vlaky s odjezdem do Kroměříže.


Setkání s čerty v pohádkovém lese © Ivan Bílý

Při třetím páru vlaků si přišli na svoje i hasiči ze Zborovic. Kromě zbrojení parní lokomotivy vypomáhali také u svařování. Při pobytu ve stanici Zborovice došlo k navaření držáku mazacího lisu u parní mašiny a také se svařovala spojka pomocných pohonů u motorového vozu M131.1454. Vše se díky schopnému svářeči podařilo včas dát dohromady a vlak odjel zpět jen s 15minutovým zpožděním.


Svařování ulomeného držáku mazacího lisu 314.303 © Stanislav Plachý

Na těchto mimořádných situacích je krásně vidět, jak si musí lidé v nečekaných situacích poradit, aby vlak s cestujícími přijel do cíle své cesty. Velké poděkování si zaslouží jak organizátoři celé akce, obsluha vlaku, tak i dobrovolní hasiči ze Zborovic.


314.303 dobírá vodu ve Zborovicích © Jitka CL

Závěrem této reportáže přijměte pozvání na další jízdu s motorovým vozem M131.1454 na zborovické trati, spojenou s oslavami výročí 140 let SDH Zdounky, které proběhne v sobotu 25. června 2016. Více podrobností najdete v přiloženém plakátu.

 

Galéria

Súvisiace odkazy