České dráhy myslí na invalidy

3.4.2015 8:00 Jiří Řechka

České dráhy myslí na invalidy

Rádi bychom Vás pozvali na prezentaci vozu pro přepravu zdravotně hendikepovaných, který jsme upravili podle jejich požadavků. Celkem budeme mít těchto vozů k dispozici 64. Vůz, který chceme společně se zástupci NRZP ČR prezentovat ve středu 1. 4. 2015, je jeden z prvních. Na nádraží v Libni zároveň připomeneme projekt Euroklíč.

 

 

 

 

Tak zněl text průvodní zprávy k pozvánce, která mi byla přeposlána redakcí VLAKY.NET k případnému využití. Proto jsem se na „apríla“ před desátou hodinou dopolední ocitl na pražském hlavním nádraží, kde se pomalu scházeli účastnící akce. Jejich hostitelem byl Ing. Michal Štěpán, člen představenstva ČD odpovědný za osobní dopravu. Za Národní radu osob se zdravotním postižením byl přítomen její předseda Mgr. Václav Krása, za Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých Mgr. Viktor Dudr a za projekt Euroklíč Mgr. Pavel Hříbek z Evropského institutu pro udržitelný rozvoj. A za veřejnost krom žurnalistů i pozvaní vozíčkáři.


Vozíčkáři čekají na své vystoupení při prezentaci © Jiří Řechka

Akce se chystala na 4. nástupišti, kam byl předváděný vůz s označením CZ-ČD 61 54 84-71 030-1 Bbdgmee236 spolu s lokomotivou 150.210-3 přivezen na závěsu EC 111 Praha. Po odpojení této soupravy od zmíněného vlaku byla zahájená předmětná prezentace. Pozvaní vozíčkáři nastoupili do vozu s pomocí upravené zdvihací plošiny a poté byla tiskovým mluvčím ČD Mgr. Petr Šťáhlavským zahájena v poněkud stísněných prostorech tisková konference. V jejím úvodu přivítal pozvané hosty, krátce „představil“ předváděný vůz a pak předal slovo jako prvnímu šéfovi osobní dopravy ČD Ing. Michalu Štěpánovi.


Tiskový mluvčí ČD Mgr. P.Šťáhlavský zahajuje prezentaci vozu © Jiří Řechka

Ten se zmínil, že po nástupu do funkce inicioval v lednu 2014 setkání s představiteli Národní rady osob se zdravotním postižením a dalších obdobných organizací, aby se vyjádřili k potřebám svých členů při železniční dopravě. Uvedl, že byl sice k dispozici rekonstruovaný vůz, který v tomto směru splňoval platné normy, ale přesto byla cítit potřeba udělat další vylepšení podle toho, jak se vyvíjejí různá zařízení a pomůcky, které používají tělesně postižení a nejenom oni. A na tomto setkání dal své slovo, že do roka bude hotov podle jejich připomínek upravený vůz a že všech 64 vozů téže řady bude takto upraveno do dvou let.


Hovoří Ing. M.Štěpán, šéf osobní dopravy ČD © Jiří Řechka

V tomto ohledu ale došlo ke změně. Ing. Štěpán oznámil, že všechny vozy budou hotovy již letos po prázdninách. Jako další promluvil Mgr. Václav Krása, který poděkoval Českým drahám za přístup k řešení problémů vozíčkářů. Řekl, že přestože existoval vůz, který splňoval normy, je důležitá spokojenost uživatelů, a proto došlo k dohodě s Českými drahami o provedení dalších úprav tak, aby tyto vozy dobře sloužily tělesně postiženým a nejen jim. Že upravené vozy umožní ještě ve větší míře přepravu těchto osob po železnici. A v dobrém „vyhrožoval“, že si zase něco na ČD vymyslí. Za nevidomé a slabozraké promluvil Mgr. Viktor Dudr.


Za nevidomé a slabozraké promluvil Mgr. V.Dudr © Jiří Řechka

Řekl, že s ČD spolupracují velmi dlouho a že dráhy vycházeli vždy vstříc jejich požadavkům. Pochvaloval si, že nevidomý v nových vozidlech nemusí hledat kliku nebo tlačítko, protože vysílačka, kterou má u sebe, iniciuje různé tóny v majáčkách, které otvírají příslušné dveře. Tato vysílačka také spouští informační systém, který informuje o výstupu, o podchodech atd. Řekl, že podmínky pro cestování této skupiny cestujících se výrazně zlepšily, bylo dohodnuto, jak mají průvodčí s nimi komunikovat a ono to funguje. Jako velký přínos je brána možnost, že si mohou koupit jízdenku bez přirážky ve vlaku, i když odjíždí ze stanice, kde je pokladna.


Souprava zvláštního vlaku ve stanici Praha-Libeň Jiří Řechka

Během těchto projevů náš vlak dojel přes Vršovice a Malešice do stanice Praha-Libeň. Po příjezdu dostal slovo Mgr. Pavel Hříbek s Evropského institutu pro udržitelný rozvoj. Ten představil projekt Euroklíč. Řekl, že na tento klíč mají nárok jen zdravotně postižení. Protože na těchto hygienických místech jsou také přebalovací pulty, mohou si prostřednictvím sítě mateřských center půjčit tyto klíče na dobu tří let rodiče dětí do tří let.Euroklíč je mezinárodní projekt, který začal v Německu v roce 1986 a k nám se rozšířil před deseti lety. Od té doby je u nás speciálními zámky osazeno 830 míst a v používání je 35 000 klíčů k nim.


Mgr. P.Hříbek hovoří o projektu Euroklíč © Jiří Řechka

Část těchto zámků je taky instalována na zdvihacích plošinách. To umožní vozíčkáři, že je může ovládat sám, bez asistence. Systém Euroklíče je aplikován na 40 nádražích či zastávkách a dále se rozšiřuje; na libeňském nádraží se tak stalo minulý týden. Prostředky k tomu se získávají různě, třeba výtěžek z jednoho lednového plesu 206 000,- Kč bude použit právě na zakoupení Euroklíčů. Po ukázce použití Euroklíče souprava s pozvanými hosty odjela zpět na hlavní nádraží, kde byla celá prezentační akce ukončená. Další informace, zejména o upraveném voze, najdete v přiložené tiskové zprávě.


Ti, jimž má nově upravený vůz posloužit © Jiří Řechka

Odkazy:

  1. České dráhy, a.s. – oficiální stránky
  2. Vůz Bbdgmee236 ČD – Wikipedie
  3. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR – oficiální stránky
  4. Euroklíč – oficiální stránky
Úvodní snímek: Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením nastupuje © Jiří Řechka
 
Upravil a doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy