Rekonstrukce mostu na trati Chomutov - Cheb hotova

22.3.2015 8:00 Jiří Řechka

Rekonstrukce mostu na trati Chomutov - Cheb hotova

Vážená redakce. Jménem Správy železniční dopravní cesty si Vás dovoluji srdečně pozvat na slavnostní zakončení Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov - Cheb. Akce se uskuteční ve středu 18. března 2015 od 10:30 v prostorách železniční stanice Vojkovice nad Ohří. Prosím o potvrzení účasti. Děkuji.

 

 

 

 


Když se v mé poště objevila výše uvedená zpráva s pozvánkou na slavnostní ukončení rekonstrukce mostu ve Vojkovicích nad Ohří, tak mně tento název stanice moc neříkal. Nakonec jsem si uvědomil, že zde začíná a také končí obnovená místní dráha do Kyselky. A také, že je možné při troše štěstí vyfotografovat Mattoni Express. Účast na této akci jsem potvrdil a při zjišťování spojení se ukázalo, že mne čeká přestup na osobní vlak, protože ve Vojkovicích nad Ohří žádný rychlík nezastavuje. Odjezd z Prahy byl brzy ráno a po vyhledání příslušného kupé, kam jsem měl místenku, jsem zjistil, že moje místo zabrala polospící cestující.

Protože byla jediná v kupé, neřešil jsem to. Při kontrole jízdních dokladů se ukázalo, že dotyčná cestující sice cestuje do Chebu, ptala se mne trochu lámanou češtinou, jestli vlak jede do Chebu, ale lístek měla přes Plzeň. Když průvodčí chtěl doplatek za jízdné, trasa přes Ústí je delší, nechápala proč. Trochu jsem se snažil průvodčímu pomoci, ten to nakonec vzdal, protože cestující řekla, že má pouze dvě koruny. Dál již cesta probíhala v klidu a po přestupu v Klášterci nad Ohří do osobního vlaku jsem po osmé hodině vystoupil ve Vojkovicích nad Ohří.


Výpravní budova stanice Vojkovice nad Ohří © Jiří Řechka

Zde se již chystala ona zmiňovaná akce, začátek byl stanoven na půl jedenáctou. V klidu jsem si začal zhotovovat první snímky, když se ozvalo táhlé houkání. Byl jsem zvědav, jaký vlak se objeví a za pár okamžiků se v oblouku před stanicí objevil výše zmíněný Mattoni Express. Vlakovou lokomotivou byla zamračená 749.262, druhá lokomotiva této řady v parku vozidel firmy Hanzalík. A právě ta, která mi chyběla v mém archivu. Na nádraží došlo k posunu soupravy na vlečkovou kolej, měl jsem štěstí, mohl jsem si udělat pár snímků z lokomotivy. Zajímavostí pro mne bylo zjištění, že souprava je oněch 9 km do Kyselky sunuta.

Pak jsem se již mohl věnovat dokumentaci přípravy slavnostního aktu a posléze i jeho vlastního průběhu. Za investora promluvil ředitel stavební správy západ SŽDC Ing. Lubor Hrubeš, za Karlovarský kraj náměstek hejtmana pro dopravy, silniční hospodářství a zdravotnictví​ Jakub Pánik a za dodavatele představitel firmy Strabag Rail a.s. Petr Sodomka. V projevech bylo vysloveno především poděkování všem, kteří se na předmětné stavební akci podíleli. O jejím rozsahu a významu padly zmínky jen stručné, proto v dalších odstavcích ocituji alespoň cosi z  tiskové zprávy, vydané při této příležitosti.


Tiskový mluvčí SŽDC Mgr. Pavel Tesař zahajuje © Jiří Řechka

Správa železniční dopravní cesty dokončila komplexní rekonstrukci železničního mostu u Ostrova na Karlovarsku na trati Chomutov – Cheb. Slavnostní ukončení výstavby se uskutečnilo dnes v železniční stanici Vojkovice nad Ohří. Cílem stavby bylo zachovat provoz dvoukolejné trati při požadované třídě zatížení, prostorové průchodnosti a traťové rychlosti. „Efekt této stavby se projeví nejen na provozních úsporách. Zvýší se také bezpečnost přepravy a vlaky budou moci v tomto úseku přejíždět přes Ohři vyšší rychlostí než dosud. Výsledkem tedy bude i zvýšení komfortu pro cestující,“ prohlásil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Projekt se týkal nosné konstrukce pod druhou kolejí a částečně také spodní stavby, díky jejíž přestavbě bude most schopen bezpečně přenášet zvýšené zatížení dopravy. Spodní stavba byla zároveň tvarově přizpůsobena nové konstrukci. Stavbaři v rámci výstavby demontovali původní most a nahradili jej novou svařovanou konstrukcí o třech polích s délkou 100 metrů. Opěry a pilíře mostu zesílili tryskovou injektáží. Na rekonstruovaném mostě následně zřídili uzavřené kolejové lože. Součástí projektu byla také výměna železničního svršku na mostě a nejbližším předmostí a rekonstrukce geometrické polohy koleje …


Tabule s informacemi o stavbě u vojkovického nádraží © Jiří Řechka

Projekt vychází z globálního cíle prioritní osy 1 OPD zlepšit železniční dopravu na transevropské dopravní síti. (…) Celkové náklady projektu s názvem „Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov – Cheb“  činí 72 622 952 Kč bez DPH, investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to ve výši 49 727 517 Kč. Národní financování projektu bylo zajištěno prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby bylo sdružení dodavatelů pod vedením společnosti Strabag. 

Tolik tedy hlavní sdělení tiskové zprávy, v níž najdete i technické údaje stavby. V projevu náměstka hejtmana Karlovarského kraje byla zmíněna také rekonstrukce karlovarského horního nádraží, která se již také chystá. Po projevech došlo na přestřižení pásky a slavnostní přípitek. Protože dotčený železniční most není přímo ve Vojkovicích, byl účastníkům slavnostního aktu nabídnut odvoz na místo stavby auty. Této možnosti jsem využil i já a mohl jsem tak zhotovit pár snímků opraveného stavebního objektu. Pro úplnost je potřeba dodat, že rekonstrukce se týkala mostu pod kolejí č. 2, pod kolejí č. 1 byla rekonstrukce provedena už dříve.


Nová polovina mostu v km 160,319 trati č. 140 © Jiří Řechka

Po návratu na nádraží ve Vojkovicích nad Ohří mně zbývalo už jen počkat na nejbližší osobní vlak a absolvovat zpáteční cestu do Prahy. Při tom cestování se mně povedlo vyfotografovat ve stanici  Kadaň-Prunéřov několik lokomotiv společnosti SD-Kolejová doprava, a.s. Radost jsem měl zejména  ze snímku lokomotivy 121.023, která má polskou registraci, ale potěšily mne také některá železniční hnací vozidla další, které se mi podařilo zachytit i na dalších místech. Tak jsem nejen více či méně úspěšně (to můžete posoudit sami) splnil redakční zadání, ale strávil celkem příjemný dne a obohatil i svou osobní fotogalerii.

Odkazy: 

  1. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  2. Železniční trať Chomutov–Cheb – Wikipedie
  3. Ohře – Wikipedie
  4. Vojkovice (okres Karlovy Vary) – Wikipedie
  5. Karlovarský kraj – oficiální portál
  6. STRABAG Rail – oficiální stránky
  7. zdroje uvedené pod odkazy v textu
Úvodní snímek: Rekonstruovaný most v km 160,319 trati č. 140 © Jiří Řechka
 
Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy