Jeden motorák, dvě páry a tři dny oslav

3.7.2014 8:00 Radek Hořínek

Jeden motorák, dvě páry a tři dny oslav

Ve dnech 13. – 15. června 2014 ožily tratě SŽDC číslo 273 Červenka – Senice na Hané a číslo 274 Litovel předměstí – Mladeč nezvyklým ruchem. K vidění a hlavně svezení tu byly vlaky za běžných okolností nevídané, což se ostatně týkalo i jejich nemalé obsazenosti cestujícími, kteří si chtěli užít čehosi, co se opakovat nemůže - oslav stých narozenin „Litovelky“.

 

 

 

 

V letošním roce uplyne 100 let od zahájení provozu na železniční trati z Litovle do Senice na Hané a Litovle předměstí do Mladče. Její historie se začala psát na konci roku 1913, kdy byla akciové společnosti Místní dráhy Litovel – Senice (Lokalbahn Littau – Gross Senitz) vydána koncese na výstavbu a provozování lokální dráhy normálního rozchodu z Litovle přes Haňovice a Cholinu do Senice s odbočkou z Litovle přes Chudobín do kamenných lomů v Mladči. 

V srpnu 1914 byl zahájen železniční provoz. Prvním vlakem, který vyjel na trať, odjížděli místní muži na frontu – do války. Slavnostní zahájení provozu se uskutečnilo až po vyhlášení Československé republiky, když se vrátili domů. O provoz se zpočátku staraly dvě parní lokomotivy řady 310, které vyrobila První českomoravská továrna na stroje z Prahy-Libně, a nesly jména Litovel a Cholina. Lokomotivy obsluhovaly trať místních drah a zajížděly až do Červenky, tedy i na úsek státní dráhy.


Lokomotiva „Cholina“ na továrním snímku; zdroj: České dráhy

Již v roce 1916 byl provoz na základě předválečných poměrů rozdělen. K jeho opětovnému sloučení došlo až od 1. ledna 1925, kdy Místní dráhy Litovel – Senice přešly pod správu Československých státních drah. Důvodem tohoto kroku byla potřeba racionálnějšího využití železniční dopravy, úspory v provozu, vyhovění provozním potřebám kraje a zejména zvýšení konkurence k rozvíjející se automobilové dopravě.

Místní dráha Litovel – Senice s odbočkou do Mladče je poslední a zároveň nejmladší místní dráha vybudovaná na našem území v době Rakousko-uherské monarchie, navzdory tomu na ní vlaky s malými přestávkami jezdí už sto let. Tímto textem zval národní železniční dopravce na svých webových stránkách na tuto akci, která byla spojena v centru oslav v Litovli s pravidelným podnikem Hanácké Benátky. Litovelské muzeum pro změnu připravilo výstavu k stému výročí trati.
 

(Ne)historická souprava v úseku Příkazy - Senice na Hané © Radek Hořínek

A teď je čas se podívat, jak to v Litovli a jejím okolí vypadalo po tři dny. V mé případě po dny dva. Páteční dění jsem si musel odpustit, ač plán byl takový, že v odpoledních hodinách si uděláme výlet do Litovle a nějakým tím historickým vláčkem se svezeme. Nakonec tomu bylo jinak, a tak až v sobotu jsem se ráno vydal do Senice na Hané vlakem, abych se zde nalodil do auta a stal se jedním z lovců malých pár a M 131.101.

Pohybovali jsme se po celý den jak mezi Senici na Hané a Červenkou, tak i mezi Litovlí předměstím a Mladčí. Počasí bylo jako na houpačce. Sluníčko střídal déšť, který nás smáčel hlavně v blízkosti zastávky Mladeč jeskyně. I přes tuto občasnou nepřízeň počasí se podařilo udělat několik snímečků. Bohužel se ježdění parního pantografu neobešlo bez zpoždění. V tom největším lijáku zůstala souprava chvíli stát před zastávkou Mladeč jeskyně.
 

314.303 u zastávky Mladeč jeskyně © Radek Hořínek

Po chvíli se naštěstí rozjela a pokračovala po zastavení na zastávce dál do svého cíle. Jak se pomalu můj čas začal naplňovat, tak jsem byl odvezen do Senice na Hané, kde jsem své místo v autě přenechal jiným a sám se vydal vlakem zpět do Olomouce. V neděli byla kromě jízd 310.0134 v okolí Litovle nachystána i jedna do Olomouce na nádražíčko Nová Ulice. Já se vydal vyfotit ji kousek od stanice Olomouc-Řepčín.

Po jejím průjezdu následoval rychlý cyklistický přesun na Novou Ulici, abych se pozdravil s kamarády a udělal si fotku na odjezdu. Situace se ale změnila. Veronika a Radka byly posazeny do vlaku a já musel opět šlápnout do pedálů, abych stihl přejet na nádraží Olomouc město, kde jsem měl na holky čekat. Byl jsem rychlejší než vlak, a tak jsem si stihnul vyfotit vjezd i odjezd 310.0134 směřující do Senice na Hané.
 

310.0134 opouští Olomouc město © Radek Hořínek
 

Galéria

Súvisiace odkazy