Vítejte v novém roce!

1.1.2014 0:00

Vítejte v novém roce!

Silvestrovská půlnoc z kdysi dávno zbudovaných věží odbila a na digitální časomíře věku moderního naskočilo datum 01.01.2014. Ač čas plyne kontinuálně a v chodu všehomíra k žádnému zlomu nedošlo, lidstvo na onu pomíjivou chvíli podlehlo obvyklému radostnému šílenství, doprovázenému nezbytnými světelnými a zvukovými efekty, aby přivítalo nový rok.

 
 
 
 
 
 
 
Tak velí tradice, byť zdaleka ne tak dlouhá a všeobecná, jak by se na první pohled zdálo. Nový rok v tomto soudobém pojetí je sice jen konvence, ale i tu je třeba ctít a dodržovat. Činíme tak také my, když podle možností daných formou a posláním internetového magazínu VLAKY.NET v první vteřině nového roku zdravíme všechny jeho spolutvůrce, stálé příznivce i náhodné návštěvníky. A přejeme jim, aby se jejich žití během následujících dvanácti měsíců odvíjelo k jejich co největší spokojenosti ve všech jeho oblastech, nevyjímaje pochopitelně ani tu, která nás všechny spojuje. Ať tedy má náš společný vláček číslo 2014 stále zelenou!  
 
 
Dodatečné přání, aby se na své trase vyhnul jakýmkoliv provozním problémům, se sice jeví jako logické, ale zřejmě nereálné. Alespoň pokud jde o naše stránky, které se s nimi občas potýkaly v roce minulém a lze předpokládat, že nejinak tomu bude v tom právě počínajícím. Ten navíc bude jubilejní, VLAKY.NET oslaví své už desáté narozeniny a chtěly by tak učinit nejen důstojně, nýbrž také v plné svěžesti svých aktualit a bez známek únavy svých reportérů. A že to vše redakce nezvládne bez přispění širokého okruhu spolupracovníků, je nasnadě. Ale tyto věci vážné zatím odložme na ráno a ještě si užívejme oslav příchodu nového roku.
 
Vítejte v roce 2014 na stránkách VLAKY.NET a ciťte se tu jako doma!
 
vaše redakce

Súvisiace odkazy