Uzávierka bratislavského Starého mosta

18.5.2010 12:00 Peter Salaj

Uzávierka bratislavského Starého mosta

Ako blesk z jasného neba sa v uplynulom týždni objavila v médiách správa o havarijnom stave najstaršieho bratislavského mosta a nutnosti ukončenia premávky autobusov MHD. Využil som preto popoludnie v piatok 14.5.2010 na jeho poslednú cestu autobusom a nafotenie pár záberov a na ich základe Vám prinášam túto aktualitu.

 Ako priniesli média (napr. bratislava.sme.sk), podľa výsledkov posledných meraní vykonávaných na moste došlo k poklesu betónovej vozovky za posledný rok o 16mm (bežná rýchlosť klesania je pritom iba 1mm ročne) a miernemu vybočeniu proti smeru toku Dunaja. Zároveň sa na vozovke objavili aj 20centimetrové trhliny. Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o ukončení premávky autobusov MHD po moste ku dňu 15.5.2010 od 00:00. Linky č. 50, 78, 95 a nočné spoje N80 a N95 boli presmerované cez most Apollo a Nový most. Individuálna automobilová doprava nepremáva po moste už rok a pol. Most bude uzavretý aj pre cyklistov, lávka pre peších je zatiaľ prístupná. Rovnako Slovenský plynárenský priemysel ukončil prevádzku plynovodu vedúceho po moste. Táto mimoriadna situácia  znamená definitívne ukončenie autobusovej dopravy po moste a urýchlenie prác na rekonštrukcii mosta, ktorá bola viackrát odložená (pôvodne sa o nej uvažovalo krátko po otvorení mosta Apollo, pre dobrý stav Starého mosta sa termín niekoľkokrát odkladal). Viac o histórii dopravy cez Starý most nájdete na http://www.imhd.zoznam.sk/ba/index.php?w=213621323033ef393621323033ef1f&id=8278

Snímka dokumentujúca havarijný stav vozovky. Všimnite si v popredí betónom zaliatu puklinu, ktorú autobusy obchádzali jazdou stredom vozovky 14.5.2010 © Peter Salaj
Snímka dokumentujúca havarijný stav vozovky. Všimnite si v popredí betónom zaliatu puklinu, ktorú autobusy obchádzali jazdou stredom vozovky 14.5.2010 © Peter Salaj

      Možno sa viacerí budete čudovať, prečo sa na portáli venovanom železnici objavila aktualita o okamžitej nutnosti uzavretia mosta pre cestnú dopravu. Vysvetlenie je jednoduché – tento most po svojom postavení slúžil električkovej aj železničnej doprave, pričom električky na druhý breh Dunaja boli zrušené a vlaky v súčasnosti premávajú po Prístavnom moste. Ale električky sa do Petržalky a teda aj na Starý most majú vrátiť, aspoň tak je to v plánoch Hlavného mesta Bratislavy. Keďže prebiehajú ťahanice o podobe nosného systému koľajovej dopravy v Bratislave, ktoré spôsobujú nie úplne kompetentní úradníci a umocňujú svojimi článkami nie úplne znalí novinári, musíme si na koľajovú budúcnosť Starého mosta počkať. Dúfajme, že sa nezopakuje „bratislavské metro“ a raz sa električkou po moste odvezieme.

Pohľad na železničnú časť mosta s plynovodom 14.5.2010 © Peter Salaj
Pohľad na železničnú časť mosta s plynovodom 14.5.2010 © Peter Salaj

Galéria

Súvisiace odkazy