Třináctkrát PF 2013 aneb Stručný úvod do drážní pourfeliciterologie

31.12.2012 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Třináctkrát PF 2013 aneb Stručný úvod do drážní pourfeliciterologie

Novoročenka (PF, slangově Péefko – odvozeno z francouzského Pour féliciter – „pro štěstí“) je obvykle kartička s přáním do nového roku. Vedle nejběžnějších papírových novoročenek se vzácně setkáváme i s novoročenkami keramickými, dřevěnými apod., a v poslední době se lze stále častěji setkat s novoročenkami v elektronické podobě.

 
 
 
 
 
 
 
Původ a historie hromadného rozšíření novoročenek v českém prostředí jsou nejasné, uvádí v poměrně obsáhlém česká Wikipedie. O něco stručnější Wikipédia slovenská zdůrazňuje, že to byla len zvláštnosť v Česku, a inde v cudzine sa nevyskytovala. Dalo by se tedy říci, že naše česko-slovenské tradiční novoroční péefko vzniklo jakýmsi omylem, nepochopením původního významu zkratky resp. zúžením jejího používání na jednu jedinou příležitost. A podobné nepochopení vede k omylu sekundárnímu, obsahově zcela nelogicky spojujícímu sama o sobě blahopřejná písmena s přáním dalším, jemuž se nevyhýbají dokonce ani mediální profesionálové.  
 

Text „Pro štěstí 2013 přeje tým SPŽ“ logikou příliš neoplývá; zdroj: spz.logout.cz
 
Ale dnes je Silvestra, tedy den bujarých oslav, v němž vážná pojednání nemají své místo. Změňme tedy tón a ponořme se do tajů vědy v titulku naznačené a bohužel doposud nepříliš rozvinuté. Dalo by se říci, že dokonce ještě neexistující, což má napravit seriál článků, které budou VLAKY.NET uveřejňovat pravidelně 31. prosince každého z příštích asi 20 roků. Ten úvodní by se měl soustředit na rozdělení péefek podle jejich zdroje a obsahu. Pochopitelně z našeho specifického pohledu, pomíjejícího jak už překonané novoročenky papírové, tak ty, které nemají s objektem našeho zájmu nic společného. Byť i takové vlakofilové tvoří a posílají.
 

Možná tu drážní tématika nechybí, pokud cyklista jede po zrušené trati; zdroj: redakční pošta 
 
Přání s železniční tématikou nerozesílají samozřejmě jen amatérští příznivci železnice (ostatně ani autor toho předchozího vlastně není železniční amatér), ale také firmy z oboru kolejové dopravy nebo jejich pracovníci. V tom případě je samotná novoročenka pochopitelně také dílem profesionálů a jejím posláním je krom samotného vinšování především propagace dotyčné firmy a jejích produktů, ať už jde třeba o dodavatele drážních vozidel nebo jejich odběratele, tedy dopravce. Z toho soudku prvního můžeme pro ilustraci vybrat třeba dílko, na němž se svým počinem chlubí výrobce první naší porevoluční motorové čtyřnápravové lokomotivy.
 

Profesionální novoročenka profesionála z oboru kolejových vozidel; zdroj: redakční pošta
 
Péefka podobného původu a zaměření bývají svou podobou vesměs seriózně vážná, ale najdou se i výjimky, využívající našeho smyslu pro humor (což ostatně v oboru reklamy není postup neznámý). Jedna z nich pochází trochu paradoxně od dopravce, který před koncem tohoto roku příliš důvodů k veselí neměl. Ale nebyl by to samozřejmě ve své podstatě hravý Leoš Novotný, aby přinejmenším neodsouhlasil poněkud odvážný nápad své společnosti LEO Express do nového roku popřát svým asi ne moc spokojeným zákazníkům a určitě ji vesměs nešetřícím zástupcům médií žertovným obrázkem a ještě žertovnějším (pro ty druhé) textem.
 

Vtipné přání LEO Expressu pro média se po kliknutí do náhledu promění ve vážnější variantu
pro zákazníky; zdroj: redakční pošta
 
Pokročme od železničních profesionálů dál a zaměřme se na jakýsi mezistupeň mezi nimi a zcela amatérskými milovníky železnice, jímž jsou železniční kluby a spolky. Jejich blahopřání k novému roku zcela pochopitelně obsahují také jakýsi podíl když ne přímo reklamy, tak alespoň více či méně nápadného upozornění na jejich jistě velice záslužnou činnost. Provedení takových novoročenek vesměs nebývá na profesionální úrovni (pokud se mezi členy nenajde někdo z oboru), ale jejich obsah je zpravidla o to srdečnější a účinek bezprostřednější. A to i v případě, že v jejich činnosti vlivem okolností postupně převážila právě železniční profesionalita.
 

Členové klubu TREŽ jsou sice vesměs amatéři, ale poskytují profesionální služby;
zdroj: redakční pošta
 
Vedle klubů a spolků, které se zabývají péčí o drážní vozidla (a někdy i o prvky drážní infrastruktury) existují i jiná uskupení železničních fandů, která mají (či k němu směřují) status poloprofesionality. Mám na mysli provozovatele různých internetových magazínů (jako jsou také VLAKY.NET) a dalších stránek, přinášejících informace o železniční nebo jiné drážní dopravě, které snad můžeme souhrnně označit jako elektronická drážní média. U nich bývá podoba blahopřání k novému roku obdobná, jako tomu bylo v případě předchozím, a podobný je i záměr, s nímž jsou rozesílána: krom samotného přání všeho nejlepšího upozornit na vlastní existenci.
 

Kdo by neznal stránky o prototypech a unikátech na kolejích; zdroj: redakční pošta
 
A zbývají nám ty nejrozšířenější novoročenky, které si posílají jednotliví železniční fandové mezi sebou. A na tuto skupinu si právě pro její četnost můžeme dovolit podívat se podrobněji a ukázat si ji v bohatosti jejích nejčastějších podob po stránce formy a obsahu. Nejjednodušší jsou přání, která vlastně podobu péefka nemají vůbec, protože jde o pouhý text elektronické pošty bez obrazové přílohy. O trochu blíž předmětu našeho bádání jsou pak rozesílané fotografie s železniční tématikou, která není „znešvařena“ písmenky – přání samotné je napsáno v těle zprávy. Její příjemce pak může uvažovat, proč odesilatel zvolil právě tuto formu.
 

„Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje Martin Kalousek“; zdroj: redakční pošta
 
Tedy zda nechtěl svůj jistě krásný snímek znehodnotit vložením textu, nebo takováto úprava přesahuje jeho možnosti či schopnosti. Tak či onak tento postup ukazuje, že motivem většiny odesilatelů obrázkových novoročenek není ani tak přání jako takové, ale spíš touha pochlubit se co nejhezčí fotografií, kterou lze s tématem spojit. (Což svým způsobem platí i o mně, jinak bych se každoročně nepachtil za zimními snímky). K tomu všemu však u některých přistupuje někdy až kontraproduktivní snaha zviditelnit navíc (nebo hlavně) svou zručnost v úpravě původního snímku do podoby péefkovité. Najít uměřenost je někdy vskutku nesnadné.
 

Každému se líbí cosi jiného; zdroj: redakční pošta
 
Předchozí příklad nám může posloužit jako oslí můstek k dalšímu tématu. Někteří příznivci železnice kombinují přání k novému roku s pozdravem vánočním, což je nakonec postup, který nabízely už dávno a dávno dnes téměř zapomenuté pohlednice. Jiní svým přátelům posílají přání dvojí a třetí skupina Vánoce v tomto směru pomíjí. (Přiznám se, že jsem kdysi patřil k těm druhým, ale posléze jsem se přidal ke skupině třetí. Tak nějak v důsledku úpadku Vánoc všeobecně a v případě naší rodiny zvláště.) Občas se ale najde někdo, kdo dokáže obě přání zkombinovat, aniž by se tak stalo přímo slovem. A v tomto případě navíc velice vtipně:
 

Železniční stromeček celý se zobrazí po kliknutí do náhledu; zdroj: redakční pošta
 
A vtipnost je právě to, o co řadě novoročních gratulantů z řad národa vlakofilního jde především. Takoví nadšenci někdy za dosažením předem vytčeného cíle neváhají vážit někdy i dlouhou cestu na vytipovaná místa (třeba za účelem zachycení hektometrovníku s potřebnými číslicemi) nebo naopak tvrdnout dobu na nějakém místě v očekávání průjezdu kýženého vlaku či seskupení nějakých pohyblivých a stacionárních objektů. Někdy si lze vypomoci jejich naaranžováním, jindy snad i softwarovou úpravou ne zcela vyhovujícího snímku. Mnozí si však vystačí pozorným prohlížením své bohaté fotogalerie, v níž zhusta najdou inspiraci pro vhodný text.
 

Shoda náhod poskytla snímek, jemuž dal stručný text jiný smysl; zdroj: redakční pošta
 
Na některého šťastlivce si plynoucí rok možná uchystá překvapení v podobě záběru, který si o vtipný novoroční textík přímo říká. I když v leckterém případě jde onen příznivou sudbou obdařený jedinec tomu štěstí vstříc způsobem svého celoročního usilovného snažení v dokumentaci dění kolem kolejí a hlavně na nich. A když je navíc díky své profesi i členství v kterési bohulibé zájmové organizaci dobře informován, vlastně mu takový snímek ani uniknout nemůže. Ať už byly okolnosti vzniku následující novoročenky jakkoliv složité či naopak jednoduché, vzniklo dílko, jež osobně považuji za nejlepší, co se v naší letošní přednovoroční poště objevilo.
 

Více slov netřeba; zdroj: redakční pošta
 
Svou podstatou, nikoliv však vždy také účinkem, vtipné může být uložení novoročenky kamsi jinam a zaslání pouhého odkazu na příslušnou (zpravidla vlastní) stránku. Najdou se ovšem i jiné fígle či zvláštnosti, spadající však do oboru drážní pourfeliciterologie spíš jen okrajově. Na co ale zapomenout nesmíme, je skutečnost, že společenství človíčků kolejnicí praštěných nezná hranic a tudíž i okruh k novému roku si navzájem přejících vlakofilů je povahy internacionální. Na tuto okolnost lze reagovat omezením textu na pouhou zkratku PF s letopočtem a podpisem, přípravou několika jazykových variant přání nebo vytvořením novoročenky vícejazyčné.
 

V kolika řečech přeješ, tolikrát jsi vlakofilem; zdroj: redakční pošta
 
Na dané téma by se zajisté daly rozvinout ještě úvahy mnohé, ale nic se rozvíjet nebude. A to hned ze tří důvodů: a) dnešní den je sice v zásadě pracovní, leč jinak spíš zábavě věnovaný, b) stať ve svém nadpise slibuje stručnost, kterou jsem si navíc tamtéž pojistil c) omezením na 13 příkladů. A už zbývá jen poslední, jímž se chci s vámi na půdě pourfeliciterologické rozloučit, abychom se zde opět sešli právě za rok. Tedy bude-li zde onoho 31. prosince 2013 moje maličkost (což garantovat nemohu), budete-li tu vy (což statistické prognózy nepochybně podporují) a vytrvají-li samotné VLAKY.NET (což se dá s výjimkou konce světa téměř zaručit).
 

A jak skončit jinak, než novoročenkou vlastní... © PhDr. Zbyněk Zlinský
Prameny a odkazy:
  1. Novoročenka - Wikipedie
  2. Pour féliciter - Wikipédia
  3. redakční pošta VLAKY.NET
  4. další zdroje uvedené v textu

Titulní obrázek: Vtipná novoročenka společnosti LEO Express; zdroj: redakční pošta

Súvisiace odkazy