Oslavy Dne železnice 2012 startují v Trutnově a vyvrcholí v Brně

4.9.2012 16:00

Oslavy Dne železnice 2012 startují v Trutnově a vyvrcholí v Brně

Rok s rokem se sešel a máme tu opět měsíc září, v České republice už tradičně skýtající všem příznivcům železnice bohatou nabídku možností pro jejich všestranné vyžití – od prohlídky jinak nepřístupných dep a dalších drážních objektů přes výstavy železničních vozidel skutečných i modelových až po jízdy nostalgických vlaků, jimiž se mohou svézt nebo je fotografovat či filmovat.

 
 
 
 
 
Asi už málo kdo v těch nepřehledných davech návštěvníků stále populárnějších akcí, pořádaných pod názvem Den železnice, si vzpomene, že jde vlastně o oslavy navazující na někdejší Den československých železničářů, uváděný v předrevolučních kalendářích jako významný den u data 27. září. A že právě toto spojení nemá zhola nic společného s tehdejším společenským řádem, nýbrž připomíná událost pro železnici památnou všeobecně: 27. září 1825 vyjel první vlak veřejné osobní dopravy na světě. Stalo se tak na trati Stockton – Darlington, kterou projektoval a do provozu uvedl „otec“ parní železnice, britský inženýr George Stephenson.
 
Kdo si však tyto souvislosti uvědomuje velice dobře, to jsou sami (především starší) železničáři, kteří mnohdy reptají na to, že jim byl jejich svátek „ukraden“, když bylo v novém názvu označení profese nahrazeno jejím objektem. Na tuto záležitost je ovšem možno nahlížet spíš pozitivně – Den železnice je jistě pojem širší, už formálně vtahující do oslavného dění nejen samotné příslušníky někdejší „modré armády“, ale také její zákazníky a vlastně každého, kdo má nebo si teprve vytváří k železnici nějaký pozitivní vztah. A že to v dnešní době tento druh dopravy v boji se svými konkurenty potřebuje, to musí jistě přiznat i ten nejstaromilštější „ajznboňák“.
 
 
Nakonec náš největší železniční dopravce, jako hlavní pořadatel Dne železnice, dělá stále více pro to, aby pořádané akce zasáhly co největší okruh občanstva. I když už třetím rokem organizuje Národní den železnice jako oslavy ústřední, neutlumil aktivity svých podřízených složek, které byly hnacím motorem zářijových oslav od jejich počátků. Současné Regionální dny železnice tak poskytují možnost zábavy a poučení těm, kdož se nemohou nebo nechtějí zúčastnit celostátního setkání přátel železnice. A rozprostranění oslav, dříve organizovaných vesměs o jediném víkendu, v prostoru i čase vlakofilům usnadňuje volbu, kam se tentokrát podívat.
 
 
A usnadnění všem (tedy i naší redakci, která vás tradičně na Den železnice zve) přináší i přehledný a navíc průběžně doplňovaný a aktualizovaný přehled akcí, které letos začínají už příští neděli 9. září v Trutnově a vyvrcholí o dvacet dní později v Brně:
 
 
 
Na stránce Dne železnice 2012, která byla aktivována dnes ráno, najdete také galerie uplynulých ročníků, jež naznačují, co mohou čekat návštěvníci toho letošního. Podobnou, ale podrobněji doloženou službu vám poskytnou níže na této stránce uvedené odkazy na naše vlastní reportáže. Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že se pořadatelé snaží přijít vždy s nějakou novinkou a letos lze zejména na oslavách ústředních očekávat novoty přitažlivé: V Brně na vás čekají i takové lahůdky jako zcela nová jednotka RegioPanter a RegioShark, chybět nebude ani Pendolino. Nebo hrboun z Rakouska, slibují dále České dráhy. Takže se můžeme všichni těšit.
 
Šťastnou cestu na Den železnice 2012 vám přeje
 
redakce VLAKY.NET

Súvisiace odkazy