Esztergom a Komárom pod náporom výluk

30.3.2012 8:00 Bc. Jozef Gulík

Esztergom a Komárom pod náporom výluk

Do maďarských prihraničných miest Esztergom a Komárom, najmä v letnom období, smerujú svoje kroky aj viacerí z nás - vlakyneťákov. No nielen z tohto pohľadu môžu byť zaujímavé rozsiahle výluky, ktoré sa s menami týchto miest budú počas aktuálneho roka 2012 spájať.

 

     Esztergom, pomerne dobre dostupný zo slovenského Štúrova po Moste Márie Válerie, býva cieľom mnohých dovolenkárov. Pravda, väčšinou mieria do obchodov, reštaurácií alebo za kultúrnymi pamätihodnosťami, akou je nepríklad známa bazilika Sv. Štefana. "Mašinkári" by pre zmenu mohli vedieť, že na južnom okraji mesta má svoje miesto železničná stanica, z ktorej vedie neelektrifikovaná trať do Esztergomu-Kertváros, kde sa delí na dve vetvy - hlavnú do Budapesti a lokálnu do Almásfüzitő (Komáromu).

     Spomínaná hlavná vetva do maďarskej metropoly zažíva v poslednom desaťročí pozoruhodný rozmach. Zavedenie taktového grafikonu, jeho zahustenie, nasadenie moderných motorových jednotiek Desiro a ďalšie dielčie kroky prinášajú svoje "ovocie". Trať sa stáva pre cestujúcich čoraz atraktívnejšou a potreba nasadzovať na vlakové spoje v špičke trojicu Desir je toho dôkazom.

 Stanica Esztergom plná motorových jednotiek radu 6342. (1. 6. 2006)

     Ku spojnici Esztergom - Budapest by sme svojim charakterom mohli čiastočne prirovnať našu trať (Komárno -) Dunajská Streda - Bratislava. Hoci spája menšie osídlenia, ide tiež o neelektrifikovanú trať smerujúcu do hlavného mesta. Tento fakt by mal stačiť na to, aby cestujúci dostávali adekvátne prepravné služby a aby trať obsadila v dopravnej sieti také miesto, aké jej právom prináleží.

     Čo sa týka tej našej, dobre vieme, že v uplynulom roku prešla rekonštrukciou a nový dopravca už tiež ponúka taktový grafikon a jazdu v motorových jednotkách. Modernizácou infaštruktúry, poňatou o čosi velkorysejšie, prejde v najbližšom obdobi aj jej maďarský "náprotivok".

Križovanie motorových vlakov v stanici Pilisvörösvár. (6342.011 + 010, 10. 11. 2005)

     Prvá etapa modernizácie, ktorá zahŕňa úsek Esztergom - Pilisvörösvár s dĺžkou 33 km, má začať 16. júna 2012 a jej ukončenie je plánované na 13. marca 2013. Počas 9 mesiacov nepretržitej výluky budú osobné vlaky nahradené autobusmi. Trasovanie a cestovný poriadok náhradnej autobusovej dopravy zatiaľ ešte nie je známy, ale bude s predstihom dostupný na stránke www.mav.hu.

     Opatrenia v nákladnej doprave prakticky nie sú potrebné, nakoľko nakládka a vykládka v medziľahlých staniciach je takmer nulová. Aj zásielky automobilov zo závodu Suzuki sú v súčasnosti trasované výlučne po trati Esztergom - Almásfüzitő, vedúcej popri Dunaji, takže ani týchto sa výluka nedotkne. Iba čo posunovacia záloha radu 478.2 alias M47.12, ktorá automobilku obsluhuje, presťahuje svoje "sídlo" z Dorogu do Tokodu.

"Suzuki vlak" zachytený dňa 5.6.2007 v úseku Almásfüzitő - Komárom.

    Poďme však k samotnej rekonštrukcii trate. Tá bude zahŕňať kompletnú obnovu železničného zvršku, výstavbu niekoľkých nadjazdov a podjazdov, a rekonštrukciu súčasných, vybudovanie nových nástupíšť s nástupnou hranou vo výške 55 cm nad temänom koľajnice a informačného systému, záchytných P+R parkovísk, atď. Hmatateľným výsledkom bude aj zvýšenie traťovej rýchlosti zo súčasných 60 km/h na 70 km/h až 100 km/h, ktoré prispeje ku skráteniu cestovného času.

     Zaujímavosťou bude výstavba novej výhybne medzi stanicami Pilisvörösvár a Piliscsaba, ktorá bude slúžiť výlučne pre križovanie vlakov. Vďaka dĺžke koľají 1300 m umožní dynamické križovanie vlakov, tj. bez nutnosti zastavenia, a svojou polohou pomôže skrátiť takt osobných vlakov v špičke na 15 minút. Samozrejmosťou bude stavebná príprava na uvažovanú elektrifikáciu a zdvojkoľajnenie.

6342.002 na zastávke Piliscsév, 14. 4. 2007.

     Ide však len o začiatok megaprojektu na modernizáciu budapeštianskej prímestskej železničnej dopravy, ktorý okrem iného počíta dokonca s výstavbou okružnej trate typu S-bahn, spájajúcej jednotlivé hlavové stanice Déli, Keleti a Nyugati. Celý pdf dokument, avšak v maďarskom jazyku, je dostupný tu. Budúcnosť a ekonomický vývoj ukážu, do akej miery sa podarí jednotlivé vízie naplniť.

Železničný most cez Dunaj medzi stanicami Komárno SK a Komárom HU. (18. 8. 2006)

     Druhá dlhodobá výluka sa pripravuje o niečo západnejšie a zasiahne medzištátnu spojovaciu trať medzi maďarským Komáromom a slovenským Komárnom. Začať by mala už v pondelok 2. apríla a jej trvanie sa predpokladá do 27. septembra. V tomto prípade si ju žiada generálna oprava mosta cez rieku Dunaj s dĺžkou 510 m, ktorý bol odovzdaný do prevádzky v roku 1955. Popri prácach na obnove mosta sa počíta aj s ďalšími činnosťami na železničnom zvršku a trolejovom vedení.

     Medzištátna nákladná doprava bude počas výluky vedená náhradnými trasami cez pohraničné prechodové stanice Rusovce a Štúrovo.

V stredu 28. apríla 2012 bol na vytláčanie vlakov zo stanice Balatonszemes určený Sergej 628.321.

     Okrem uvedených výluk stoja na sieti MÁV za pozornosť aj tradičné jarné prehliadky trolejového vedenia, ktoré sa konajú za asistencie motorových rušňov. Minuloročné dianie na trati Budapest - Győr sme spolu s prácou Nohabiek zmapovali v našej vtedajšej reportáži. Momentálne sa tieto trolejárske činnosti presunuli najmä na trať Budapest - Nagykanizsa, vedúcej pozdĺž južného brehu Balatonu. A hoci sa zdá, že tentokrát sa vytláčanie vlakov zaobíde bez legendárnych strojov Nohab, ťažkú prácu rovnako dobre zastanú aj Sergeje radu 628.

     Komu by v úlohe "vytláčača" postačil sovietsky dizajn (prekvapenie v podobe iného stroja však nie je vylúčené), môže v doobedňajších hodinách navštíviť niektoré z nasledovných destinácií: 31. 3. a 2. 4. Boba, 2. a 3. 4. Fonyód, 4. 4. Balatonfenyves, 5. 4. Balatonmáriafürdő, 10. 4. Balatonszentgyörgy.

Literatúra:

- www.iho.hu, www.nif.hu, www.rail.sk

Snímky autor.

Súvisiace trate

  • ŽSR-135: Nové Zámky - Komárno - Komárom (HU)

Súvisiace odkazy