Druhý „sysel“ se jako první předvedl novinářům

25.11.2011 19:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Druhý „sysel“ se jako první předvedl novinářům

Jestliže jsme uprostřed týdne (dost neradi) zveřejnili informaci o nepovedeném záměru Českých drah předvést zástupcům médií nový řídicí vůz, k jeho konci můžeme (velice rádi) referovat o jeho prezentaci úspěšné. K ní došlo dnes v souvislosti s tiskovou konferencí k nadcházejícímu jízdnímu řádu v Jihomoravském kraji v podání vozidla s označením 80-30 002-7 na čele.

 
 
 
 
 
 
Původně tam ovšem mělo stát 961.002-3, kdyby nebylo rozhodnutí Drážního úřadu o přečíslování samostatných řídicích a přípojných vozů Českých drah, které je nám už dávno známo. Méně známou skutečností je to, že v praxi DKV a podřízených složek stále figuruje číslování původní, protože evidenční systém na to nové není stavěn. Uznejte, že úplné označení takového vozidla, v tomto případě 50 54 80-30 002-7 Bfhpvee295, není příliš kompatibilní s označením vozidel hnacích. Národ vlakofilní to naštěstí řešit nemusí a může se spokojit s přezdívkou, kterou ještě před uvedením do provozu vůz dostal podle svých syslovitě naducaných tváří.
 

Dne 10.11.2010 ještě tajné čelo řídicího vozu 961.001-5 v hale Pars nova, a.s. Šumperk
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Je pravda, že výše uvedené informace by se hodily spíš do souhrnného pojednání o vozech této řady (kterého se dočkáte, až si něco odjezdí v ostrém provozu), ale v této aktualitě dokládají mimo jiné i poměrně dlouhou dobu od zrození záměru Českých drah taková vozidla pořídit, přes podpis smlouvy s dodavatelem až po dnešní předvedení, během níž se změnilo nejen to původní označení. K jakýmsi změnám došlo jak u samotného objednatele, tak v podniku Pars nova, a.s. Šumperk, v němž jsme díky tomu bohužel také ztratili předchozí kontakty, umožňující nám kdysi sledovat zrod dnešních syslů od samého jejich počátku.
 

Skříň vozu 50 54 21-08 133-0 Bdt, z něhož vznikl první řídicí vůz řady 961, v areálu jeho
šumperského výrobce dne 1.3.2010 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Sešlo tak i z původně přislíbené naší reportážní účasti na prvním odhalení podoby nového vozidla, které ostatně samo bylo v už zcela oficiální formě přesunuto až na letošní ostravský mezinárodní veletrh Czech Raildays, na jehož slavnostní zahájení navázalo neméně slavnostní představení nového řídícího vozu řady 961, jak se psalo v průvodním elektronickém dopise tiskové zprávy objednatele, ostatně zcela shodně s obdobným sdělením dodavatele. Byť se žádný z členů redakce VLAKY.NET té formální prezentace shodou všelijakých náhod nezúčastnil, její hlavní aktér přesto na naši hlavní stránku pronikl – v obšírněji pojaté reportáži.
 

Řídící vůz 961.003-1 alias 80-30 003-5 na ostravském výstavišti dne 15.6.2011
© Stanislav Plachý
 
Další osudy syslů, jak postupně opouštěli svou rodnou šumperskou noru, jsme zde nesledovali a zlom měl nastat až 22. listopadu tohoto roku. Leč nenastal, jak už víme z té nepovedené reportáže, zmíněné v úvodu. Tu lze na tomto místě doplnit sdělením, jehož se nám dnes z příslušných míst dostalo, že první děčínská vratná souprava se vrátila do zkušebního provozu 24. listopadu a druhá ji následovala o den později. Z čehož plyne, že dnes se úspěšně pohybovaly po kolejích hned tři – započítáme-li i onu brněnskou, kterou v její prezentační funkci sledoval a pochopitelně také zaznamenal náš reportér Karel Furiš, vybavený příslušnou pozvánkou.
 

Pozvánka na tiskovou konferenci v řídicím voze (po kliknutí se zobrazí celá ve formátu PDF)
 
Padla-li zmínka o brněnské soupravě, není tak docela pravdivá, protože vůz 80-30 002-7 patří formálně děčínské provozní jednotce DKV Praha a do DKV Brno byl zapůjčen na dobu zkušebního provozu. Ve dnech 15. až 24. 11 a 28. až 30. 11. 2011 bude vratná souprava nasazena na vlacích Os 4657, 4952 a 4939, mohli jsme se, krom jiných podrobností, nedávno dočíst na jednom dobře informovaném železničním webu. Z diskuse k naší předchozí aktualitě víme, že zkušební provoz na Brněnsku probíhal (na rozdíl od toho severočeského) vcelku bez problémů. A taková byla i dnešní předváděcí jízda na trase Brno hl.n. – Hrušovany u Brna a zpět.
 

Vratná souprava zvláštního vlaku z brněnského hlavního nádraží do Hrušovan u Brna
 čeká na své cestující © Karel Furiš
 
Že byla spojena právě s tiskovou konferencí o jízdním řádu 2012 v Jihomoravském kraji (jíž samotné bude věnována příslušná část připravovaného souhrnného článku na toto téma) nebylo náhodné. V průběhu jeho platnosti by měly přicházet do brněnského depa už jeho vlastní řídicí vozy této řady (počínaje inventárním číslem 006), které budou v soupravách s lokomotivami řady 362 a vloženými vozy řady Bdmtee281 nasazovány do provozu na rameni Břeclav – Moravský Písek. Do konce období by mělo pět vratných souprav pokrýt 70 % osobních vlaků v uvedené relaci. Věřme, že tento dnes zveřejněný záměr bude naplněn ku prospěchu všech.
 

Pohodlný interiér vozu 80-30 002-7 © Karel Furiš
 
Modernizace vozového parku je zaměřena pochopitelně ve svém konečném dopadu především na cestující, ale zjevné výhody přináší také obslužnému personálu, ba dokonce i těm, kdož organizují vlakovou dopravu, neboť vratné soupravy do jejich práce vnášejí zcela nové možnosti. Nesmíme samozřejmě zapomenout ani na dodavatele nových řídicích vozů, kterému úspěšná realizace jeho projektu nepochybně leží na srdci. Ostatně stejně jako jejich objednateli a provozovateli, tedy Českým drahám – zvlášť, když tuto inovaci regionální dopravy financují (na rozdíl od některých dalších) jen ze svých zdrojů. Nechť se syslům daří!
 
Video Karla Furiše zachycuje i to, co fotografie neumí...
Prameny a odkazy:
  1. Pars nova, a.s.
  2. „Řídicí vozy řady Bfhpvee 80-30“, Ing. J.Pernička, in: „Železniční magazín“ 7/2011
  3. Řídicí vůz 961 - Wikipedie
  4. České dráhy, a.s.
  5. Depo kolejových vozidel Brno - Wikipedie
  6. Železniční zajímavosti – stránky mj. o vozidlech DKV brno
  7. Stránky Přátel Železnic
  8. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: Druhý „sysel“ na brněnském hlavním nádraží © Karel Furiš

Galéria

Súvisiace odkazy