Krátká zpráva o krátkém návratu na krátkou vlečku

15.5.2013 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Krátká zpráva o krátkém návratu na krátkou vlečku

Před časem jsem se na tomto místě zmínil o připravovaném zmrtvýchvstání jedné ze tří vleček, které jsou zaústěny do kolejiště železniční stanice Předměřice nad Labem. Ač jsem naplnění toho záměru opakovaně zahlédl z okna projíždějícího rychlíku, neměl jsem příležitost místo dění v nové podobě zdokumentovat. Ta se naskytla až nedávno jako vedlejší produkt přípravy článku o něčem docela jiném.

 
 
 
 
 
 
V první májovou neděli jsem po obědě usoudil, že se počasí ustálilo natolik, abych mohl vyrazit na cyklistický výlet „okolo Hradce“. Ne abych marně hledal v nějaké „malé zahrádce“ pověstné „tři růže“, ale abych pořídil chybějící snímky pro zamýšlený článek o jiné (rovněž jen zamýšlené) místní specialitě. Své fotografické konání jsem zahájil poblíž železničního mostu u bývalé Gumovky, proslulého kdysi coby past na vysoká silniční vozidla. Jeho nevalná podjezdná výška se sice nezměnila, ale střetu silničního vozidla s mostním polem dnes brání poměrně solidní konstrukce, nikoliv náhodou připomínající bránu železničního trakčního vedení.
 

Poněkud nízký podjezd trati č. 020 na konci ul. Akademika Bedrny © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Mne však zajímalo spíš místo předpokládaného odbočení koleje tram-train z trati a jen čirou náhodou jsem na něm zachytil projíždějící vlak, který rovněž nepatřil k mým prioritám toho dne. Na rozdíl od předpokládané trasy tramvajových kolejí, při jejímž sledování jsem vzpomínal na doby, kdy jsem nějakou dobu bydlel ve Věkoších. A pochopitelně také občas využil služeb hospody „U vrtule“, která ovšem už tehdy nesla oficiální název „U letců“, kterémužto odpovídalo i složení zákaznictva, pilně docházejícího z nedalekého vojenského letiště. Ony doby jsou už dávno minulostí a osvěžovna je dnes známa spíš díky svému kulturnímu přínosu.
 

Populární hospoda „U Letců“ se stejnojmennou zastávkou MHD © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
„Přidruženou výrobu“ ze stejného oboru ostatně nabízí i sám letištní areál, pod poměrně honosným názvem Festivalpark. Ale nejen to, bývalé přísně střežené vojenské letiště dnes zve davy návštěvníků na další atrakce, vyznačující se rovněž vysokou hlučností, ač druhu zcela jiného. Najdeme v něm, opět pod světově znějícím označením, autodrom a čas od času odtud mohutně zahřmí i cosi vzdušného, zejména v rámci tradiční přehlídky Czech International Air Fest. Letiště však funguje také pro běžný veřejný vnitrostátní a neveřejný mezinárodní letecký provoz, jak lze zjistit na portálu Hradec Králové City a ověřit na stránkách provozovatele.
 

Mezi objekty někdejšího vojenského letiště dnes najdeme i motokárovou dráhu
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Mne ovšem oné neděle letiště zajímalo jen coby lokalita, k níž má směřovat jedna ze dvou nově postavených tratí královéhradecké vlakotramvaje. Jak už víme z článku o ní, jedna z linek systému tram-train by měla procházet také relativně nedalekou železniční stanicí Předměřice nad Labem. A k ní jsem pak od letiště zamířil, ovšem hlavně z důvodů zmíněných v samém úvodu této zprávy. Chtěl jsem při této příležitosti zachytit současnou podobu vlečky, nesoucí v příslušném seznamu Správy železniční dopravní cesty, s.o. číslo 4244 a název GNOL, kterou jsem minulého roku zastihl ve stavu prvotní revitalizace, jak jsem ukázal v následné reportáži.
 

Severní vjezd vlečky AM GNOL do areálu bývalého cukrovaru dne 4.8.2012
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Vzhledem k rovněž v samém úvodu už zmíněným pohledům z projíždějícího vlaku mne nepřekvapilo, že z koleje podél plotu bývalého cukrovaru konečně zmizely léta tam odstavené vagóny našeho státního nákladního železničního dopravce, ani koleje vlečky AM Gnol s.r.o. zbavené rovněž letité náletové vegetace. Vzhledem k oběma pozitivním jevům jsem se nemusel pracně prodírat od jednoho konce vlečky k druhému a dokumentaci nového stavu jsem mohl pořídit mnohem pohodlněji a hlavně rychleji. Také díky tomu, že už nebylo třeba pořizovat tolik snímků, stačily jen základní pohledy pro srovnání se stavem minulým, jako třeba tento:
 

Severní vjezd vlečky AM GNOL do areálu bývalého cukrovaru dne 5.5.2013
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Sice bych uvítal, kdyby momentální funkčnost vlečky potvrzovalo také nějaké vozidlo na ní, ale člověk nemůže při náhodné návštěvě, navíc v den pracovního klidu, chtít příliš. Ostatně jakýsi ten snímek vlaku pro oživení fotografické přílohy, navíc v pohybu, se mi na předměřickém nádraží přece jen povedl. Byť mi právě při příjezdu na stanici před nosem (tedy spíš před objektivem) ujel rychlík z Pardubic do Liberce, po nějaké chvíli to napravil opačným směrem strojově projíždějící kocour ČD Cargo a posléze za ním jedoucí rychlík z Trutnova do Prahy, dokonce s prototypovým rekobrejlovcem v čele, o jehož přítomnosti v regionu jsem ani nevěděl.
 

750.701-5 projíždí v čele R 852 „Rozkoš“ Trutnov hl.n. - Praha hl.n. © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Vadou na kráse onoho tématického odbočení z linie mých záměrů byl fakt, že ve chvíli uspokojení nad dobře vykonanou dosavadní prací se nade mnou nebe rozplakalo a za tou další jsem pak šlapal v drobném dešti. Činil jsem tak přes Plotiště nad Labem a směřoval do polí mezi Svobodnými Dvory a Stěžerami, kde má být konečná druhé nově postavené trati vlakotramvaje. A podél její předpokládané trasy jsem pak dorazil na hlavní nádraží, kde jsem na lavičce, už za slunečného počasí, dal krátce spočinout svému znavenému tělu. Finální přesun k domovu jsem přerušil záznamem místa, kde kdysi už ležely tramvajové koleje, nikdy nevyužity.
 

Po Pražském mostě měly jezdit tramvaje, ale zvítězily trolejbusy © PhDr. Zbyněk Zlinský
Prameny a odkazy:
 1. Hradec Králové – Wikipedie
 2. Letiště Hradec Králové - Wikipedie
 3. Czech International Air Fest – Wikipedie
 4. Předměřice nad Labem - Wikipedie
 5. Předměřice nad Labem – Wikipedia - obsáhlejší článek v němčině
 6. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 7. Železniční trať Pardubice - Jaroměř - Liberec - Wikipedie
 8. Plán železniční stanice Předměřice nad Labem - formát XLS
 9. Cukrovar, Předměřice nad Labem - stručná historie
 10. AM Gnol - Doprava, logistika, mechanizace - oficiální stránky vlastníka vlečky
 11. AM Gnol s.r.o. - obchodní rejstřík, úplný výpis
 12. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Jižní vjezd vlečky AM GNOL do areálu bývalého cukrovaru © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy