Rozlúčka s Muránskou strelou, 30. 4. 2011

26.4.2011 14:00 Dušan Antalík Zdroj: Smútiaci pozostalí

Rozlúčka s Muránskou strelou, 30. 4. 2011

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že naša drahá Muránska strela rodiaca sa ešte v Rakúsko-Uhorskej monarchii roku pána 1893, prežijúc 1. ČSR, Slovenský štát, socialistické Československo, ČSFR, dve svetové vojny... nás v službách tej našej, milovanej a konečne samostatnej republiky opustila vo veku nedožitých 118 rokov.

Rozhodnutie vlády SR, reakcia vedenia ZSSK a.s., výsledok je mimoriadna zmena cestovného poriadku 2010/2011 platná od 1.mája 2011. Čo prinesie táto zmena pre občanov Gemera na strednom Slovensku? Zrušenie osobnej železničnej dopravy už aj na gemerskej lokálnej železničnej trati ŽSR 165: Plešivec - Muráň.

 

Keď v roku 1892 založil Géza Kubíny, veľkostatkár z Gemerskej Panici, akciovú spoločnosť za účelom vybudovania železničnej trate z Plešivca do Muráňa, iste netušil že po 118 rokoch sa bude uvažovať o jej likvidácii.

V utorok 21. novembra 1893 sa konala slávnostná, skúšobná jazda 
na novopostavenej miestnej železničnej trati Plešivec – Muráň.

V sobotu 30. apríla 2011 sa uskutoční smútočná, posledná jazda osobného vlaku na železničnej trati Plešivec – Muráň.

Keď v roku 2003 došlo k zastaveniu osobnej dopravy na gemerských lokálkach, k obnoveniu polovičného počtu vlakov došlo len na trati Plešivec – Muráň. Po ôsmich rokoch dochádza k ďalšiemu rušeniu osobnej dopravy na Gemeri. Rušia sa osobné vlaky na trati ŽSR 160 v úseku Turňa nad Bodvou – Plešivec – Jesenské a na trati ŽSR 165 Plešivec – Muráň.

O tom, že údolie Muránky má turistom čo ponúknuť, svedčí množstvo hnedých tabúľ upútavajúcich pozornosť na rôzne turisticky zaujímavé miesta ležiace v okolí cesty vinúcej sa údolím popri železničnej trati. A tak sa v dobe, kedy Európska únia podporuje investície do rozvoja turistického ruchu a mobility obyvateľstva, stávame svedkami rušenia osobnej železničnej dopravy na ďalšej trati.

Poslednou príležitosťou sa previezť osobným vlakom pod Muránsky hrad budú MOs 6822/6805 a MOs 6804/6807 v sobotu 30. apríla 2011. Súpravu bude tvoriť motorový vozeň 812 a prívesný vozeň 012, rezervácia nie je možná, platí tarifa ZSSK a.s.

Pozývame Vás na rozlúčku so železničnou osobnou dopravou v údolí Muránky.  

 
Titulné foto: 810.465 v žst. Muráň. Všetky foto autor: © Dušan Antalík

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy