Za tratěmi, po nichž vlaky nepojedou: Do Mladče a Vidnavy

2.12.2010 8:00 Radek Hořínek

Za tratěmi, po nichž vlaky nepojedou: Do Mladče a Vidnavy

V prvním díle jsem zatoulal do podhůří Jeseníků na trať, která je na „odstřel“. Ještě před výletem do Malé Morávky jsem si stihl projet dvojici lokálek ve svém kraji. Tou první byla trať z Litovle předměstí do Mladče a tou druhou trať z Velké Kraše do Vidnavy, na kterých Krajský úřad Olomouckého kraje od nového jízdního řádu neobjedná dopravu.

 

 

 

Týden před posledním dnem provozu na trati SŽDC číslo 274 se vydávám na okružní jízdu z Olomouce do Mladče. Musel jsem zvolit neděli 19. 9. 2010, neboť poslední víkend v září se nesl v duchu oslav svátku železničářů, který jsem promeškat nechtěl. Onu prosluněnou neděli sedám v Olomouci do osobáku, který mne dopravil do Červenky. Odtud šukafonem do stanice Litovel předměstí. Po krátké pauze jsem se stejnou osmsetdesítkou vydal na trať, kde jsem snad vlakem nejel.

Šestikilometrová lokálka byla uvedena do provozu roku 1914. Po odjezdu z Litovle předměstí následovaly zastávky Chudobín, Mladeč jeskyně a konečná Mladeč. Už jednou se tato trať ocitla bez osobní dopravy v letech 1998 – 2006. Posléze se doprava vrátila po dobu sezóny o víkend nebo s možností objednávky tzv. vlakového taxi. Poslední den provozu byl 26.9.2010 a posledním vlakem ČD a.s. na této trati vypraveným byl Os 23811 ze stanice Mladeč v 17:10 hod. Zda bude trať zrušena úplně nebo získá status vlečky se uvidí. Zatím ji třeba využívá společnost IDS Olomouc a.s. k vozbě vlaků z vápenky v Mladči.

Pro cestu do Mladče jsem tedy zvolil vlak a zpět do Litovle mne donesly moje vlastní dolní končetiny. Procházka pěknou krajinou moc dlouho netrvala. Škoda, že od září jsou uzavřené místní jeskyně. Bohužel počet cestujících onoho dne byl opravdu směšný. Kromě strojvedoucího, paní štíplístkové a mne jeli v onom vlaku dva panové hovořící jazykem anglickým. Ti se však na rozdíl ode mne vrátili šukafonem zpět do Litovle. Hned vedle trati vedoucí silnice jasně ukázala, že autobusová doprava zde zvítězila jednoznačně.Já jsem se po pěším návratu do města nesoucím přídomek Benátky Hané vydal do Olomouce přes Senici na Hané, abych svou pouť nezakončil na hlavním nádraží, ale na nádraží Olomouc-Nová Ulice.

O té druhé trati, kam jsem se vydal, už toho dosti napsal kolega rybář. Ale i tak se moje maličkost vydala předposlední den v měsíci říjnu do Vidnavy. Původní plán byl ponechat tuto lokálku na dovolenou 2011, leč vrchnost rozhodla jinak. Z Olomouce jsem zvolil už ověřenou klasiku R 1401, ve kterém je cestující odbaven jako ve spěšném vlaku. Jízdenka SoNe+ za 150,- Kč byla dobrou volbou. Na nějakou dobu jsem měl ten den i spolucestujícího v osobě karla.f. Ve Vidnavě se ale loučíme.
 
 
Moje maličkost měla zájem o procházku podél trati. Stejný scénář jako v případě výletu do Mladče. Z Velké Kraše do Vidnavy vlakem a zpět po svých. Ani tady nebyl vlak plný. Zato fotografů bylo kolem trati a přilehlé silnici spousta. S určitostí je vítězem autobusová doprava nad železniční. Přece jenom vedení tratě dlouhé 4 kilometry hned vedle silnice, kde provoz automobilový v sobotu byl hodně vysoký a vlak prázdný, logičtějším krokem k ukončení jejího provozování. Nemohu ale hodnotit naplněnost jednoho šukafonu ve všední den.  
 
 
Zpět do Velké Kraše jsem dorazil řádně vyfoukaný. Nasedl do šukafonu a poposunul se kousek blíž k domovu. Něco málo nafotil v okolí nádraží v Lipové Lázni, počkal na Karla. Ten měl plán své cesty daný, tak jsem s ním ještě chvíli pokecal v Sp 1704 mezi Lipovou Lázní a Horní Lipovou. Tam jsem vystoupil, něco z provozu nafotil a čekal na Sp 1706, který mne dovezl do Olomouce na hlavní nádraží. SoNe+ jsem se rozhodl využít ještě k cestě blíže k domovu, tak jsem místo autobusu zvolil Os z Olomouce do Prostějova a vystoupil na zastávce Olomouc-Nové Sady.
 
 
Jsem moc rád, že jsem zvládnul projetí obou lokálek ještě před ukončením provozu. Čas ukáže, zda náhrada vlaků v podobě autobusů bude to pravé ořechové nebo zda si troufne provozovat železniční dopravu na těchto tratích někdo jiný než ČD a.s. a bez případných krajských dotací.
Dodatek
Jeden napíše závěr k povídání, v textu vyjádří nějaký svůj názor a na tiskové konferenci k novému jízdní řádu se potom z úst pana Jaroslava Tomíka, vedoucího oddělení veřejné dopravy při krajském úřadu Olomouckého kraje doví spoustu nových informací k oběma tratím, kde se zastavuje osobní doprava v Olomouckém kraji. Důležitá byla informace, že kraj nechce žádnou z dvojice rušit. Na trati z Litovle předměstí do Mladče je hlavním důvodem neobjednání velká rekonstrukce jeskyní v Mladči. Po jejím ukončení je dosti možné, že se přes sezónu železniční doprava na tuto lokálku opět navrátí.
 

Což by mohlo být v roce v 2012. V případě tratě z Velké Kraše do Vidnavy se otevřela možnost pro soukromé železniční dopravce, kteří by zde měly zájem provozovat osobní doprava, ale bez dotací. Otázkou je, zda o takový kousek bude mít někdo zájem. V tom lepší případě by bylo nasnadě pustit soukromý subjekt na trať z Lipové Lázně do Javorníka ve Slezsku s tím, že by na tento úsek byla poskytnuta dotace a ty čtyři kilometry z Velké Kraše, která na daném úseku leží, do Vidnavy by byly holt na riziko oné společnosti provozující železniční dopravu. 
 
Titulní snímek: Velká Kraš zastávka © Radek Hořínek

Galéria

Súvisiace odkazy