Za lokálkou Velká Kraš – Vidnava

22.10.2010 8:00 Josef Vilímek

Za lokálkou Velká Kraš – Vidnava

Podle dostupných informací od nového JŘ zřejmě přestanou jezdit osobní vlaky na trati č. 296 Velká Kraš – Vidnava. Proto se rozhoduji, že tuto čtyři kilometry dlouhou trať navštívím. Datum návštěvy padlo na pátek 8.10.2010.

 

 

 

 

Nejprve trochu historie: Provoz na trati byl zahájen 6. 8. 1897, stavební délka činí 4 585 metrů. 5. 11. 1911 byla trať prodloužena z Vidnavy až do tehdy německé Nisy. Tento přeshraniční úsek byl v provozu až do konce 2. světové války. Poté již k obnovení provozu nedošlo. V roce 1911 byla ve Vidnavě rozšířena staniční budova pro potřeby výkonu služby celníků.

V pátek ráno jedu z Bruntálu přes Krnov do Jeseníku. Zde v 8:30 vystupuji a čekám na vlak směr Javorník ve Slezsku. Nádražní budova v Jeseníku prochází rekonstrukcí. Budova se zatepluje a v okolí stanice probíhají úpravy. Interiér nádraží je již opravený, a působí velmi příjemným dojmem.

Před devátou hodinou odjíždím osobním vlakem směr Javorník ve Slezsku. Z okna sleduji počasí. Obloha bez mraků slibuje slunečný den, ovšem válející se mlha v údolích dává tušit, že ne všude bude jasno. Za stanicí Vápenná se vlak noří do mlhy, která mě bude provázet až do Vidnavy. Ve Velké Kraši přestupuji společně s několika cestujícími do motoráčku směr Vidnava. Po šesti minutách jízdy zastavuje vlak na konečné stanici. Po vystoupení se jdu podívat na konec tratě, která pokračovala až do Nysy v dnešním Polsku. V nádražní budově byla kdysi umístěna expozice zabezpečovací a sdělovací techniky, která byla přemístěna do Hradce Králové. Dnes je v těchto místech muzeum dobrovolných hasičů ve Vidnavě. Pořídím několik záběrů nádraží a kolejiště. Poté mé kroky směřují na blízké náměstí, které je na takové malé městečko docela velké. V místním obchodě kupuji něco k jídlu a stejnou cestou se vracím k nádraží.

Zpět do Velké Kraše se vracím po silnici, která z větší části vede souběžně s tratí. Díky mlze je dohlednost tak 50 až 70 metrů, a vše kolem působí stísněným a opuštěným dojmem. Míjím opuštěnou šamotárnu do které vede vlečka z Vidnavy dvěma větvemi. Jedna větev míří do areálu přímo z nádraží, druhá z traťové koleje těsně za zhlavím stanice. Z prostoru šamotárny vycházela také úzkokolejka do lomu ve Farském lese. Délka tratě byla zhruba 2 km. Zajímavostí této úzkokolejky bylo její částečné vedení v tunelu. Bohužel počasí a nedostatek času mi neumožňuje zbytky úzkokolejky navštívit. 

Cestou před Velkou Kraší mou pozornost upoutá hraniční sloup z období první republiky. Na informační tabuli je psáno o Stráži obrany státu, henleinovském puči, a o tragédii ve Velké Kraši 22. září 1938. Po padesáti minutách chůze se z Vidnavy ocitám na nádraží Velká Kraš, které si vyfotím a po dvanácté hodině odjíždím vlakem přes Lipovou Lázně do Jeseníku. Zde již čeká souprava rychlíku č. 885 kterým se vracím domů.

Prameny a odkazy:
  1. Parostroj. Moravskoslezský železniční občasník
  2. Úzkokolejka Vidnava kaolinka - Farský Les lomy
  3. Vidnava - Wikipedie

Galéria

Súvisiace odkazy