Nádražím Ostrava-Svinov s kamerou v ruce

8.8.2010 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský a Karel Furiš

Nádražím Ostrava-Svinov s kamerou v ruce

Titulek naznačuje, že pod ním nenajdete ani jakési teoretické pojednání o železnicí stanici, která se v Ostravě tak nějak nenápadně stává hlavním nádražím, ani obvyklou reportáž z provozu v jejím kolejišti. Těch pár odstavců textu, který si můžete otevřít, je spíš jen rámcem pro zajímavou video-pohlednici, pořízenou nedávno z celkem náhodného popudu, jímž byl postižen náš kolega.

 
 
 
 
 
Nicméně pár základních informací o svinovském nádraží bych tady utrousit mohl. Leží na tratích číslo 270 Česká Třebová – Přerov - Bohumín a číslo 321, pod nímž se od roku 2008 skrývají tratě Ostrava-Svinov - Opava východ a Ostrava-Svinov - Český Těšín. Základní orientaci při pročítání článku, zkoumání připojených odkazů a prohlížení fotografií vám usnadní tento plánek:
 
 
Někdejší město Svinov je dnes městským obvodem statutárního města Ostrava. Samotné nádraží, resp. jeho výpravní budova pochází z roku 1845 a dnes je národní kulturní památkou. Další osudy stavby v kostce popisuje pasáž článku v jistém odborném časopise: V 70. letech 19. století byla symetricky rozšířena a v roce 1895 k ní byl připojen nový patrový objekt. V té době byl architektonický a urbanistický celek v neobarokním slohu součástí tzv. Ferdinandovy dráhy Vídeň - Krakov.
 
 
Bohužel při další rekonstrukci v letech 1979 - 1982 byly díky necitlivým zásahům znehodnoceny cenné historické prvky, jako např. bohatá štuková výzdoba, historická okna a dveře. V roce 1997 objekt zasáhly rozsáhlé povodně, které poškodily suterén a první nadzemní podlaží až do výše jednoho metru. Stavba byla značně poškozena a narušena byla také její statika., která již dříve utrpěla v důsledku poddolování.
 
 
Onen článek je však věnován v podstatě čemusi jinému, co stálo až na samém konci přeměn, jimiž tato železniční stanice v poslední době prošla. A rekonstrukce výpravní budovy, o níž se v něm i odkazech na konci tohoto dílka můžete dočíst, nebyla oblastí změn jedinou. Z hlediska technologie i rozsahu provozu se svinovského nádraží dotkla také elektrizace tratě Ostrava-Svinov – Opava východ
 
 
Provedené a připravované změny se netýkají jen samotných železničních objektů, ale také přednádražního prostoru i jeho širšího okolí, které má být ve výsledku revitalizováno, jak se dnes s oblibou říká. Ve skutečnosti nemusí jít vždy o oživení už tak dost rušného prostoru, ale naopak jeho zklidnění, jak ukazuje předchozí obrázek.
 
Ano, já vím - sliboval jsem jen pár odstavců textu coby rámec jakéhosi zajímavého videa. Takže tady je:
 

 
Jeho autorem je Karel Furiš a pořídil je celé dne 10.7.2010. Naproti tomu několik připojených fotografií téhož autora, které mají udělat radost těm, kdož dávají přednost spíš obrázkům nepohyblivým, nese data různá a také zachycují svinovské nádraží v jeho různých podobách. A kdo se nebojí vstřebat i nějaké další informace, nechť si otevře níže uvedené odkazy. Také tam jsou obrázky. A dokonce i od Karla Furiše.
 
Odkazy:

Titulní snímek: Svinovská nástupiště z viaduktu dne 25.11.2009 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy