Kterak se kolej na zámek dostala aneb Ministersky odklepnutá stavba

28.3.2009 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: SŽDC, s.o. a Skanska DS, a.s.

Kterak se kolej na zámek dostala aneb Ministersky odklepnutá stavba

Zbirožský zámek včera zažil událost nebývalou – dorazila do něj železnice. Spíš virtuálně, ale také trochu fyzicky. Symbolickým poklepem na kus kolejnice, jehož se zhostil ministr dopravy se svým náměstkem a představiteli SŽDC, Státního fondu dopravní infrastruktury, rad Středočeského a Plzeňského kraje i zhotovitelů, zde byla slavnostně zahájena optimalizace trati Beroun – Zbiroh.

 
 
 
 
 
 
Proč byl pro konání zmíněného aktu a s ním spojené tiskové konference vybrán právě zámek tří císařů, který je sice krásný, ale od kolejí vzdálen skoro pět kilometrů, to se můžeme jen domýšlet. Tato lokalizace rozhodně neudělala velkou radost řadě přítomných zástupců sedmé velmoci, protože zde nesporně chyběla možnost pořízení reportážních záběrů železničního prostředí. Zvláště to platilo o těch, kdož využili nabídky společné dopravy minibusem pořadatele od pražského hlavního nádraží až na místo dění. K těm jsem patřil i já, a tak jsem mohl dotčený úsek tratě sledovat jen za jízdy po místy souběžně vedoucí plzeňské dálnici.
 

Zámek tří císařů (27.3.2009 - Zbiroh) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ale nepředbíhejme. Nejprve si něco málo povězme o předmětném železničním úseku. Je součástí dnešní trati SŽDC číslo 170 (Praha - ) Beroun – Plzeň – Cheb, jejíž východní část (z Prahy do Plzně) postavila Česká západní dráha (Böhmishe Westbahn - BWB). Stručnou historii její trasy mezi železničními stanicemi Beroun a Zbiroh ukazuje tato tabulka:
 
 
Historie úseku v datech
datum
událost
poznámka
14.07.1862
slavnostní otevření tratě
vlastník: BWB
15.07.1862
zahájení veškeré dopravy
provozovatel: BWB
01.01.1898
změna vlastníka a provozovatele – zestátnění
BWB → KkStB
28.10.1918
změna vlastníka a provozovatele
KkStB → ČSD
09.08.1939
změna vlastníka a provozovatele
ČSD → ČMD/BMB
08.05.1945
změna vlastníka a provozovatele
ČMD/BMB → ČSD
05.06.1987
zahájení provozu v elektrické trakci
- úsek Beroun – Beroun seř.n. (mimo)
3 kVss
05.06.1987
zahájení provozu v elektrické trakci
- úsek Beroun seř.n. (mimo) – Zbiroh
25 kV/50 Hz
01.01.1993
změna vlastníka a provozovatele
ČSD → ČD
01.01.2003
změna vlastníka
ČD → SŽDC
01.07.2008
změna provozovatele
ČD → SŽDC
27.03.2009
oficiální zahájení optimalizace
práce zahájeny během 10.2008
31.07.2011
předpokládané ukončení optimalizace
 

Trať byla od svého zrodu významnou spojnicí Prahy s Plzní a Německem a tento svůj charakter si nejen podržela, ale ve sjednocující se Evropě současnosti dokonce do jisté míry posílila. Je totiž součástí III. tranzitního koridoru Německo - Plzeň - Praha - Olomouc - Ostrava – Slovensko a z širšího pohledu také železničního koridoru transevropského Paříž – Frankfurt n. M. – Cheb – Plzeň – Praha – Ostrava – Žilina – Košice – Lvov. Aby stačila soudobým nárokům, probíhá její postupná modernizace či optimalizace.


Trasa III. koridoru na mapce ze stránky koridory.wz.cz

Úsek Beroun (mimo) – Zbiroh (mimo) je první stavbou, která byla v rámci „koridorizace“ zahájena na trase mezi Prahou a Plzní. Vzhledem k členitému terénu, jímž byl trasován, bude provedena jeho optimalizace s cílem dosáhnout traťové rychlosti 120 až 130 km/h pro klasické vlakové soupravy a 150 - 160 km/h pro naklápěcí elektrické jednotky. V rámci stavby budou modernizovány či rekonstruovány všechny stanice a zastávky nacházející se mezi Berounem a Zbirohem; tyto dvě stanice budou součástí staveb jiných.


Tato staniční budova zatím zůstane nedotčena (27.03.2009 - Zbiroh) © Michael Mareš

Celková délka rekonstruovaného úseku je 23 647 m – z toho přeložky jsou v délce 7 510 m. V kilometráži trati se jedná o úsek km 42,264 až km 66,347. Na novém tělese budou zvětšeny poloměry oblouků pro navrhovanou rychlost 120 km/hod. Součástí stavby je také tunelový úsek budovaný z otevřené jámy. Délka tunelu bude 324 m. Rekonstrukcí projdou také 4 mosty a 33 propustků. Položeny budou nové koleje s pružným upevněním kolejnice a celkem 46 výhybek.

ZOBRAZ!
Úsek Beroun - Zbiroh na mapě © Mapy.cz

V rámci stavby bude provedena výměna trakčního vedení a silnoproudé elektroniky. Zcela modernizováno bude zabezpečovací a sdělovací zařízení. Rekonstrukcí projdou také 4 úrovňové přejezdy. V rámci stavby bude na základě hygienických měření postaveno v obytných zónách 6500 m protihlukových stěn. Výluky pro realizaci budou pro jednotlivé koleje nepřetržité a jejich délky budou přibližně 70 až 80 dní. Žel. provoz bude realizován jednokolejně.


Vizualizace stanice Hořovice © Metroprojekt

Celou tiskovou zprávu, z níž jsem výše citoval,  si můžete přečíst tady - a další podrobnosti zejména technického rázu najde každý, kdož po nich baží, třeba na spřáteleném železničním webu, kde nedávno vyšel právě na toto téma velice instruktivní materiál. Čehož mohu poněkud vychytrale využít, zabíhání do detailů pominout a tady už jenom pro přehlednost uvést některá hlavní organizační a ekonomická fakta.
 

Stavební práce poblíž zastávky (27.3.2009 - Králův Dvůr-Popovice)© Michael Mareš
 
Realizátorem projektu „Optimalizace trati Beroun – Zbiroh“ z ateliérů a.s. Metroprojekt Praha je sdružení firem SKANSKA DS, a.s. (vedoucí sdružení), SSŽ, a.s. a VIAMONT DSP, a.s. s účastí řady subdodavatelů. Stavbu, jejíž celkové investiční náklady činí 4,491 mld. Kč, financuje Státní fond dopravní infrastruktury, přičemž roli investora zastává Správa železniční dopravní cesty. s.o. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z prioritních projektů Operačního programu Doprava, je zde předpoklad spolufinancování z Fondu soudržnosti EU.
 

Složky podílející se na financování a realizaci projektu (27.3.2009 - Zbiroh) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
První stavební práce na daném úseku byly zahájeny v průběhu měsíce října minulého roku a celá akce by měla být ukončena v červenci roku 2011. Vzhledem k jejímu rozsahu harmonogram prací předpokládá postupné nepřetržité výluky vždy jedné z kolejí, jak bylo uvedeno výše. Organizačně ještě náročnější patrně bude finální fáze, v níž dojde k propojování stávající osy kolejí s kolejemi v nově postavených částech (přeložkách a tunelu).
 
Vizualizace stavby hloubeného tunelu Osek © Metroprojekt
 
Tyto i mnohé další informace se dověděli také účastníci oné včerejší slavnosti na zbirožském zámku. Jen doufám, že její opožděné zahájení nebylo chmurnou předzvěstí dodržování harmonogramu stavebních prací. Zdá se totiž, že jsem v předchozí reportáži, z jiné, o pouhý den starší akce na pražském hlavním nádraží, neuváženě přechválil nového ministra dopravy za jeho dochvilnost. Tentokrát se pro změnu opozdil o celých 25 minut – a bez něj se pochopitelně začít nemohlo. Ale dostavil se. 
 
Pan ministr konečně dorazil (27.3.2009 - Zbiroh) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Naopak židle generálního ředitele Českých drah za předsednickým stolem zůstala prázdná. Nakonec se tam tedy usadili (na fotografii zleva) Ing. Michal Reiter, generální ředitel Skanska DS, a.s., Ing. Tomáš Čoček, PhD., náměstek pro realizaci zdrojů SFDI, Ing.Petr Bendl, ministr dopravy, Bc. Zdeněk Žák, jeho náměstek pro drážní a silniční agendy a dopravní politiku, Ing. Jan Komárek, generální ředitel SŽDC, s.o. a dva náměstci hejtmanů pro dopravu - Robin Povšík ze Středočeského kraje a Jaroslav Bauer z kraje Plzeňského.
 
Pohled na předsednický stůl (27.3.2009 - Zbiroh) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Po úvodním slovu tiskového mluvčího SŽDC Bc. Pavla Hally následovala animovaná prezentace projektu, jejíž podstatnou část si můžete prohlédnout na stránce jejího tvůrce. A po ní vystoupení všech sedmi (jak pohádkové to číslo!) za předsednickým stolem se vyskytujících osobností. Jako první se rozhovořil ministr dopravy Bendl, z jehož proslovu posluchačům nepochybně utkvělo především zdůraznění významu optimalizace celé trati pro stát i region. Další řečníci se zaměřili, už jen několika slovy, na problematiku jejich funkci blízkou, takže dohromady složili mozaiku uceleného pohledu na stavbu.
 
O financování hovoří náměstek ředitele SFDI (27.3.2009 - Zbiroh) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
No a vyvrcholení celé slávy nastalo v okamžiku, kdy po předchozí činnosti intelektuální byla ona sedmice vyzvána k činnosti fyzické. Za tím účelem jim hostesky rozdaly úhledná kladívka, odhalily před tím cudně skrytý a neméně úhledný kus kolejnice a činitelé do toho mohli praštit. Což také učinili a úspěšně tak završili své aktuální poslání. A já dosažení tohoto vrcholného bodu (nepočítaje pro některé účastníky důležitější prvky občerstvovací či prohlídku zámku coby bonus) včerejší slavnosti využiji také k uzavření svého článku (nejen) o ní.
 

Křižák na tiskové konferenci? (27.3.2009 - Zbiroh) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jen si na sám závěr ještě dovolím velice moc poděkovat Michaelu Marešovi z jistého tištěného média, který mi poskytl několik fotografií z aktuálního včerejšího dění na optimalizovaném úseku. Měl totiž proti mně tu výhodu, že cestoval z Prahy do Zbirohu svým autem a mohl se podle své libosti, pokud mu to počasí dovolilo, blíže kontaktovat s železniční realitou. Na rozdíl ode mne...
 
Ze zámku se na trať ani dohlédnout nedáI (27.3.2009 - Zbiroh) © PhDr. Zbyněk Zlinský
Odkazy:
 1. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 2. Státní fond dopravní infrastruktury
 3. SKANSKA DS, a.s.
 4. SSŽ, a.s.
 5. VIAMONT DSP, a.s.
 6. METROPROJEKT Praha a.s.
 7. Železniční trať Beroun - Plzeň - Cheb - Wikipedie, otevřená encyklopedie
 8. Historie železničních tratí ČR 2007
 9. Popis III. koridoru:  Plzeň - Beroun
 10. Železniční koridory: III. koridor
 11. Zámek Zbiroh

Titulní snímek: Poklepáním na kolejnici je stavba zahájena (27.3.2009 - Zbiroh) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy