LOKOstatistika – výzva čtenářům webu VLAKY.NET

31.7.2008 17:00 Miroslav Pösel Zdroj: LOKOstránky.net

LOKOstatistika – výzva čtenářům webu VLAKY.NET

Již od roku 1998 se spolu s kolegy sdruženými kolem webu LOKOstránky.net a ve spolupráci s členy Opavského železničního klubu zabýváme sběrem informací a dat týkajících se železničních vozidel, zejména lokomotiv. Zdrojem dat jsou články v oficiálních i neoficiálních drážních novinách a časopisech, železničních publikacích, informace z důvěryhodných webů na internetu a v neposlední řadě pak vlastní pozorování a poznámky autorů.

Všechna získaná data zpracováváme a vkládáme do excelového souboru LOKOstatistika.  
 
 
LOKOstatistika
při své dosavadní velikosti cca 25 MB obsahuje základní údaje a osudy (viz dále) cca 13 000 hnacích vozidel moderních trakcí (elektrické, motorové, elektrické jednotky, motorové vozy, …), 2 000 přívěsných a vložených vozů a 9 000 parních lokomotiv, které jezdily na území České republiky a Slovenska (stroje ČSD, ČD, ZSSK a ostatních provozovatelů).
 
Sledujeme údaje lokomotiv moderních trakcí provozovaných po roce 1948, u přívěsných vozů od roku 1988 a u parních pak stroje v provozu po roce 1918. Úzkorozchodnými stroji na průmyslových a jiných izolovaných drahách se až na výjimky nezabýváme. Hlavními objekty našeho zájmu jsou zejména lokomotivy a vozy, se kterými se dnes setkáváme v běžném provozu.
 
Díky možnostem programu Excel (jako jsou filtry, různé generování podle určité vlastnosti atd.) si můžete po několika kliknutích zobrazit třeba seznam všech lokomotiv, které byly dodány ČSD např. v roce 1968 – dalším kliknutím z nich pak vybrat všechny, které již nejezdí a pokud nám je i to málo, pak z nich po dalším kliknutí vygenerovat třeba všechny, které dojezdily v určitém depu, v určitém roce a byly zrušeny po nehodách.
 
Vyfotili jste někde v depu neprovozní stroj bez tabulek? K jeho identifikaci vám pomůže naše statistika. Zvolíte konkrétní depo, stav lokomotivy neprovozní (resp. zrušená) a nátěr hledané lokomotivy. Program nalezne všechny stroje s takovou vlastností.
 
Vyfotili jste lokomotivu a nemůžete ji identifikovat, protože některá z číslic na tabulce je nečitelná? Dosaďte zbývající číslice do připravené tabulky a program sám dopočítá chybějící číslici.
 
To vše umožňuje LOKOstatistika.
 
Doposud byla LOKOstatistika k dispozici pouze zainteresovaným autorům, nebo po objednání zasílána zájemcům na CD-discích. Nyní jsme se rozhodli nabídnout naši statistiku i čtenářům stránek Vlaky.net.
 
Pokud vás předchozí řádky zaujaly, stáhněte si soubor LOKOstatistika (http://loko.goo.cz/statistika.zip) a seznamte se s kategoriemi a údaji, které obsahuje. Budeme rádi, pokud prohlédnete své archivy a záznamy o lokomotivách a podělíte se o ně i s námi. Věříme, že početná skupina členů Vlaky.net klubu má ve svých statistikách a poznámkách řadu údajů, které by statistiku doplnily a tím obohatily.
 
Pokud by se možnost podílet se na doplnění statistiky setkala u čtenářů s příznivým ohlasem, tak po zapracování zaslaných údajů bude doplněná aktuální statistika na webu Vlaky.net opět zveřejněna.
 
A co nás konkrétně zajímá?
 
Doplnění LOKOstatistiky přivítáme především v následujících kategoriích: 
  1. Výrobní čísla a výrobní série jednotlivých lokomotiv, které dostaly při výrobě, nebo rekonstrukci (výroba i rekonstrukce mají vlastní sloupce) včetně výrobce. Např. lokomotiva 759.002 má výrobní číslo 8888/1974 ČKD. 
  1. Předchozí číslo lokomotivy, která vznikla rekonstrukcí. Např. 701.311 je bývalá 700.069. 
  1. U lokomotiv dodávaných ČSD (ČD, ZSSK) – tedy vyjma průmyslových strojů barevné řešení jednotlivých lokomotiv. Nátěry jsou pro zjednodušení rozděleny na rám, skříň a střechu. Blíže o tom, jak se zapisují nátěry naleznete ve vysvětlivkách přímo v souboru LOKOstatistika. 
  1. Depo, podnik, nebo organizaci, kam byla lokomotiva po výrobě nebo rekonstrukci dodánaNapř. 122.055 dodána depo Ústí n.Labem, 700.878 dodána firmě VSŽ Košice. 
  1. Depa (podniky, organizace), kde daná lokomotiva jezdila vždy k 1.1. konkrétního roku (uvádíme léta 1948-2008). Zde nezohledňujeme přesuny během roku, což by bylo při daném množství lokomotiv nemožné sledovat. Např. 770.001 byla 1.1.1964-1.1.1968 Praha Libeň, 1.1.1969-1.1.1999 Kralupy n.Vltavou atd. 
  1. U lokomotiv, které již neexistují, pak roky zrušení a fyzické likvidace (vzhledem k počtu lokomotiv neevidujeme přesná data zrušení), depo (podnik, organizace), kde byla lokomotiva zrušena, důvod zrušení (rozlišujeme: technické důvody, nadbytečnost, nehoda, požár, prodej zahraničí) a druh nátěru, ve kterém dojezdila. V případě nehody/požáru kdy a kde k němu došlo. Např. 754.017 ZSSK, Zvolen, zrušena 2002, šrot 2003, důvod: nehoda, zeleno-šedý nátěr, úzký žlutý pruh, šedý rám a zelená střecha. 
  1. Současný stav existující lokomotivy (provozní, neprovozní, zrušená, ve výrobě, v rekonstrukci), současný provozovatel a depo. 
  1. A na závěr kategorii doplňujících údajů jako jméno konkrétní lokomotivy (např. 749.121 „Pavlína“), dvojče konkrétní lokomotivy (u lokomotiv dlouhodobě jezdících „na kabel“, nebo např. elektrických jednotek), jiné poznámky, doplnění a technická vylepšení. Např. lokomotiva 754.026 má čelo z 753.100; 111.034 je upravena na dálkové ovládání atd. 
  1. Cokoliv, co již ve LOKOstatistice je obsaženo, ale je chybně, nebo nepřesně. Budeme rádi, pokud nás na případné chyby nebo nepřesnosti upozorníte.
 
A na závěr – jak nám můžete data do statistiky posílat?
 
Za všechny příspěvky, reakce a doplnění budeme rádi na e-mailu: lokocislo@seznam.cz
 
Za autory LOKOstatistiky