Protiletecký (radarový) vlak

5.5.2008 8:00 dark.dragon

Protiletecký (radarový) vlak

Ve vojenském čtrnáctideníku AČR “A-report“ (konkrétně v čísle 7/2008) jsem se dočetl, že koncem loňského roku byl Sdružením pro drážní dopravu a historii AJAX z Hradce Králové v Týnci nad Sázavou předán Vojenskému technickému muzeu Lešany čtyřnápravový šestadvacetitunový vagon. Tento vůz bude rekonstruován a jako exponát vystaven v Lešanském muzeu. Co mne ale zaujalo více, je fakt, že tento vůz byl v období 2. světové války a krátce i po ní zařazen jako radarový vůz tzv. protileteckého vlaku.

Ze stručné historie tohoto konkrétního vozu vyplývá, že se jedná o vagon, který byl vyroben v roce 1909 ve francouzském Lunéville pro společnost Východní dráhy a k nám se pravděpodobně dostal zavlečením během 1. světové války. V meziválečném období se stopa tohoto vozu ztrácí a objevuje se opět až ve druhé světové válce, kdy se stal součástí tzv. protileteckého vlaku - Flug-melde-mess-zug (některé prameny uvádějí název radarový vlak).

No a protože jsem, jako asi každý tady, fanda do vlaků a taky jsem příslušník radiotechnických jednotek, tak jsem měl hned dva důvody podívat se na tuhle železniční raritku trochu blíž. Je fakt, že informací o radarových vlacích je na internetu dost poskrovnu, a to nemluvím o fotografiích, ale přece jenom se dá nějaká informace najít, takže tady je aspoň ta troška pro přiblížení.

Letecký snímek radarového vlaku, uprostřed anténa radaru Würzburg-Riese © dark.dragon

V období druhé světové války , kdy se linie fronty často přesouvala, začala německá Luftwaffe pociťovat potřebu kromě stacionárních radarových stanovišť vytvořit i tzv. mobilní stanoviště , která by jí umožňovala přesné určení vzdálenosti a výšky blížících se vzdušných cílů. Proto si objednala výstavbu speciálních radarových vlaků. Jednalo se převážně o úpravu starších vagonů, buďto přestavbou vnitřního interiéru pro potřeby vlaku ( např. spojovací vůz, ubikace mužstva, kuchyně ), nebo připevněním konstrukcí radiolokátorů či protiletecké obrany ( plošinové vozy ).

Základ takovéhoto vlaku obvykle tvořili dvě radarové soupravy Würzburg-Riese obsazené radiolokátorem RZ-IV s dosahem do 70 km a dvě radarové soupravy Freya s rádiovým zaměřovačem typu RZ-III který měl dosah až 200 km. Celou vlakovou soupravu pak tvořilo až třicetšest vagonů, které poskytovaly osádce veškeré zázemí jak technické, tak sociální , ubikace , protiletadlovou obranu a samotný radiolokační průzkum.

Náš popisovaný vagon byl zařazen jako „Radarový vůz“ protiletadlového vlaku , který byl po skončení 2.sv.války nalezen opuštěný v Ostroměři. Odtud byla souprava převezena do Milovic a následně pak do Plzně, tam ve Škodovce proběhla její generální oprava. Po generální opravě byl vlak v roce 1949 zařazen k 1. leteckému operačnímu středisku Praha a umístěn v Horažďovicích kde byl využíván ke sledování československého vzdušného prostoru. Problém byl ten, že radiolokační technika vlaku byla v té době už značně opotřebovaná, a tím se zmenšil její akční rádius ( u radiolokátoru RZ-III oproti udávaným 200 km se dosah snížil na cca 50 km a u RZ-IV se dosah snížil ze 70 km na pouhých cca 30 km ). V září roku 1954 byl vlak přesunut na Slovensko do podřízenosti 3.leteckého operačního střediska Hájniky , kde působil v oblasti Zvolena, Komárna a Bratislavy a k 1.2.1954 byl pro značnou technickou opotřebovanost zrušen.

Vozy s rozloženou anténou radaru Würzburg-Riese © dark.dragon

Po rozpuštění radarového vlaku je další osud tohoto vozu nejasný. Podle vojenských historiků se předpokládá, že byl vagon „převelen“ k železničnímu vojsku, kde prošel několika rekonstrukcemi. Podle toho, že nyní má vestavěnou pancéřovanou kobku ve střední části a střední díl střechy se dá demontovat, je předpoklad že nějakou dobu mohl sloužit i jako muniční vůz.

Snad až další jeho osud bude jasnější, neboť jak se uvádí v článku časopisu A-report, dlouhodobým záměrem VHÚ (Vojenský historický ústav) je sestavit a rekonstruovat alespoň část tohoto unikátního bojového prostředku, jakým bezesporu radarový vlak byl. Předpoklad je , že první část vlaku by mohla být návštěvníkům prezentována už v sezoně 2009.

A co dodat závěrem? Jakožto modeláře mne hned napadla myšlenka, že mít takovou raritu ve své modelové sbírce by bylo docela super, problém je však ten, že po několikadenním pátrání a brouzdání internetem se mi podařilo najít sotva dvě fotografie a ještě dost nejasné. Takže přátelé , pokud by někdo z vás měl nějaké bližší informace , případně fotografie, budu rád, když se o ně podělíte.

 
uložení antény radaru Würzburg-Riese na plošinovém voze

 
protiletecká obrana jednoho z radarových vlaků

 
dobový nákres rozmístění vozů radarového vlaku