Prebúdzanie Katky + návozy

18.4.2007 10:30 -po- Zdroj: ZSSK Slovensko

Prebúdzanie Katky + návozy

Na víkend 21. - 22. apríla pripravila Železničná spoločnosť Slovensko v rušňovom depe Košice tradičnú akciu PREBÚDZANIE KATKY. Okrem slávnostného zapálenia ohňa v kotli parnej mašinky Katky je na programe aj výstava koľajových vozidiel vrátane tzv. rušňoparády, čiže predstavovania rušňov na točni. Účasť na podujatí potvrdila aj posádka s parným rušňom z Chabówky, Poľsko.

..
..
.
.
 
 
 
Prebúdzanie Katky
Konané dňa 21. 4. 2007 v areáli rušňového depa Košice,
Pri bitúnku č.2 Košice
 
 
 
Program:
 
21. apríl 2007
·        08:00 – 17:00 hod. – výstava parných a iných  koľajových vozidiel a špeciálnych vozňov
·        10:30 hod. – slávnostné zapálenie ohňa v peci parnej mašinky Katka
·        10:45 – 11,45 hod. – predstavenie rušňov na točni –  Rušňoparáda
·        cca 11:45 hod. – príchod historického vlaku MÁV do RD Košice
·        12:00 – 17:00 hod. – jazda parnej mašinky s prívesným vozňom v areáli rušňového depa pre verejnosť
·        13:30 - 14:30 hod. - predstavenie rušňov na točni – druhá Rušňoparáda
 
Súčasťou akcie budú jazdy parných vlakov z Prešova a Trebišova do Košíc a späť.
 
Dňa 21. 4. 2007
Prešov:    odchod 07:39 hod.                          Košice: odchod 15:00 hod
Trebišov: odchod 07:40 hod.                           Košice: odchod 15:47 hod.
 
Súčasne si budete môcť prezrieť:
 
 • Obrazy z prostredia železnice – p. Emilián Cvengroš a iní    
 • Modely rušňov trochu inak, iné modely – p. Ján Novák
 • Historické železničné exponáty a pozoruhodnosti
 • Klasické železničné modely
 • Automobilových veteránov
 • Sprievodný kultúrny program – dychovka , kántri muzika
 • Prezentácia Tokajských vín , varenie bryndzových halušiek
 • Detské kresby (železnica očami detí)
      
Doprava 21.04.2007
 
medzi železničnou stanicou a Rušňovým depom
bude zabezpečená najnovším typom motorového vozňa ZSSK, a.s. 813
 
                        Odchody zo žst. Košice                                Odchody z RD Košice         
                        08:00 hod.       12:00 hod.                              08:30 hod.       13:30 hod.
                        09:00 hod.       14:00 hod.                               09:30 hod.       14:30 hod.
                        10:00 hod.       15:00 hod.                               10:30 hod.       15:15 hod.
                        11:00 hod.       16:00 hod.                               11:30 hod.       16:30 hod.
 
 
 
22. apríl 2007
 
 • 09:00 – 17:00 hod. – jazda parnej mašinky s prívesným vozňom v areáli rušňového depa pre verejnosť
 • 09:00 – 17:00 hod. – výstava Obrazy z prostredia železnice – p. Emilián Cvengroš a iní    
 • Modely rušňov trochu inak, iné modely – p. Ján Novák
 • Historické železničné exponáty a pozoruhodnosti
 • Klasické železničné modely
 • od 9:00- 17:00hod občerstvenie zabezpečené bufetom v areáli SPD Košice

Návozy:

1, na trati (Budapest MÁV) - Čaňa – Košice a späť pôjdu dňa 21. 4. 2007 mimoriadne vlaky 30044/ 30045 obsadené cestujúcimi podľa nasledujúceho cestovného poriadku: Hidasnémeti odchod o 10.44 h, Košice 11.04 – 17.00 h, Hidasnémeti príchod o 17.20 h.  

Súprava bude: 7 podvozkových vozňov MÁV Nosztalgia, cca 350 t.
HDV M 61 (MÁV). Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 100 km/h. Po príchode vlaku do ŽST Košice pôjde súprava cestou posunu do areálu SPD Košice 

2, dňa 21./22.4.2007 pôjde na trati Košice - Plaveč - (Muszyna PKP) mimoriadny súpravový vlak 30058 v týchto rámcových časoch: Košice odchod cca 20.58 h, Plaveč 23.25 - 0.11 h, Muszyna príchod 0.35 h. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 40 km/h.

Súprava bude: vlakové HDV 163 ZSSK + HDV Tr,0-25 + 16C11 + HDV Tkh49-1 + vozeň Bckd 63 51 99 80 036-1 (všetko PKP ) cca 195 t. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 40 km/h.

3, dňa 20.4.2007 pôjde na trati (Muszyna PKP) - Plaveč - Košice mimoriadny súpravový vlak 30057 v týchto rámcových časoch: Muszyna odchod 11.36 h, Plaveč 12.00 – 12.35 h, Košice príchod do 16.00 h.

Súprava bude: vlakové HDV 163 ZSSK + HDV Tr,0-25 + 16C11 + HDV Tkh49-1 + vozeň Bckd 63 51 99 80 036-1 (všetko PKP ) cca 195 t. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 40 km/h. 
 

 
4.      Dňa 19.4.2007 pôjdu vlakmi 4808/ 5703 na trati Komárno - Nové Zámky/ Nové Zámky - Zvolen os.st. modelárske vozene RD Komárno číslo 80 56 09 20 307-2. Najvyššia dovolená rýchlosť vozňa je 100 km/h. V ŽST Zvolen vozeň prejde do súpravy mimoriadneho vlaku 30063.
 
5.      Dňa 20.4.2007 pôjde na trati Zvolen os.st. - Plešivec - Košice mimoriadny súpravový vlak 30063 v týchto rámcových časoch: Zvolen os.st. odchod cca 0.30 h, Haniska pri Košiciach 7.00 - 8.00 h, Košice príchod cca 8.30 h, pobyt v nácestných ŽST z dopravných dôvodov a z technických dôvodov (mazanie ložísk parného HDV), ktoré bude určovať jeho personál.
Súprava bude: vlakové HDV 754.033 + modelársky vozeň číslo 80 56 09 20 307-2  + WLAB vozeň VVÚŽ-MDC + na službu pohotový 422.0108 + 1 x R + 1 x Dd + 2 Ci + CDLm.
V ŽST Haniska pri Košiciach zaradia na koniec vlaku motorový vozeň 131.1125 KHKV Haniska p.K. a HDV 726.082-1 (444.1062 )
 
6.      Dňa 20.4.2007 pôjde vlakmi 5601/ 7524 na trati Prievidza - Horná Štubňa/ Horná Štubňa - Vrútky motorový vozeň 813.001, radený na konci vlakov. V ŽST Vrútky motorový vozeň zaradia do súpravy mimoriadneho vlaku 30061.
 
7.      Dňa 20.4.2007 pôjde na trati Vrútky - Košice mimoriadny súpravový vlak 30061 v týchto rámcových časoch: Vrútky odchod cca 9.00 h, Kraľovany 9.20 - 9.50 h, Košice príchod cca 17.30 h.
Súprava bude: vlakové HDV 163 + parné HDV 486.007 na službu pohotové + vozne Da 7547 + WLAB 51 56 6480022-1 + cisternový vozeň Rah + 2x Ci - historické osobné vozne + motorový vozeň M 274.004 + motorový vozeň 813.001. V ŽST Kraľovany zaradia na koniec vlaku motorový vozeň 811.012-4.
 
8.      Dňa 21.4.2007 pôjde na trati Košice - Prešov mimoriadny súpravový vlak 30066 v týchto rámcových časoch: Košice odchod cca 6.02 h, Prešov príchod cca 7.09 h.
Súprava bude: vlakové HDV 163 + WLAB 51 56 6480022-1 + cisternový vozeň Rah + parné HDV 486.007 tendrom vpred.
 
9.      Dňa 21.4.2007 pôjde na trati Prešov - Košice mimoriadny nostalgický vlak 30071 obsadený cestujúcimi podľa nasledujúceho cestovného poriadku: Prešov odchod o 7.39 h, Kysak 7.57 - 8.06 h, Košice príchod 8.34 h.
Súprava bude: parné vlakové HDV 486.007 komínom vpred + 4 B (od vlaku 1505) + 1 Bt (od vlaku 8765).
 
10. V súlade s Požiarnym štatútom ŽSR pôjde dňa 21.4.2007 na trati Prešov - Košice za parným vlakom požiarny vlak Sv prvý násled 381.
Súprava bude: Vlakové HDV 163 + WLAB 51 56 6480022-1+ cisternový vozeň Rah.
 
11. dňa 21.4.2007 pôjde na trati Košice - Prešov mimoriadny nostalgický vlak 30072 obsadený cestujúcimi podľa nasledujúceho cestovného poriadku: Košice odchod o 15.20 h, Kysak 15.40 - 15.45 h, Prešov príchod 16.17 h.
Súprava bude: vlakové HDV 486.007 komínom vpred (otočené v RD Košice) + 4 B + 1 Bt.
 
12. V súlade s požiarnym štatútom ŽSR pôjde dňa 21.4.2007 na trati Košice - Prešov za parným vlakom požiarny vlak Sv prvý násled 380.Súprava a všetky náležitosti ako v bode 7.)
 
13. Dňa 21.4.2007 pôjde na trati Prešov - Košice mimoriadny súpravový vlak 30065 v týchto rámcových časoch: Prešov odchod cca 17.00 h, Košice príchod 18.04 h.
Súprava bude: vlakové HDV 163 + parné HDV 486.007 VVÚŽ-MDC tendrom vpred + WLAB 51 56 6480022-1+  cisternový vozeň Rah.
 
14. Dňa 21.4.2007 pôjde na trati Košice - Trebišov mimoriadny súpravový vlak 30067 v týchto rámcových časoch: Košice odchod cca 4.00 h, Trebišov príchod cca 5.45 h. V ŽST Ruskov pobyt cca 15 minút – (z techn. dôvodov - mazanie ložísk). Súprava bude: HDV 163 + na službu pohotový 422.0108 + R + Dd + 4 Ci vozne.
 
15. Dňa 21.4.2007 pôjde na trati Trebišov - Košice mimoriadny nostalgický vlak 30070 obsadený cestujúcimi podľa nasledujúceho cestovného poriadku: Trebišov odchod 7.40 h, Ruskov cca 8.33 - 8.55 h, Košice príchod 9.26 h. Súprava bude: vlakové HDV 422.0108 + R + Dd + 4 Ci vozne.
 
 
16. Dňa 21.4.2007 pôjde na trati Košice - Trebišov mimoriadny nostalgický vlak 30069 obsadený cestujúcimi podľa nasledujúceho cestovného poriadku: Košice odchod 15.47 h, Trebišov príchod 17.05 h.  Súprava bude: vlakové HDV 422.0108 + R + Dd + 4 Ci vozne.
 
17. Dňa 21.4.2007 pôjde na trati Trebišov - Košice mimoriadny súpravový vlak 30068 v týchto rámcových časoch: Trebišov odchod cca 17.25 h, Košice príchod cca 19.00 h.
Súprava bude: HDV 163 + na službu pohotový 422.0108 + R + Dd + 4 Ci vozne.
 
18. Dňa 21/22.4.2007 pôjde na trati Košice - Plešivec - Zvolen os.st. mimoriadny súpravový vlak 30064 v týchto rámcových časoch: Košice odchod cca 21.00 h, Haniska pri Košiciach 21.30 - 22.00 h, Zvolen os.st. príchod cca 4.00 h. Súprava bude: Vlakové HDV 754.033 + HDV 726.082-1 (444.1062) KHKV Haniska p.K. + WLAB vozeň VVÚŽ-MDC + na službu pohotové parné HDV 422.0108 + 1 x R + 1 x Dd + 2 x Ci + 1 x CDLm + MV 131.1125 KHKV Haniska p.K.
 
19. Dňa 21.4.2007 pôjde na trati Košice - Vrútky mimoriadny súpravový vlak 30062 v týchto rámcových časoch: Košice odchod cca 20.30 h, Vrútky príchod cca 4.30 h.
Súprava bude: Vlakové HDV 163 + parné HDV 486.007 VVÚŽ- MDC na službu pohotové + vozeň Da 7547 + WLAB 51 56 6480022-1 + cisternový vozeň Rah + 2 x Ci vozeň + motorový vozeň M 274.004 VVÚŽ-MDC + MV 813.001 + motorový vozeň 811.012-4.
 
20. Dňa 20.4.2007  pôjde vlakmi 8309/ 8769 na trati Poprad-Tatry – Plaveč/ Plaveč - Košice motorový vozeň 840.001, radený na konci vlakov. Návrat MV 840.001 dňa 21.4.2007 vlakmi 8774/ 8322 na trati Košice – Plaveč/ Plaveč – Poprad-Tatry, radený na konci vlakov.
 
21. Dňa 22/23.4.2007 pôjde vlakmi 800/ 5700/ 4809 na trati Košice - Zvolen os.st./ Zvolen os.st. - Nové Zámky/ Nové Zámky - Komárno modelársky vozeň RD Komárno č. 80 56 09 20 307-2. Najvyššia dovolená rýchlosť vozňa je 100 km/h.
 
22. Dňa 22.4.2007 pôjde vlakmi 7551/ 5606 na trati Vrútky - Horná Štubňa/ Horná Štubňa - Prievidza motorový vozeň 813.001, radený na konci vlakov.

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy