Prebúdzanie Katky (Doplnene o návozy)

20.4.2006 8:05 -pk- Zdroj: Ing. Martin Pankuch, ZSSK

Prebúdzanie Katky (Doplnene o návozy)

Na víkend 22. a 23. apríla pripravila Železničná spoločnosť Slovensko v rušňovom depe Košice tradičnú akciu PREBÚDZANIE KATKY. Okrem slávnostného zapálenia ohňa v kotli parnej mašinky Katky je na programe aj výstava koľajových vozidiel vrátane tzv. rušňoparády, čiže predstavovania rušňov na točni.

Doprava do rušňového depa bude zabezpečená z košickej stanice motorovým vozňom M 131.1125 v hodinových intervaloch od 8.00 do 16.00, s výnimkou o 13.00. Podobne bude zabezpečená aj doprava z depa na stanicu. Prvý spoj pôjde o 8.30 a ďalšie v hodinových intervaloch až do 16.30, okrem 12.30.

Tak isto budú v sobotu 22. apríla vypravené aj zvláštne parné vlaky z Prešova a Trebišova do Košíc a späť. Z Prešova bude vlak odchádzať o 8.30 s príchodom do Košíc o 9.30, z Trebišova je odchod plánovaný na 8.22 a príchod do Košíc na 9.30. Na svoju spiatočnú cestu z Košíc sa parné vlaky vydajú o 15.20 v prípade vlaku do Trebišova a vlak do Prešova opustí košickú stanicu o 15.25.

Počas oboch dní si budú môcť návštevníci pozrieť výstavu obrazov z prostredia železnice, modely rušňov, historické železničné exponáty, automobilové veterány a pri príležitosti polstoročia Detskej železnice v Košiciach aj výstavu detských kresieb.


Návozy súprav:
1. Dňa 20.4.2006 pôjde vlakmi 4810/ 5703 na trati Komárno – Nové Zámky/ Nové Zámky – Zvolen os. st. modelársky vozeň RD Komárno č. 00 56 09 20 307-9.  V ŽST Zvolen vozeň pôjde do súpravy mimoriadneho vlaku Sv 30063.

2. Dňa 21.4.2006 pôjde na trati Zvolen os.st. – Plešivec - Košice mimoriadny vlak Sv 30063 v týchto rámcových časoch: Zvolen os.st. odchod cca 08.00 h, Košice príchod cca 15.00 h, pobyt v nácestných ŽST iba z dopravných dôvodov.
Súprava bude HDV 754.033 + - na službu pohotový 678.012 + modelársky vozeň číslo 00 56 09 20 307 – 9  + plošinový vozeň s vozidlom BN 60 + WLAB vozeň + 422.0108 + R + Dd + D + CDLm .
Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 45 km/h.

3. Dňa 21.4.2006 pôjde na trati Vrútky – Poprad - Tatry - Košice mimoriadny vlak Sv 30061 v týchto rámcových časoch: Vrútky odchod cca 9.00 h, Poprad-Tatry 13.00 – 14.00 h, Košice príchod cca 17.30 h. Súprava bude: Vlakové HDV 499.047 (140) + na službu pohotový 669.2133 + na službu pohotový parný rušeň 475.196 VVÚŽ-MDC + vozeň Da 7547 + motorový vozeň M 274.004 VVÚŽ - MDC 
V ŽST Poprad -Tatry pôjde na koniec vlaku motorový vozeň 812.008 + M 240 . Vodiča zabezpečí SP Poprad.

4. Dňa 22.4.2006 dopravte vlakom 6401 na trati Haniska pri Košiciach – Košice motorový vozeň M 131.1125 KHKV Haniska p.K.

5. Dňa 22.4.2006 pôjde na trati Košice – Prešov mimoriadny vlak Sv 30066 v týchto rámcových časoch: Košice odchod cca 6.30 h, Prešov príchod cca 7.20 h.
Súprava bude: HDV 499 + Da + Rah od vlaku Sv 30055 ( pre požiarny vlak) + parný rušeň 475.196 tendrom vpred, na zabezpečenie odvozu nostalgického vlaku na trati Prešov – Košice – Prešov.

6. Dňa 22.4.2006 pôjde na trati Prešov - Košice mimoriadny vlak Os 30071 v týchto rámcových časoch: Prešov odchod o 8.30 h, Kysak 8.50 – 9.00 h, Košice príchod 9.25 h.
Súprava bude: vlakové HDV 475.196 VVÚŽ-MDC komínom vpred + 5 vozňov 053  ZSSK, SP Prešov.

7. V súlade s Požiarnym štatútom ŽSR pôjde dňa 22.4.2006 na trati Prešov - Košice za parným vlakom požiarny vlak Sv prvý násled 381.
Súprava bude: Da + Rah od vlaku Sv 30066. HDV E 499.

8. Dňa 22.4.2006 pôjde na trati Košice – Prešov mimoriadny vlak Os 30072 v týchto rámcových časoch: Košice odchod o 15.25 h, Kysak 15.45 – 15.51 h, Prešov príchod 16.20 h.
Súprava bude: vlakové HDV 475.196 VVÚŽ-MDC komínom vpred (otočený v RD Košice) + 5 vozňov 053  ZSSK, SP Prešov od bodu 6.)

9. V súlade s požiarnym štatútom ŽSR , budú protipožiarne opatrenia za parným vlakom vykonané jazdou motorového vozíka MÚV . Z tohto dôvodu  pôjde dňa 22.4.2006 na trati Košice – Prešov za parným vlakom požiarny vlak Sv prvý násled 380.

10. Dňa 22.4.2006 pôjde na trati Prešov - Košice mimoriadny vlak Sv 30065 v týchto rámcových časoch: Prešov odchod cca 17.10 h, Košice príchod 18.00 h.
Súprava bude: vlakové HDV 163 (363) + parný rušeň 475.196 VVÚŽ-MDC tendrom vpred.

11. Dňa 22.4.2006 pôjde na trati Košice – Trebišov mimoriadny vlak Sv 30067 v týchto rámcových časoch: Košice odchod cca 6.30 h, Trebišov príchod cca 7.40 h.
Súprava bude: HDV 163 + na službu pohotový 422.0108 + R + Dd + 3 x 050 (SPD Košice).

12. Dňa 22.4.2006 pôjde na trati Trebišov - Košice mimoriadny vlak Os 30070 v týchto rámcových časoch: Trebišov odchod o 8.21 h, Ruskov cca 9.05 – 9.10 h, Košice príchod 9.40 h. Súprava bude: vlakové HDV 422.0108 + R + Dd + 3 x 050.

13. V súlade s požiarnym štatútom ŽSR v zmysle  príloh č.4 a 5, budú protipožiarne opatrenia za parným vlakom vykonané jazdou motorového vozíka MÚV. Z tohto dôvodu  pôjde dňa 22.4.2006 za parným vlakom požiarny vlak:
- na trati Trebišov – Výh Červený Dvor ako posun medzi dopravňami,
- na trati Výh Červený Dvor – Košice ako vlak Sv prvý násled 1906, ktorý pôjde.

14. Dňa 22.4.2006 pôjde na trati Košice – Trebišov mimoriadny vlak Os 30069 v týchto rámcových časoch: Košice odchod cca 15.22 h, Ruskov 15.52 – 15.55 h, Trebišov príchod 16.48 h. Súprava bude: vlakové HDV 422.0108 + R + Dd + 3 x 050.

15. V súlade s požiarnym štatútom ŽSR v zmysle  príloh č.4 a 5, budú protipožiarne opatrenia za parným vlakom vykonané jazdou motorového vozíka MÚV. Z tohto dôvodu  veďte dňa 22.4.2006 za parným vlakom požiarny vlak:
- na trati Košice – Výh Červený Dvor ako vlak Sv prvý násled 1907, ktorý pôjde
- na trati Výh Červený Dvor – Trebišov ako posun medzi dopravňami.

16. Dňa 22.4.2006 pôjde na trati Trebišov – Košice mimoriadny vlak Sv 30068 v týchto rámcových časoch: Trebišov odchod cca 17.15 h, Košice príchod cca 18.30 h.
Súprava bude: HDV 163 + 422.0108 + R + Dd + 3 x 050

17. Dňa 23.4.2006 dopravte vlakom 6410 na trati Košice - Haniska pri Košiciach motorový vozeň M 131.1125 KHKV Haniska pri Košiciach.

18. Dňa 23/24.4.2006 pôjde na trati Košice – Plešivec - Zvolen os.st. mimoriadny vlak Sv 30064 v týchto rámcových časoch: Košice odchod cca 18.00 h, Zvolen os.st. príchod cca 02.00 h.
Súprava bude HDV 754.033 + - na službu pohotový 678.012 + modelársky vozeň číslo 00 56 09  20 307 – 9  + plošinový vozeň s vozidlom BN 60 + WLAB vozeň + 422.0108 + 1 x R + 1 x Dd +  CDLm.

19. Dňa 24.4.2006 dopravte vlakmi 5700/ 4809 na trati Zvolen os.st. – Nové Zámky/ Nové Zámky – Komárno modelársky vozeň RD Komárno č. 00 56 09 20 307-9.  Najvyššia dovolená rýchlosť vozňa je 100 km/h. Do  ŽST Zvolen vozeň príde v  súprave mimoriadneho vlaku Sv 30064.

20. Dňa 24.4.2006 pôjde na trati Košice – Poprad-Tatry - Vrútky mimoriadny vlak Sv 30062 v týchto rámcových časoch: Košice odchod cca 6.00 h, Poprad-Tatry 9.30 – 10.30 h, Vrútky príchod cca 14.30 h.
Súprava bude: Vlakové HDV 499 047 (140) + rušeň 679.1168 + parný rušeň 475.196 VVÚŽ- MDC na službu pohotový + vozeň Da 7547+ motorový vozeň M 274.004 VVÚŽ - MDC + motorový vozeň 812.008 + M 240 VVÚŽ- MDC. 

foto: ilustračné

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy