Nezvyčajný sobotňajší výkon rušňa 742.387 ZSCS

3.7.2006 13:20 j32

Nezvyčajný sobotňajší výkon rušňa 742.387 ZSCS

„Traktor“ 742.387 ZSCS dislokovaný vo VP Trenčianska Teplá je známy z vozby manipulačných vlakov v okolí Nového Mesta nad Váhom (na smery: Vrbovce, Trenčianska Teplá, Leopoldov, resp. Veľké Kostoľany), prípadne ako staničná záloha žst. Nové Mesto nad Váhom.

V sobotu, 1. júla 2006 v dopoludňajších hodinách došlo v žst. Piešťany pri rozbiehaní uhoľného nákladného vlaku Pn 65 734 ZSCS k jeho roztrhnutiu. Príčinou bolo odtrhnutie háku so skrutkovkou na vozni Eaos, č. 535 1 710-9. Vlak (s HDV 363.103 ZSCS) ostal stáť na 2. staničnej koľaji a komplikoval situáciu výpravcovi, ktorý má z dôvodu koridorových prác v stanici k dispozícii len 3 elektrifikované dopravné koľaje.

Keďže v stanici je od roku 2003 zrušená staničná záloha, záchranou v tejto situácii bol manipulačný vlak 87 860 z Nového Mesta nad Váhom ťahaný nezávislou trakciou - rušňom 742.387, ktorý prišiel až v obedňajších hodinách. „Triosemsedmička“ spolu s Esom a časťou uhoľného vlaku prestavila inkriminovaný vozeň na 10. koľaj - jednu z ostatných dvoch neelektrifikovaných dopravných koľají stanice, na ktorých je pomalá jazda 5 km/h.

Vozeň Eaos, č. 535 1 710-9 ZSCS s odtrhnutým hákom a skrutkovkou

Po dokončení posunu so súpravou uhoľného vlaku čakal „Triosemsedmičku“ ďalší nezvyčajný výkon - odvoz vlaku Pn 57 730, resp. 57 731 v úseku Piešťany - Trebatice - Vrbové a späť. Po privesení „obývačky“ - vozňa Ds sa rušeň vydal na 15 mínutovú púť cez hustý prales (v okolí žst. Trebatice až metrový divoký porast).

Výpomoc - 742.387 + 363.103 ZSCS

Obsluha žst. Vrbové spočíva v návoze a odvoze vozňov: Eas - pre podvaly, Ws - pre koľajnicové pásy, spravidla v počte 4 ks. V žst. Vrbové dochádza k demontáži starých koľajových roštov, ktoré sem boli vyvezené z koridorových prác v roku 2005 (taktovo rušňami 710.680 Železničné stavebníctvo Bratislava + 742.388 ZSCS).

Pn 57 731 pri predzvesti vchodového návestidla do Piešťan

Po návrate „Triosemsedmičky“ z nezvyčajného výletu nasledovalo ešte preposunovanie „vrbovskej“ záťaže na záťaž vlaku Mn 87 860 a potom konečne - odchod do cieľovej stanice Veľké Kostoľany. Z Kostolian sa rušeň po krátkom oddychu vrátil do Nového Mesta nad Váhom na vlaku Mn 87 861.

Roztrhnutá časť vlaku

Krásavica 363.103 ZSCS

text a foto:

Súvisiace odkazy