Trnava - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Nadmorská výška

145 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 31    Manipulačné: 10    Ostatné: 7   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Mestská hromadná doprava, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia, Úschovňa batožín, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

 

Železničná stanica Trnava leží na trati ŽSR č. 120 Bratislava hl.st. - Žilina. Odbočujú z nej trate ŽSR č. 116 do Kútov a č. 133 do Serede a Galanty. Súčasná výpravná budova spolu s novovybudovanými nástupišťami bola odovzdaná do prevádzky 17.11.1989. Pôvodná budova sa nachádza o cca 400 m bližšie k Bratislave. Staničná budova konskej železnice v Trnave sa zbúrala v roku 1941 pri zdvojkoľajnení trate Bratislava - Leopoldov.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Bratislavy hl.st.

Vlečky v železničnej stanici Trnava s uzavretou Zmluvou o styku s vlečkou

Vlečka PCA Slovakia, s.r.o., zaúsťuje v železničnej stanici Trnava do koľaje č. 91 výhybkou č. 1. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 11,760.

Vlečka ŽOS Trnava, a.s., zaúsťuje v železničnej stanici Trnava do koľaje č. 104 výhybkou č. 12 a do koľaje č. 102 výhybkou č. 4. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 46,843 a v km 47,215.

Vlečka LYCOS – Trnavské sladovne, spol. s r.o., zaúsťuje v železničnej stanici Trnava do koľaje č. 104 výhybkou č. 14. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 46,843.

Vlečka ŽELOS, spol. s.r.o., zaúsťuje v železničnej stanici Trnava do koľaje č. 8 výhybkou č. 58. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 45,394.

Vlečka COMAX – TT, a.s., zaúsťuje v železničnej stanici Trnava do koľaje č. 23 výhybkou č. 74. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 45,202.

História mesta

Na križovatke starých obchodných ciest využívaných od praveku, pri riečke Trnávka, bola založená kupecká osada Trnava. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1211. Je to listina ostrihomského arcibiskupa Jána o donácii príjmov miestneho kostola ostrihomskej kapitule. Trnava bola prvým mestom na území dnešného Slovenska, ktoré dostalo výsady slobodného kráľovského mesta. Udelil jej ich v roku 1238 uhorský kráľ Belo IV. Privilégiom podriadil mesto priamo korune a vymedzil mu také práva, ktoré umožňovali rýchly rozvoj mesta. Pôvodné poľnohospodárske centrum sa začalo postupne meniť na centrum výroby, obchodu a remesiel. V 13. storočí si mesto vybudovalo mimoriadne rozsiahle opevnenie na ploche takmer 60 hektárov. Konštrukciu opevnenia tvorili tehlové veže pospájané drevozemnými valmi, ktoré boli neskôr nahradené murovanou hradbou.

Výsadné postavenie mesta upevňovali ďalší uhorskí králi. O dôležitom postavení mesta svedčí aj skutočnosť, že Trnava bola miestom stretnutí kráľov. Význam Trnavy vzrástol najmä v 16. storočí, keď sa sem pred blížiacim tureckým nebezpečenstvom, v roku 1543, presťahovalo ostrihomské arcibiskupstvo s kapitulou. Bratislava sa stala administratívnym centrom krajiny a Trnava prevzala úlohu kultúrneho a náboženského centra krajiny. Sedemnáste storočie sa pokladá na Slovensku za jedno z najhorších období slovenských dejín. Charakterizujú ho stavovské povstania uhorskej šľachty proti viedenskému dvoru, ktoré sa dotýkajú aj života Trnavy. Je paradoxom, že práve v storočí vojen a požiarov sa stáva Trnava univerzitným sídlom. V roku 1635 založil Peter Pazmáň Trnavskú univerzitu, najskôr len s filozofickou a teologickou fakultou. Právnická fakulta bola otvorená v roku 1667 a lekárska až v roku 1769. V 17. storočí boli postavené stavby, ktoré sú dnes národnou kultúrnou pamiatkou. Staré budovy dominikánskeho kláštora boli prestavané pre potreby univerzity, vystavili nové konvikty. Do 18. storočia vstupovala Trnava ako univerzitné mesto známe v celej Európe. V roku 1777, keď na pokyn Márie Terézie presťahovali univerzitu do Budína, túto stratu cítila nielen Trnava, ale celé Slovensko. V roku 1792 Anton Bernolák vytvoril v Trnave hlavný stánok Slovenského učeného tovarišstva.

Budovu divadla si trnavskí mešťania postavili v roku 1831. V júni 1846 bol daný do prevádzky prvý úsek konskej železnice v Uhorsku, trať z Bratislavy do Trnavy. V roku 1870 začal v Trnave pôsobiť Spolok svätého Vojtecha, ktorý v období zákazu činnosti Matici slovenskej, pomáhal udržiavať národné povedomie.

Bohatá história mesta zanechala výrazné stopy - množstvo architektonických pamiatok. Prechádzka historickým centrom, ktoré tvorí mestskú pamiatkovú rezerváciu, poskytuje možnosť zoznámiť sa s pozoruhodným architektonickým súborom, ktorý sa tu formoval niekoľko storočí. Takmer pravidelný pôdorys centra mesta je vymedzený mestským opevnením. Návštevníci si môžu prezrieť mestskú vežu, radnicu, barokový komplex budov Trnavskej univerzity a najmä známe trnavské kostoly, vďaka ktorým dostala Trnava prívlastok Malý Rím. Od roku 1996 je Trnava krajským mestom, v ktorom žije takmer 70 000 obyvateľov. Pulzuje tu bohatý spoločenský, kultúrny a športový život. V Trnave sa koná veľa podujatí, ktoré svojím významom presahujú hranice mesta.

Cestovné lístky

Mapy a nákresy

Galéria objektu