Pezinok - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 5    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Pezinok leží na trati ŽSR č. 120 Bratislava hl.st. - Žilina. Pri modernizácii V. železničného koridoru prešla stanica v roku 2006 rekonštrukciou.
Poloha budovy: vľavo, v smere od Bratislavy hl.st.

V dopravni zaúsťuje do koľaje č. 8 výhybkou č. 6 vlečka BETA-CAR, s.r.o. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 19,202 a km 18,524.

História mesta Pezinok

Územie, na ktorom sa dnes rozkladá mesto Pezinok, sa v písomných materiáloch prvýkrát spomína v listine z roku 1208 ako "terra Bozin". V nasledujúcich storočiach sa mesto postupne zmenilo z banskej osady na vinohradnícke mestečko po druhej vlne nemeckej kolonizácie na začiatku 16. stor. Snaha mešťanov a obyvateľov Pezinka o získanie práv slobodného kráľovského mesta vyvrcholila 14. júna 1647, kedy kráľ Ferdinand III. udelil Pezinku tieto privilégiá.

V 17. - 18. storočí zažíval Pezinok svoj najväčší rozkvet a patril medzi najbohatšie mestá Uhorska. Jeho sláva a bohatstvo bolo založené na produkcii kvalitných vín. V 19. storočí začalo postupné spriemyselňovanie mesta; bola tu založená prvá továreň na výrobu kyseliny sírovej v Uhorsku, továreň na výrobu ihiel a taktiež veľká tehelňa. Dočasnú konjunktúru v 19. stor. spôsobilo predovšetkým obnovenie ťažby zlata v chotári Pezinka a zavedenie železnice, čím sa Pezinok stal najdôležitejším mestom Malokarpatskej vinohradníckej oblasti.

Prvá polovica 20. stor. predstavovala úpadok mesta. V tomto čase nebolo v Pezinku väčšieho priemyselného podniku, čo zároveň s poklesom vinohradníckej produkcie spôsobilo masívne vysťahovalectvo do Ameriky. Postupné zlepšenie začalo až po skončení II. svetovej vojny.

Dnes je Pezinok moderným okresným mestom s vybudovaným priemyslom (najmä drevospracujúca, tehliarska a stavebná výroba), kvalitnou vinohradníckou a vinárskou produkciou, rozvinutým obchodom a zaujímavými historickými pamiatkami. Pre mesto je charakteristické historické centrum s typickými meštianskymi domami, ulicami v pravidelnom sieťovom pôdoryse a zvyškami pôvodných hradieb. K najvýznamnejším kultúrnohistorickým pamiatkam patrí zámok z 13. storočia, 4 historicky aj architektonicky cenné kostoly a renesančná radnica.

Čo sa oplatí navštíviť v Pezinku a okolí

Pezinok je súčasťou turistického projektu Malokarpatská vínna cesta, ktorá spája obce a mestá Malokarpatského regiónu s vinohradníckymi a vinárskymi tradíciami od Bratislavy až po Smolenice.

Mesto je zaujímavé pre turistov jednak vďaka svojim historickým pamiatkám (o. i. sú z nich vytvorené dva produkty cestovného ruchu: Historický okruh po centre mesta a Banský náučný chodník), známym kultúrnym podujatiam nadmestského významu, jedinečným muzeálnym a umeleckým expozíciám (vinohradnícko-vinárska expozícia v Malokarpatskom múzeu, expozícia predmetov získaných archeologickým výskumom Pezinka a prvá a jediná Galéria insitného umenia na Slovensku, ktorá sa nachádza v zrekonštruovanom Schaubmarovom mlyne zo zachovalou mlynskou technikou) a v neposlednom rade svojim programom tzv. vínneho turizmu - ochutnávkami vína a gastronomických špeciálít ako aj tradičnými vinárskymi podujatiami (Vínne trhy v apríli, Vinobranie v septembri, Svätomartinské požehnanie mladého vína (11. novembra) a Deň otvorených pivníc (v novembri).

Okolie Pezinka ponúka príležitosti pre zimnú i letnú turistiku a relax - značkované turistické chodníky v Malých Karpatoch, v Areáli zdravia Rozálka tenis a jazda na koňoch, mestská krytá plaváreň, squashová hala a v zime sankárske a lyžiarske (zjazdárske i bežkárske) terény s umelým zasnežovaním a 5 vlekmi na vrchu Baba.

Cestovné lístky

JPG
JPG
286 kB
2.3.2009

Galéria objektu