Mládzovo - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Mládzovo leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR 163 Katarínska Huta - Breznička.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Brezničky

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu