Rychtárské - Hradlo

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Zrušenie objektu

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Hr. Rychtárské sa nachádzalo na trati č. 120 Bratislava - Žilina v 59,682 km, medizi Leopoldovom a Brestovanmi. Hradlo bolo samostatne stojace a údaj o jeho existencii je okolo r. 1962, Bolo vybavené mechanickými návestidlami s mechanickými predzvästami pre oba smery. Hradlo je od roku 2008 nahradené automatickým hradlom AH Rychtárské.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.