Barca - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 8   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Mestská hromadná doprava, Predaj cestovných lístkov, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Barca je súčasťou železničného uzla Košice. Prechádzajú ňou trate ŽSR č. 160 do Zvolena a č. 169 do Kechneca a Hidasnémethi.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Košíc

Z histórie

O Barci sú písomné doklady už z obdobia pred tatárskym vpádom, čo svedčí, že Barca bola už vtedy vyvinutá a dôležitá dedina. Prvý raz sa spomína vo Varadínskom registri k roku 1215 (Barca), keď sa uvádza súčasne so starou dedinou Saka. Druhý raz sa spomína v listine jágerskej kapituly z roku 1230, vtedy sa uvádza ako Barca a súčasne s ňou sa spomínajú aj Košice (villa Cassa). Košice sa tu roku 1230 uvádzajú teda výslovne už ako dedina (villa), ale takouto dedinou bola vtedy bezpochyby už aj Barca, hoci v tomto doklade sa to výslovne neuvádza.
Najstaršia slovanská dedina na území pôvodnej zeme - Barca ležala na vyvýšenej terase v končinách, ktoré sa od roku 1337 v listinách uvádzajú ako Hradište a susedila s chotárom mesta Košice.
Podľa doteraz známych faktov možno zhrnúť, že Barca sa v najstarších dokladoch z 13. storočia uvádza takto: v roku 1215 villa Barca, v roku 1230 Barca, v roku 1269 Barcha, v roku 1277 Barcha, v roku 1278 Barcha, v roku 1288 terra Barcha, Barcha, v roku 1288. Najstaršie dva doklady pre Barcu sú vo forme Barca a len od druhej polovice 13. storočia sa používa v listinách tvar Barcha. V listinách z 13. a 14. storočia sa literou "ch" označuje práve tak spoluhlásku "c" ako "č".
Ešte v prvej polovici 17. storočia sa prejavuje Barca ako prevažne maďarská dedina a len od druhej polovice 17. storočia bola znovu osídlená Slovákmi. V roku 1670 totiž vymrelo všetko vtedajšie obyvateľstvo Barce na choleru a zemepáni ju následne osídlili slovenskými sedliakmi zo svojich statkov v Spišskej stolici. V lexikóne osád z roku 1773 vystupuje Barca už ako dedina, kde sa rozprávalo prevažne po slovensky.
Prvý vlak prišiel do Barce 5. júla 1860 v súvislosti s výstavbou železničnej trate Košice-Budapešť.
V roku 1968 bola Barca pričlenená k mestu Košice. Pričlenenie obvodu Barce do Košíc, strata právnej subjektivity a splynutie v rámci obvodu Košice IV. sa uskutočnilo v závere roku 1980.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
73 kB
16.4.2020

Galéria objektu