Pod Modrým mostom - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 4   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Priecestie v km 6,118 na trati ŽSR 120 a v km 1,247 na spojke Bratislava Vinohrady odbočka - Bratislava východ. Železničná trať štyrmi koľajami pretína miestnu komunikáciu. Zariadenie je typu PZS 2Z (Priecestné zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami) .Kontrolné prvky sú umiestnené na pulte u
panelového výpravcu DOZZ Bratislava východ a na Odbočke Vinohrady.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu