Cestný nadjazd pri Ružbašskom tuneli - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Cestný nadjazd pri Ružbašskom tuneli. Nachádza sa na železninečnej trati ŽSR 185: Poprad-Tatry - Plaveč, medzi ŽST Podolínec a zastávkou Nižné Ružbachy.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu