ŽSR 601: Bratislava-Vajnory - Bratislava východ (odch. sk. Juh) - Odbočka Vinohrady

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky