ŽSR 802: Kvetoslavov - Šamorín

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

Koncesiu na výstavbu železnice zo stanice Kvetoslavovo (Úszor) Miestnej železnice Bratislava – Komárno do Šamorína, vydalo MO výnosom č. 31948 z roku 1915. Koncesionárom bola obec Šamorín, ktorej koncesia predpisovala ukončiť výstavbu železnice do jedného roka. Podľa údajov kroniky Kvetoslavova vyplýva, že na jej výstavbe sa zúčastnili aj ruskí vojnoví zajatci. Prevádzka na dokončenej železnici bola otvorená 23.11.1915. Jej trasa viedla veľmi priaznivým terénom – najväčší spád neprekročil 2 ‰ a iba nepatrná časť železnice ležala v oblúkoch. Trať s jednou zastávkou, dlhá 4,6 km, dovoľovala rýchlosť 40 km/h a nápravové zaťaženie 12 t a križovali ju iba nechránené priecestia. V stanici Šamorín bola postavená výpravná budova, sklad, skládka uhlia, rušňová remíza svodárňou a vlečka do parného mlyna. V súvislosti s výstavbou trate bola stanica Kvetoslavovo rozšírená a vybudovali tu aj dve studne. Celkové náklady výstavby dosiahli čiastku 530 000 K. Spoločnosť miestnej železnice sídlila v Budapešti. [1]

[1] Dejiny železníc na území Slovenska. Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.

10.1.2002 bola trať oficiálne zrušená. V súčastnosti je trať nezjazdná.

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
0,000
0,000
ŽST
4,620
5,000
Šamorín (10.6.2001)
ŽST

Cestovné poriadky

PDF
PDF
141 kB
28.4.2009
PDF
PDF
178 kB
15.6.2010
PDF
PDF
180 kB
25.6.2010
PDF
PDF
165 kB
28.4.2009
PDF
PDF
138 kB
28.4.2009
PDF
PDF
148 kB
27.6.2010