Kvetoslavov - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Historické názvy

Uszor

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 3   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Kvetoslavov leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 131 Bratislava-Nové Mesto - Komárno. Odbočuje z nej zrušená a v súčastnosti už nezjazdná trať do Šamorína.
Poloha budovy: vpravo, v smere od Bratislavy - Nového Mesta.

Nástupištia

Vyvýšené nástupištia sa nachádzajú medzi koľajami č. 5 a 3 v dĺžke 178 m , medzi koľajami č. 3 a 1 v dĺžke 297 m a medzi koľajami 1 a 2 v dĺžke 278 m Pred dopravnou kanceláriou a v pravo od dopravnej kancelárie sú cez koľaje dva úrovňové prechody pre cestujúcich.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Koľajové váhy:
Na piatej koľaji v km 24,073 je koľajová váha o nosnosti 80 ton, dĺžka 14 metrov. Najväčšia dovolená rýchlosť posunu po koľajovej váhe je 5 km/h.

Zabezpečovacie zariadenie

· Na traťovom úseku ŽST Bratislava Nové Mesto – ŽST Komárno je vybudované dispečerské stavadlo AŽD, ESA 11 – ŽSR, ktoré umožňuje zabezpečenie chodu vlakov obsluhou z jedného miesta pre viac dopravní a medzistaničných úsekov.
Súčasťou dispečerského stavadla je staničné zabezpečovacie zariadenie AŽD elektronického typu ESA 11, ktorého riadiaca časť je umiestnená v ŽST Dunajská Streda a výkonné časti v ovládaných dopravniach a automatické traťové zabezpečovacie zariadenie typu AH na zabezpečenie priľahlých medzistaničných úsekov. Diaľkové ovládanie je doplnené GTN, ktorá je určená k automatizovanému dokumentovaniu splneného GVD a vedeniu vlakovej dokumentácie.
· Diaľkovo obsluhované dopravne: Podunajské Biskupice, Nové Košariská, Kvetoslavov, Lehnice, Orechová Potôň, Dolný Štál, Veľký Meder, Zemianska Olča, Zlatná na Ostrove.
· Diaľkovo obsluhované nákladiská: Veľké Blahovo, Dolný Bar, Okoč, Nová Stráž

Mapy a nákresy

PDF
PDF
272 kB
23.6.2009

Galéria objektu