Úzkou stopou v Juře, Graubündenu a Appenzellu – 2. díl

Poté, co jsme v první části výletu navštívili zajímavé železnice v pohoří Jura a Rhétskou dráhu, tentokrát nás čeká velmi různorodý soubor tratí Appenzeller Bahnen na severovýchodě země. Jedině tento dopravce provozuje jak vlakotramvaje, tak zubačky, v jednom případě i zubačku přestavěnou z pozemní lanovky. [Pokračování]