Fotoblog


Slovensko
Rušeň 781.168-0 a 556.036 v žst. Dubová
8
Slovensko
Preprah vo Zvolene
2 +2
Slovensko
Hugo - čo viac dodať. Všetci ho poznáte.
Slovensko
Hr. Ráztoka - spomienka
21 +1
Slovensko
Do šrotu
12 +2
Slovensko
Rosnička
1 +1
Slovensko
Deň otvorených dverí dpb 21.9.2019
+2
Slovensko
Albatros vo Zvolene
+2
Slovensko
Albatros 498.104 na ceste do Hronca pred P.B.
1
Slovensko
Vlak KHT Zvolen do Benešova
3 +2
Slovensko
Ráno vo Zvolenskej nákladnej stanici
+2
Slovensko
Rušen 362.018 v čele mimoriadneho vlaku
2
Slovensko
70 rokov Trate mládeže
2 +2
Slovensko
''Rušňovlak''
22
Slovensko
M 131.1053 na 70. výročí Trate mládeže
3 +2
Slovensko
Rušeň KHT Zvolen T 678 012
2 +2
Slovensko
Stanica Žiar nad Hronom v nejakú sobotu poobede
7
Slovensko
Zvolenské mravce II.
3 +2
Slovensko
Dnešný pozdrav z Km 63.1
17
Slovensko
Moravsko-sliezsko-slovenský vlak
5 +2