Fotoblog


Slovensko
Odklonový R 801 Poľana
+1
Slovensko
Konvoj historických vozidiel do Žiliny
+1
Slovensko
Horehronský expres dnes s M 240.0039
+2
Slovensko
Múzeum na stanici
4 +2
Európa
TrainOSE 120 008 na IC 57
Európa
Pomníky parných rušňov v Sofii
1 +1
Európa
SNTFC 641 046
Európa
Lastočka na stanici Kaliningrad-Južnyj
4
Európa
Pomník v žst. Predeal
Česko
122.001-1 retro
Európa
Výmena rušňov v Hidasnémeti
1
Slovensko
754.073-5
+2
Slovensko
Legenda - Štyavnycká Anča
3 +2
Slovensko
Náhlenie pod Tatrami
3
Česko
151.016-3 do laku, 162.012-9 po laku
Slovensko
Motorák 851.008 KŽC Praha
5
Česko
Loňské setkání po bouřce
Česko
Setkání 383.060 a 061 LT
1
Slovensko
Dočasné obnovenie osobnej dopravy SK - ČR
1 +1
Slovensko
Návrat zo Slovenského raja
+2