Kalendár železničnej nostalgie ŽMSR na rok 2020

5.3.2020 16:00 -zz- Zdroj: Železničné múzeum Slovenskej republiky

Kalendár železničnej nostalgie ŽMSR na rok 2020

Železničné múzeum Slovenskej republiky (ŽMSR) spolu s občianskymi združeniami pôsobiacimi na Slovensku, pripravujú aj v priebehu roku 2020 niekoľko desiatok zaujímavých železničných akcií, jázd nostalgických vlakov a podujatí, kde sa budú môcť železniční fanúšikovia aj široká verejnosť stretnúť s historickými železničnými vozidlami. Ako v sezónach predchádzajúcich, i v tohtočnej sa uskutočnia nielen oblúbené podujatia s už viacročnou tradíciou, ale tiež nové projekty.

Vďaka spolupráci so združeniami dobrovoľníkov po Slovensku sa múzeu vlani podarilo pripraviť mnoho príležitostí, ako si vychutnať železničnú nostalgiu. To zahŕňalo dokopy 562 samostatných jázd mimoriadnych vlakov, a to aj na tratiach, kde už bežne vlaky nejazdia. Pre rok 2020 je v pláne opäť zaujímavá paleta mimoriadnych vlakov. Kalendár podujatí bude zahŕňať aj nové a nevšedné jazdy. Aj tento rok bude zoznam akcií vyvesený v podobe plagátu Železnica 2020 vo väčšine železničných staníc ŽSR. Múzeum pripravilo v roku 2019 päť tradičných podujatí, pričom počas celej sezóny múzeum navštívilo približne 8 000 návštevníkov.

Plán na rok 2020 je o niečo smelší. V pláne sú aj jazdy mimoriadnych vlakov po Bratislave pri príležitosti MDD a najmä pripomenutie 40. výročia ukončenia parnej trakcie na Slovensku, ktoré by malo byť ekonštrukciou slávnostného ukončenia prevádzky parných rušňov na Slovensku v Leopoldove dňa 17. októbra 1980. Či sa všetky plány podarí uskutočniť, závisí najmä od množstva fi nančných prostriedkov, ktoré budú môcť ŽSR použiť na takúto formu propagácie. Toto sa písalo v časopise Železničný Semafor 1/2020.

Organizátori sa tešia na vašu účasť a veria, že sa im podarí pripraviť nezabudnuteľné zážitky so železničnou nostalgiou. Aktuálne akcie nájdete na oficiálnom webe ŽMSR pod záložkou Podujatia.

Plagát so stručným prehľadom podujatí si môžete prezrieť alebo stiahnuť po kliknutí na jeho náhľad nižšie (zobrazí sa vo formáte PDF). Rovnako ho nájdete aj na vybraných staniciach na celom Slovensku.

Tohto roku je k dispozícii aj podobný prehľad nostalgických akcií, poriadaných v samotnom železničnom múzeu Slovenskej republiky aj v Bratislave a jej okolí. Tento plagát vo formáte PDF si môžete tiež priamo tu otvoriť alebo stiahnúť:

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu resp. vozidiel využitých pri mimoriadnych jazdách vlakov z technických dôvodov. Pred každou jazdou si vo vlastnom záujme pozrite stránku organizátora jazdy pre získanie najaktuálnejších informácií súvisiacich s mimoriadnou jazdou historického vlaku.

Povinnosti a práva cestujúcich na nostalgických jazdách sú stanovené Prepravným poriadkom pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR.

Úvodná ilustračná snímka: Najpríťažlivejšie z každoročnej ponuky ŽMSR sú parné vlaky
(31.5.2009, Horná Štubňa) © lacino.h

Súvisiace odkazy