Podtatranská „Parowozjada“ a její rozmary

3.9.2010 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Podtatranská „Parowozjada“ a její rozmary

Koná-li se velká akce pod širým nebem, obracejí k němu organizátoři a potenciální návštěvnicí před jejím začátkem své mysli i zraky. Nikoliv snad v nábožném vytržení, nýbrž pro zjištění úradku vyšší moci meteorologické. Nejinak tomu bylo i v případě oné Parolokomotiády, která proběhla minulého víkendu v polské Chabówce. Byť nebesa ordinovala počasí více než rozmarné, vše nakonec dopadlo dobře.

 
 
 
 
 
Zpočátku to však vypadalo nevesele, Chabówka se v sobotu probudila do uplakaného rána, což neudělalo radost nikomu. Za mnohdy vydatných přeháněk se v areálu Skansenu Taboru Kolejowego dokončovaly přípravy na akci Parowozjada PKP CARGO 2010, do jejíhož oficiálního zahájení sice zbývalo ještě několik hodin, nicméně to, co mnohé příznivce železnice přitahuje nejvíce, mělo vypuknout už dvacet minut po sedmé hodině ranní. Na tu dobu byly plánovány odjezdy parních vlaků z místního nádraží do stanic Zakopane a Dobra kolo Limanowej, prvotně určené pro návoz účastníků akce, ale spíš jim sloužící ke svezení z Chabówky do Chabówky.
 
 
V čele souprav historických vozů se podle programu měly objevit válečná němka Ty2-953 a poválečná tendrovka TKt48-191. Zatímco v případě druhém byl plán dodržen, na vlak do Zakopaneho nastoupila nedávno opravená Ty2-911, která je proti své sestře němkou jen poloviční – nebyla vyrobena na území Německa, ale v německými okupanty zabraných poznańských závodech firmy Cegielsky. Vlaky se měly vydat opačnými směry v týž čas, což působilo nesnáz jejich fotografům. Naštěstí pro ně zasáhl osud a vlak ve směru Dobra kolo Limanovej počkal deset minut na bezmála hodinu opožděný spoj TLK 83500 Szczecin Glówny – Zakopane.    
 
 
Hrstka zmoklých fotografů vyprovodila nejprve svými objektivy oba hojně obsazené parní vlaky s lokomotivami jedoucími „prdelí napřed“ na jejich cestu a pak i sebe samé - dílem do přistavených aut, aby některý z nich sledovali, dílem někam do úkrytu, kde by přečkali největší liják. Ve Skansenu zatím vrcholily přípravy všemožného druhu – dostavovaly se zábrany kolem veřejnosti nepřístupných prostorů, stavěly stánky občerstvovací, informační i prodejní, tahaly kabely osvětlení a ozvučení, instalovaly se toalety a také třeba čerpala voda ze zatopeného parkoviště. Lokomotivní čety opečovávaly své svěřenkyně před hlavním bodem programu.
 
 
A u brány Skansenu se zatím shromažďovali netrpěliví návštěvníci, zadržovaní všudypřítomnou ochrannou službou (kterou krom příslušníků Straże Ochrony Kolei vykonávala také soukromá bezpečností agentura případného názvu) až do hodiny desáté, kdy mohli být vpuštěni. Vzhledem k tomu, že organizovaný program začínal až odpoledne a většina exponátů byla v nepřístupném prostoru, museli se zatím spokojit s jejich prohlížením na dálku, pozorováním případného ruchu v kolejišti a hlavně obcházením různých stánků. Informační služby zde poskytovala trojice velkých společností, pozůstalých z někdejšího unitárního státního dopravce PKP.  
 
 
Mezi nimi pochopitelně vévodil hlavní pořadatel akce, PKP Cargo S.A., těsně následován správcem infrastruktury, tedy společností PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, která se zaměřila na prevenci nehod na přejezdech, a akciovou společností PKP Intercity s nabídkou cest do turisticky atraktivních míst tuzemských i zahraničních. A také s prodejem železničních suvenýrů – které ostatně, stejně jako železniční literaturu, modely a další artefakty, bylo možno koupit ve stáncích dalších. Ale největší zájem byl posléze o punkt gastronomiczny, u nějž bylo možno krom krmě a moku získat i ochranu před deštěm, který se opakovaně vracel a zlobil.
 
 
Mezi tím se do Skansenu vrátily oba parní vlaky, i když trochu jinak, než fotografové čekali. Zatímco TKt48-191 přivezla spořádaně ten svůj na hlavní kolejiště, souprava vlaku ze Zakopaneho přijela z nádraží k nástupišti u haly s motorovou lokomotivou SM42-344 na postrku a němka pak dorazila samostatně do depa, aby byla připravena na blížící se přehlídku lokomotiv. V tu chvíli ještě nikdo netušil, že se jak tato přehlídka, tak také těsně ji předcházející slavnostní zahájení celé dvoudenní akce bude muset odložit. Důvodem byl liják, který se spustil krátce po poledni. Teprve když trochu polevil, mohl se moderátor akce ujmout slova.
 
 
  
Irek Bieleninik, jemuž v jeho roli průvodce odpolednem zdatně sekundoval místní železniční fanda Miłosz Mazurek, pak předal slovo představitelům obou pořadatelů. Nejprve krátce promluvil člen představenstva PKP CARGO S.A Witold Bawor a pak předseda nadace Era Parowozów Mirosław Szymański. Vzhledem k tomu, že promlouvající byli na rozdíl od posluchačů pod střechou, moknoucímu obecenstvu proslovy možná tak krátké nepřipadaly. Ale nikdo to nevzdal a všichni se už těšili na vlastní program. Ten byl zahájen téměř neprodleně komentovanou přehlídkou parních lokomotiv na koleji mezi depem a hlavním vjezdem do Skansenu.
 
 
Při ní se postupně představily stroje Ty2-953  TKt48-191, Ol12-7, Pt47-65 a TKh49-1. Do původně ohlášeného půl tuctu lokomotiv chyběla unikátní Piękna Helena Pm36-2, kterou se jejím provozovatelům z Parowozowny Wolsztyn nepodařilo včas opravit po jakési závadě, a tak toto depo reprezentovala mezi ostatními parowozy domácími právě jen už zmíněná Pt47-65. Tři z představených parních krasavic si pak mohli návštěvníci prohlédnout pro změnu i z druhé strany, když byli poněkud mylně nasměrování na nástupiště u haly, kde sice ještě neviděli přehlídku vlakových souprav, ale zato stroje na ně nastupující. A někteří i ukryti pod střechou.
 
 
Vzhledem k tomu, že příprava historických vlaků zabrala trochu více času, až s jistým zpožděním se otevřela vrata haly a vyjel první z nich. Před očima diváků, dílem se ukrývajících před další přeháňkou kde se dalo, dílem se vystavujících nepohodě kolem kolejí i na okolních exponátech, postupně defilovaly, opět odborně komentovány, tři soupravy historických osobních vozů, jedna souprava historického nákladního vlaku a nakonec jako třešnička na dortu také motorový vůz SN61-168, jeden ze dvou provozuschopných mezi několika zachovanými. I když provozuschopnost právě tohoto je poněkud omezená, protože momentálně nemá „papíry“. 
 
 
Dalším bodem programu byla soutěž dovednosti lokomotivních čet, při níž se osádky strojů Ty2-911, TKh49-1 a Pt47-65 předváděly v převážení džbánu vody ze stojanu na stojan, koulení pivního sudu po temeni kolejnice a likvidaci nafukovacích balónků rozpálenou uhelnou lopatou. Po urputném boji zvítězila četa tendrovky TKh49-1 v těsném bodovém náskoku před Ty2-911. Hostům s Pt47-65 se nedařilo ani trochu. Ale všichni byli spokojeni – mimo jiné také proto, že po dobu soutěže zrovna nepršelo. Vítězové převzali ceny z rukou Mirosława Szymańského, moderátoři si s poraženými trochu zažertovali a všem zůstala vzpomínka na jejich zápolení.
 
 
Zápolení druhu zcela jiného na stejném místě následovalo posléze. V programu sice stálo, že polští strongmani v čele s Grzegorzem Peksou potáhnou parní lokomotivu, ale při zkoušce s ní nehnuli. Tak vzali za vděk čtyřnápravovým krytým nákladním vozem, který si po pečlivém výběru nechali přistavit na vhodné místo kolejiště a jali se, řádně na to oděni a rozcvičeni, soutěžit v jeho přemístění na čas. Na závěr pak moderátor vyzval někoho z přítomných, ať to zkusí také. Nastoupil jeden z pořadatelů, takto traťmistr z Krakowa, nechal si podržet foťák, posunul si čepici, bez jakéhokoliv rozcvičování se zapřáhl do kšírů a s vozem popojel rovněž.
 
 
Siláci pak pokračovali ve své produkci už mimo koleje, byť se činili s nářadím původu či vzhledu železničního. Bohužel (z pochopitelných důvodů) nikoliv na pódiu, ale pod ním, takže jejich výkony viděly snad jen dvě první řady davu diváků. Ten ostatně už nebyl tak četný, neboť mnoho přítomných využilo možnosti svézt se parním vlakem do stanice Rabka Zaryte a zpět, jehož jízda se siláckými výkony časově kolidovala. Za už umoudřelého počasí se blížil večer a s ním i hudební produkce s využitím dvou úzkorozchodných lokomotiv. Bubeník Ryszard Bazarnik se svou skupinou a pomocí světelných i dýmových efektů rozhodně nenudil.
 
 
Což asi překvapilo každého, kdo měl možnost sledovat ranní zkoušku onoho přestavení Multifonia. Dupání na vodní vaně a bušení do parního dómu, byť provázené klasičtějšími hudebními nástroji a zpěvem, připadalo každému milovníkovi starých parních mašinek spíš jako jejich znesvěcení. Ale výsledek této poněkud kontroverzní podívané nebyl nepřijatelný. Poslední bod sobotního programu, předpůlnoční diskotéka, z povzdálí iluminovaná barevně nasvícenými lokomotivami, už celkově uspokojil méně. Tančící se na parketu rozhodně netlačili – na rozdíl od v řadě stojících parních lokomotiv, které na sebe naopak bohužel natlačeny byly.
 
 
Nedělní ráno ve Skansenu se neslo ve znamení demontáže a odvozu všeho už nepotřebného (pódia, některých stanů) a přípravy lokomotiv k jejich dalším úkolům. K nim patřilo zejména vedení dvou neveřejných fotovlaků. Stroj Ty2-953 se soupravou nákladního vlaku (obsahující i dva čtyřnápravové kryté vozy uzpůsobené pro přepravu osob) se o půl osmé vydal z nádraží na trasu Chabówka - Rabka Zaryte - Mszana Dolna a zpět. Hodinu před polednem jej po stejné trati měl následovat osobní vlak vedený lokomotivou TKt48-191, směřující až do stanice Limanowa. Ty2-911 pak odvezla o něco později veřejný vlak do Zakopaneho.
 
 
V neděli pokračovaly akce trvající po celou dobu Parolokomotiády, o nichž tu ještě zmínka nepadla – soutěž železničních znalostí dětí, malování jejich papulek a provoz „vagónovaného“ modelového kolejiště velikosti TT Klubu železničných modelárov a priateľov železníc Komárno v samotném Skansenu i jeho modulové obdoby v hale staniční budovy žst. Chabówka, tentokrát v podání modelářů z Krakowa. V neděli k těmto atrakcím přibyly navíc projížďky v kabině parní lokomotivy a na ruční drezíně, které bylo možno začít na krátkých kolejových úsecích u depa a haly Skansenu. Místo nebylo třeba dlouho hledat – už z dáli byly vidět fronty zájemců. 
 
 
Na programu odpoledním byla už jen naučná stezka po dílnách Skansenu. Ač nedělní počasí nebylo tak rozmarné, nebesa se přece jen posléze opět protrhla. Naštěstí přechodně a navíc pouhých 120 minut před oficiálním časem ukončení po dva dny trvajících oslav páry na kolejích. Na tomto místě by čtenář jistě čekal jakési jejich celkové zhodnocení, ale to tady nenajde. Stejně jako podrobnější zmínku o lidech, kteří se kolem mašinek pohybovali v rozmanitých rolích, a k nimž patřili i členové a příznivci klubu VLAKY.NET. To vše si zasluhuje už samostatný článek, který se zde objeví právě za týden pod názvem Podtatranská „Parowozjada“ a její lidé.
 
 
Internetowa Telewizja Małopolska zveřejnila na pokračování svou reportáž z akce a my vám nabízíme formou odkazů shlédnutí části první i druhé. Video Karla Furiše bude zařazeno do druhého dílu reportáže naší.   
Odkazy:

Titulní snímek: Diváky čekající na přehlídku historických souprav trocha vody neodradí © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy