Elektrické jednotky na našich kolejích: řada 452

20.7.2009 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Elektrické jednotky na našich kolejích: řada 452

Elektrické jednotky někdejší řady EM 475.2 patří k železničním vozidlům, která byla vyrobena jaksi navíc. Představují do jisté podobnou z nouze ctnost, jako třeba dodatečná objednávka motorových vozů řady M 152.0/810. Naštěstí tady podobnost končí a "dvojkové žabotlamy" naše koleje nijak nadbytečně nezaplevelily.

 

 

 


To přirovnání je ovšem do značné míry nadnesené. V tomto případě totiž k žádnému zhoršení celkové skladby parku vozidel ČSD nedošlo, protože ony „náhradní“ jednotky dnešní řady 452 si našly své nezastupitelné místo v dopravě, pro kterou byly navrženy, a jsou dodnes využívány jen k tomu, k čemu je jejich konstrukce předurčila – vedení osobních vlaků v příměstské dopravě. Ale podívejme se na zrod této původně neplánované řady blíže.

Vývoj a výroba

Koncem 60. let minulého století předpokládala správa Severozápadní dráhy ČSD potřebu celkem 106 elektrických jednotek pro příměstskou dopravu Prahy, Hradce Králové a Ústí nad Labem. Tohoto počtu mělo být dosaženo přemístěním všech existujících jednotek řady EM 475.1 do Prahy a dodáním nových jednotek řady EM 488.0 (dnes řada 460) do dep obou krajských měst (k čemuž však nakonec v případě Hradce Králové nedošlo). Sériová produkce nových jednotek se však opozdila, a proto ČSD v roce 1969 objednaly ve vagónce Tatra Studénka výrobu 11 dopravních jednotek řady EM 475.2.

23.10.2004 - Praha ONJ: první vyrobená jednotka, už jen jako třívozová - 452.001-1 + 052.002-3 + 452.002-9 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Tato vozidla měla být v zásadě shodná s řadou EM 475.1 (dnešní 451), avšak s tím, že v nich byly vylepšeny některé konstrukční celky, a to na základě zkušeností z provozu jednotek řady EM 475.1 a také prototypových střídavých jednotek řady SM 487.0/488.0 (dnes řada 560). Další změny původního řešení pak byly vyvolány zpřísněním technických norem v oblasti rušivých vlivů na telekomunikační a zabezpečovací zařízení, úrovně hluku a požární bezpečnosti. Zásadním požadavkem byla možnost spřahování obou řad.
 
Tyto výchozí předpoklady byly zahrnuty do technických podmínek pro výrobu „čtyřvozové elektrické motorové jednotky pro předměstkou dopravu řady EM 475.2“, jejichž tvorba probíhala už od roku 1968. Vzdor tomu, že jen inovovaná konstrukce nevyžadovala dlouhý vývoj, výroba první série byla zahájena až roku 1973. Důvodem zdržení byl požár, který dne 29.4.1969 zachvátil areál studénecké vagónky a zcela zničil či vážně poškodil prototypovou dílnu i rozhodující výrobní provozy. Nakonec byly první čtyři dopravní jednotky dodány v roce 1973 a zbývající o rok později.
 
23.10.2004 - Praha Masarykovo n.: jedna z posledních, jednotka 452.017-7/452.018-5 jako Os 9613 z Kralup n.Vl. © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na rozdíl od vozů řady EM 475.1 + N 475.1, kdy byla celá dopravní jednotka vyráběna pod týmž výrobním číslem, při výrobě jednotek řady EM 475.2 + N 475.2 dostaly jednotlivé vozy samostatná, po sobě jdoucí výrobní čísla (zvlášť elektrické a zvlášť vložené vozy). Všechny vyrobené jednotky řady EM 475.2 byly postupně dodány do lokomotivního depa Praha střed.
Popis
Vzhledem k tomu, že konstrukce i uspořádání jednotek dnešní řady 452 jsou v podstatě identické s řadou předchozí, nebudu zde uvádět jejich detailní popis ani ukazovat typový výkres. Najdete je v příslušné kapitole článku o řadě 451. 
 
31.07.04/26.04.03 - Praha Masarykovo n.: jednotky 451.002-0 a 452.019-3 - jediný nápadný rozdíl ve vzhledu obou řad © PhDr. Zbyněk Zlinský - ZOBRAZ!
 
Tady se omezím jen na výčet hlavních bodů, v nichž spočívá inovace řady novější: 
 1. změna konstrukce trakčního převodu a použití nové modifikace trakčního motoru,
 2. montáž dokonalejšího odpojovače sběračů s uzemňovačem na střechu elektrického vozu (který tvoří prakticky jedinou nápadnou vzhledovou odlišnost dnešních řad 451 a 452),
 3. dosazení nových brzdičů,
 4. vybavení vložených vozů vlastními akumulátorovými bateriemi a úprava zářivkového osvětlení,
 5. úpravy rotačního měniče a alternátoru,
 6. zvýšení počtu stupňů odporové elektrodynamické brzdy na 3,
 7. použití celokovových polic na zavazadla místo polic se silonovým výpletem,
 8. zřízení kabiny pro průvodčího na plošině proti úborně ve vloženém voze (místo 2 sedadel a sklopné sedačky),
 9. dosazení zámků na vstupní dveře velkoprostorového oddílu (pro využití nástupního prostoru a malého oddílu pro cestující v elektrickém voze jako zavazadlového oddílu),
 10. nahrazení tuhých tyčových spřáhel, spojujících vozy uvnitř dopravní jednotky, spřáhly vypruženými silentbloky,
 11. modernizace některých přístrojů,
 12. úprava pohonu stěračů a vytápění kabiny strojvedoucího. 

14.04.2009 - Praha hl.n.: levostranné stanoviště strojvedoucího ve voze 452.017-7 © Jiří Řechka

Nejsou to pochopitelně odlišnosti jediné, ani je zde nebudu detailně rozvádět, protože každý, kdo by se o konstrukci těchto jednotek zajímal hlouběji, najde jako obvykle dostatek dalších informací v odkazech na konci článku. Celkovou představu o jejich vnějším vzhledu i vnitřní výbavě zase poskytne připojená galerie fotografií. Některé z výše uvedených konstrukčních změn ovšem zasáhly také do technických údajů jednotek, zejména pokud jde o jejich obsaditelnost a hmotnosti, jak je patrno z následující tabulky:

Základní technické údaje
EV
VV
TJ
DJ
označení původní
EM 475.2
N 475.2
-
-
označení současné
452
052
-
-
označení tovární
782.1
783.1
-
-
rozchod
1 435 mm
napájecí systém
3 kVss
uspořádání dvojkolí
Bo'Bo'
2'2'
Bo'Bo'+2'2'
Bo'Bo'+2'2'+2'2'+Bo'Bo'
trvalý výkon
660 kW
-
660 kW
1 320 kW
maximální rychlost
100 km/h
počet míst k sezení
61
86
147
294
počet míst k stání
85
105
190
380
hmot. ve službě prázdný
59 t
34 t
93 t
186 t
hmot. ve službě obsazený
70 t
52 t
122 t
244 t
délka přes spřáhla
25 447 mm
23 348 mm
47 645 mm
95 290 mm
výrobce vozové části
Vagonka Tatra Studénka
výrobce elektrické části
MEZ Vsetín
roky výroby
1972 - 1973
počet kusů
22
22
22
11
vysvětlivky:
EV – elektrický vůz
VV – vložený vůz
TJ – technická jednotka (EV + VV)
DJ – dopravní jednotka (2 TJ, t.j. EV + VV + VV + EV)
Provoz
Jak už jsem se zmínil, všechny vyrobené jednotky dnešní řady 452 byly dodány do lokomotivního depa Praha střed. V Praze také zůstaly po celou dobu svého dosavadního provozu, i když jejich formální dislokace se měnila v závislosti na reorganizaci lokomotivního hospodářství ČSD a ČD. V současné době je tedy jejich domovinou, stejně jako ostatních pražských elektrických jednotek, provozní jednotka Odstavné nádraží jih (ONJ) DKV Praha.
 
23.10.2004 - Praha ONJ: odstavené jednotky řad 471, 451 a 452 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jejich první nasazení bylo spojeno se zavedením elektrické příměstské dopravy mezi Prahou a Benešovem u Prahy, které bylo sice plánováno už v roce 1924, ale realizace se dočkalo až po roce 1971, kdy byl tento úsek elektrizován. V devadesátých letech minulého století se jejich akční rádius rozšířil v souvislosti se zavedením přímých vlaků na trase Benešov – Praha – Lysá nad Labem – Nymburk – Kolín. Později byly tyto spoje sice zase v Praze rozděleny, ale jednotky řady 452 zůstaly i na větvi do Kolína.
 
V provozu se často objevovaly a objevují i na dalších tratích v okolí Prahy, kde jsou nasazovány spolu s řadou 451, s níž mohou být také spojovány do mnohočlenného řízení. Obdobně jako u řady 451, byly i z vozů této řady vytvořeny kromě základního čtyřvozového složení jednotky třívozové (dvě) a šestivozové (jedna); byly sestaveny v prosinci 2003. Jejich aktuální řazení najdete na příslušné stránce specializovaného internetového portálu. Tentýž zdroj nabízí také jejich oběhy, podle nichž je řada 452 momentálně turnusována jen na rameni Praha Masarykovo.n. - Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem hl.n. Jde však jen o záležitost formální, ve skutečnosti jsou obě příbuzné řady nasazovány alternativně, podle aktuální situace.
 
23.06.2008 - Praha-Vršovice: dvojice jednotek s čelními vozy 451.073-1 a 452.006-0 soupravově jedoucí na hlavní nádraží © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Stejně jako jednotky řady 451, nebyla řada 452 komplexně modernizována. Výjimkou byla nesourodá jednotka 452.003 + 052.080 + 052.010 + 452.010, která prošla v letech 1992 - 1994 modernizací v podniku Pars DMN Šumperk. Při ní dostala nová polospouštěcí okna s dvojitým zasklením, účinnější izolaci vozových skříní, nové obložení stěn i stropů a podlahovou krytinu, nově potažená sedadla s opěrkami hlavy a zavazadlové police podle vzoru osobních vozů řad Bte a Btme. Ve velkých oddílech elektrických vozů byly zřízeny oddíly pro cestující na vozíku.
 
Tato modernizace však zůstala ojedinělou, protože její přínos neodpovídal vynaloženým nákladům a navíc se některé úpravy (např. opěrky hlavy či potahy sedadel) neosvědčily. Jinak byly v jednotkách řady 452 při dílenských opravách prováděny jen obdobné úpravy jako u řady 451, např. výměna polospouštěcích oken za jednoduše zasklená okna s výklopnou horní částí.
 
06.04.2009 - Praha-Vysočany: velkoprostorový oddíl jednotky 452.005/452.006 s modernizovanými okny © Jiří Řechka
Několik slov závěrem

I když elektrické jednotky dnešní řady 452 vznikly jaksi navíc, ve skutečnosti se po opožděném dodání elektrických vlaků řady EM 488.0 (460) nestaly nikterak nadbytečnými. Důvod tkvěl mimo jiné v tom, že jejich nevelký počet ani nehradil ztráty, které postihly během provozu řadu 451 rušením vozidel po nehodách a požárech. A proti úbytku nebyla imunní ani samotná řada 452. Současný rozvoj příměstské dopravy v okolí Prahy není možno uspokojivě pokrýt dodávkami „ešusů“ řady 471, takže jednotky starší jsou v ní zatím nepostradatelné.

V závěrečných slovech nesmí pochopitelně chybět ani mé obligátní upozornění: Tento článek nemá ambice vyčerpávajícím způsobem pojednat o předmětné řadě, jde jen o jistý souhrn základních informací pro zcela neznalé či případně východisko k dalšímu získávání poznatků i pro ty poučenější. V diskusi pak kromě případných dotazů uvítám také každé upozornění na možnou chybu a upřesnění či rozvinutí toho, co jsem zde předestřel.

23.10.2004 - Praha ONJ: staré a nové - 452.001-1 + 052.002-3 + 452.002-9 mezi "ešusy" © PhDr. Zbyněk Zlinský

Poděkování:

Za obohacení galerie děkuji Václavu Vyskočilovi, který prohrabal svůj archiv starších snímků, a zejména pak Jiřímu Řechkovi, který naopak pořídil snímky zcela nové, když neváhal na mou prosbu vyrazit s fotoaparátem na pražská nádraží, aby pořídil fotografie interiéru, stanovišť a dalších technických prvků jednotek řady 452, které jsem bohužel neměl k dispozici a nemohl bych vám je nabídnout. (Úsměvnou „vadou na kráse“ této akce bylo to, že natrefil právě na jednotku, jejíž snímky už v mé galerii dominovaly.)

Prameny a odkazy:
 1. "Atlas vozidel - Elektrické vozy a jednotky ČD a ZSSK", kolektiv autorů, M-Presse s.r.o., Zlín 2003
 2. "Malý atlas lokomotiv … ", kolektiv autorů, Gradis Bohemia s.r.o., Praha 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009
 3. Elektrické jednotky řad 451 (EM 475.1), 452 (EM 475.2)
 4. Řada EM 475.1 a 2
 5. Z historie elektrických jednotek ČSD a ČD, a.s.
 6. Elektrické jednotky 451 a 452 - Wikipedie, otevřená encyklopedie
 7. Elektrické jednotky
 8. 451 a 452, čili pantograf
 9. PEAD Řada 451, 452
 10. Elektrická jednotka 451, 452 (EM 475.1,2)

Titulní snímek: Jednotka 452.017-7/452.018-5 opouští dne 23.10.2004 Masarykovo nádraží jako Os 9644 do Kralup n.Vl.
 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy