Májové oslavy v jaroměřské výtopně a na kolejích k ní vedoucích

4.5.2009 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Májové oslavy v jaroměřské výtopně a na kolejích k ní vedoucích

Bylo brzké ráno – první máj – ranní máj – byl páry čas. Píšťaly zval ku páře hlas, kde kovový zaváněl ráj. Tak nějak s parafrázovaným Karlem Hynkem v mysli jsem vyrazil oslavit letošní Svátek práce. No ani ne tak státní svátek uvedený v běžném kalendáři, jako spíš svátek ajznboňácký, uvedený v kalendáři železniční nostalgie: 150 let od zahájení provozu na Pardubicko-liberecké dráze.

 

 

 

Na den tak sváteční jsem vstával nekřesťansky brzo, protože jsem hodlal zachytit odjezd prvního z oněch téměř 90 nostalgických vlaků, které měly ve dnech 1. až 3. května v rámci oslav na východočeské a severočeské koleje vyrazit. A nejen jeho odjezd, ale také přípravy k němu. Takže jsme se ocitl v centru všeho dění, jaroměřské výtopně, už čtvrt hodiny po šesté hodině ranní a zastihl ji ve stavu probouzení k horečnému ruchu, který čekal především členy místního spolku.

01.05.2009 - Jaroměř: probouzející se výtopna © PhDr. Zbyněk Zlinský

Hlavním organizátorem celého toho vlakofilního prodlouženého víkendu byla Společnost železniční výtopna Jaroměř - společnost pro záchranu, obnovu a provoz historických železničních vozidel, jak má uvedeno v záhlaví internetových stránek svého muzea. O jeho exponátech na našich stránkách už reportážní zmínky byly, ale měl jsem v úmyslu je při této příležitosti také podrobněji zdokumentovat. Což jsem také učinil, ještě v době, kdy nebyly obklopeny návštěvníky. Nicméně v reportáži této vás s nimi neseznámím, i když jsem tak učinit chtěl.
 
01.05.2009 - Jaroměř: exponáty v rotundě © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Důvod je sice prostý, ale já jsem si jej uvědomil až v závěru prvního dne, který jsem na oslavách v Jaroměři prožil – bylo tam toho tolik k vidění a fotografickému zaznamenání, že bych stvořil dílo vzpírající se svým rozsahem možnostem našich stránek i trpělivosti jejich čtenářů. Takže jsem se nakonec rozhodl, že tuto reportáž věnuji výhradně slavnostnímu dění a virtuální procházku jaroměřským muzeem vám nabídnu někdy příště. Do jisté míry se tím ovšem zpronevěřím své snaze ukázat vám většinu z toho, co mohli návštěvníci jaroměřské výtopny v oněch třech dnech vidět. Snad mi to prominete.
 
01.05.2009 - Jaroměř: mezi exponáty muzea najdete i unikátní sliniční podvalník © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Z podobných důvodů si odpustím také snad očekávanou vstupní pasáž o dějinách oslavence, tedy samotné Pardubicko-liberecké (či původně Jihoseveroněmecké spojovací) dráhy. I to je téma, které by si zasloužilo samostatné pojednání – a možná ne jedno. Takže vás na tomto místě odkáži na povídání o této dráze, které je dostupné na internetu. Odkazů využiji i místo podrobného popisu celých oslav, a to na dokumenty, které jsem vám nabídl už při prezentaci pozvánky na ně. O smyslu a hlavní náplni oslav se můžete dočíst v tiskové zprávě společnosti a jejich program je shrnut na vydaném plakátě.
 
01.05.2009 - Jaroměř: pohled na perón s transparentem oslav © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Když jsem si takto usnadnil práci, tak si ji „ulehčím“ ještě víc. Nenabízím vám totiž typickou reportáž z oněch tří dnů. Tedy alespoň ne ve formě písemné. Nakonec dlouhé vyprávění je určitě únavnější a méně vypovídající než dokument obrazový. Takže si prohlédněte připojenou galerii fotografií a nechte se vést jejími popisky. Tady se omezím jen na pár glos k tomu, co se v Jaroměři dělo. (Možná mi v tomto okamžiku vytknete, že se soustřeďuji jen na Jaroměř, když se slavilo na řadě míst nejen tratě jubilující, ale i na tratích přilehlých. Na svou obranu mohu uvést jen tolik, že by nebylo v silách jedince, navíc nedisponujícího ani autem ani režijní průkazkou či tučným kontem, to vše objezdit.)
 
02.05.2009 - Jaroměř: císařský pár se chystá do České Skalice © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
První den nostalgických jízd se nesl v duchu provozu především na hlavní trati v celé její délce. Po ní také do Jaroměře dorazily dvě parní lokomotivy, k jejichž příjezdu se upínaly tužby mnoha návštěvníků a zejména železničních fotografů a kameramanů. Z jižního konce trati přijela olomoucká „rosnička“ 464.202, dokonce v doprovodu dalšího skvostu našich historických vozidel, „bobiny“ E 499.004. Z konce severního měla dorazit plzeňská „šlechtična“ 475.111 v čele spěšného vlaku z Prahy. Vzdor své kategorii však vlak příliš nepospíchal a do Jaroměře přijel s více než hodinovým zpoždění, Nebyl to ostatně jediný podobný zádrhel toho dne, jistě k nelibosti těch, kdož čekali někde u trati s fotoaparátem či kamerou. I to se zkrátka stává...
 
01.05.2009 - Jaroměř: "rosnička" je magnet pozornosti všech © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V sobotu byl prioritou provoz na trati z Jaroměře do Malých Svatoňovic, na níž byly na programu zajímavé doprovodné akce. Ale jisté doprovodné akce, která naopak na programu nebyla, se dočkali i návštěvníci jaroměřského muzea, Dokonce nejedné. Tou první byla původně neplánovaná přítomnost motorové lokomotivy zvané „Herkules“, konkrétně ER 20-009, kterou má pronajatu od MRCE Dispolok společnost RailTransport. Té pak patří druhý stroj, který obohatil výstavu vozidel, lokomotiva někdejší řady V 100 DR, dnes mající označení 745.501-7. A z někdejší NDR přijelo i další překvapení – německý nostalgický vlak v čele s parní lokomotivou 52.8080-5 depa Bautzen.
 
02.05.2009 - Jaroměř: 52.8080-5 v čele vlaku z Liberce © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Den třetí byl ve znamení jízd na kratších trasách po tratích v okolí Jaroměře. Na rozdíl od dnů předchozích k žádnému obohacení parku přítomných vozidel nedošlo, ba právě naopak. „Herkules“, který měl v jaroměřské výtopně pobýt i během neděle, do rána zmizel – byl odvolán v souvislosti s jeho pověřením dalšími provozními úkoly. Do jisté míry ochuzen byl i jízdní řád, protože pro poruchu jedné z parních lokomotiv musela být bez náhrady zrušena plánovaná jízda nákladního vlaku. Zkrátka nic není dokonalé, ale při zajišťování tak velkolepé akce se skrovnými zdroji finančními i lidskými je podobné obtíže možno předpokládat a nutno pochopit. Tolerantnímu přístupu k nějakým chybičkám mohlo ostatně přispět i nádherné počasí, které po celé tři dny panovalo.
 
02.05.2009 - Jaroměř: pohled na sluncem zalité nádraží a šotouše hledající si místo © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
A panovala také dobrá a přátelská nálada. Tedy vesměs, až na běžnou nervozitu spojenou s s fotografováním či filmováním železnice, jak ji běžně známe. K mému programu sice očekávanému, ale v podstatě neplánovanému, patřilo také setkání s dalšími členy klubu VLAKY.NET či čtenáři jeho stránek. Bylo příjemné slyšet, že naše články mají úspěch a stejně příjemné bylo i zapředení několik hovorů s lidmi úplně cizími. Což myslím zajisté jen formálně – přátelé železnice si přece cizí být nemohou. Ať už mluví jakoukoliv řečí – a že to v případě účastníků oslav nebyla jen čeština či slovenština, to nás může jen těšit.
 
02.05.2009 - Jaroměř: poslední práce na strojích 710.433-4, 434.2186, 423.0145 a 310.0134 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Pro mne osobně to byly tři dny krásné, ale únavné. Nevím, zda byly krásné také pro jaroměřské muzejníky a další pracanty ze spolupracujících klubů, kteří to vše zajišťovali, avšak o té únavě v jejich případě nepochybuji ani trochu. A nejde jen o jejich výkon po ony tři konkrétní dny, ale o měsíce příprav od činností organizačních až po všechnu tu špinavou robotu. Takže se na závěr před jejich prací hluboce skláním a přeji jim mnoho úspěchů v jejich dalším konání. V skrytu duše doufám, že se jim v budoucnu podaří opět zorganizovat podobný festival. A snad i dřív, než při příštích kulatinách Pardubicko-liberecké dráhy...
 
 Snímky (nejen) z trati dodatečně poslali Václav Vyskočil a Tomáš Tvrz - začínají tady.
 
Titulní snímek: 434.2186 sjíždí dne 3.5. z jaroměřské točny © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy