Handlovský viadukt - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Handlovský viadukt leží na trati ŽSR č. 145 približne v kilometri 16,5 až 16,8 na začiatku mesta Handlová. Viaduktom sa prekonáva údolie medzi pohoriami Žiar a Vtáčnik, trať tu zároveň prekračuje potok Handlovka a cestu prvej triedy z Prievidze do Žiaru nad Hronom.
Výstavba približne 200m dlhého mosta bola ukončená v roku 1912. Tvorený je šiestimi oceľovými poliami dĺžky 26 a 31m tvorenými priehradovými konštrukciami poloparabolického tvaru so zakrivenými spodnými nosníkmi a mostovkou hornou. Krajné polia boli tvorené kamennými oblúkmi so svetlosťou 10m. Celý viadukt je postavený v oblúku koľaje s polomerom 275m. Priemerná výška koľaje nad okolitým terénom je asi 20m.

Pri oslobodzovacích bojoch o Handlovú bol viadukt ťažko poškodený. Nemecké vojská pripravovali úplnú deštrukciu mosta, no vďaka rýchlemu vstupu sovietskej armády do mesta ráno 3. apríla 1945 ustupujúci Nemci v náhlosti nestihli celkom zničiť na odpálenie pripravený handlovský viadukt. Tento bol demolovaný len čiastočne. Zničený bol prvý pilier a prievidzská opora krajnej kamennej klenby, hoci podmínovaný bol celý viadukt. Následkom detonácie sa zrútila polovica krajnej klenby a prvé dve priehradové konštrukcie, pričom značne poškodené druhé pole zostalo visieť na druhom pilieri. Výbuchom nálože bol ďalej poškodený druhý a hlavne piaty pilier.

Stredobodom pozornosti vojnou zničenej krajiny sa hneď po oslobodení stali Handlovské uhoľné bane. Povojnový objem vyťaženého uhlia postupne narastal, čím sa stala otázka dopravného spojenia kľúčovou. Z tohto dôvodu sa s opravou mosta začalo už 29.4.1945. Visiace druhé pole bolo odstránené, poškodené piliere sanované betónom a zničené časti nahradené provizórnymi konštrukciami. Provizórne opravený most bol daný do prevádzky 3.6.1945. S plnou obnovou mosta sa začalo až o dva roky neskôr a to 1.9.1947. Osobná doprava bola riešená prestupovaním, nákladné bola úplne odklonená. Rekonštrukcia bola ukončená po necelých piatich mesiacoch 10.1.1948.

Pramene:
Kostický B. a kol.: Handlová a jej premeny, Vydavateľstvo Osveta, Martin, 1976.
Záni, F.: Handlovčania v boji za slobodu, Vydavateľstvo Osveta, Martin, 1974
www.rail.sk (Rail CD)

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu