Richnava - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

18.03.1862

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Poskytované služby

Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Richnava leží na trati ŽSR č. 180 Žilina - Košice, v km 141,020. Má dve vyvýšené nástupištia „Tischer“ pozdĺž 1. a 2. hlavnej traťovej koľaje v dĺžke 150 m, pre prechod cestujúcich medzi nástupišťami je zriadený podchod. V budove zastávky je čakáreň pre cestujúcich. Elektrické osvetlenie je ovládané časovým spínačom. Staničný rozhlas je ovládaný zo ŽST Krompachy. Zastávka je obsadená komerčným zamestnancom.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Žiliny

Cestovné lístky

JPG
JPG
528 kB
26.3.2009

Galéria objektu