Dedinky

Zast. Dedinky leží na neelektrifikovanej trati č. 173 (Červená Skala - Margecany).

 leží v km 65.561 medzi stanicami Mlynky – Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Pridelená je k železničnej stanici Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Zastávka je neobsadená, čakáreň je uzamknutá neprístupná verejnosti. Elektricky osvetlená. Má vyvýšené nástupište typu „SUDOP“. Dĺžka nástupišťa je 165 metrov.

Už pri prvom pohľade na staničnú budovu stanice Dedinky je jasné, že sa nejedná o pôvodnú budovu. Tento úsek trate bol v päťdesiatych rokoch preložený z dôvodu výstavby vodného diela Palcmanská Maša (vidno ho za stanicou). Preložka trate sa týkala úseku trate od stanice Mlynky až po Hamrický tunel, ktorý ostal na pôvodnom mieste a okrem iného bola podľa neho určená výška hladiny vodného diela.

Dedinkami železničná tať vchádza do takzvaného Stratenského kaňonu. Dovolím si tvrdiť, že Stratenský kaňon je najmalebnejšiou časťou železníc na Slovensku. Trať medzi Dedinkami a sedlom Besník sa vinie v prielome rieky Hnilec. Prechádza na úzkom násype cez priehradu Palcmanská Maša dvoma mostami a vchádza do tunelov. Počas neustáleho stúpania dôjde až do najvyššie položeného miesta na sieti ŽSR. Lomu nivelety v besníckom tunele. odtiaľ pokračuje cez daľší tunel, prekrásny Chramošský viadukt do známej Telgártskej slučky, ktorá sa skladá z Telgártskeho viaduktu, tunela, mosta a zastávky Telgárt penzión.

Samotná obec Dedinky sa nachádza na južnom okraji národného parku Slovenský raj. Je východiskom turistických chodníkov. nachádza sa tu lanovka na Geravy a v zime sa tu dá lyžovať.

História obce siaha až do 14. storočia. Obec Dedinky ale vznikla až v roku 1933 a to zlúčením obcí Imrichovce a Štefanovce.

Štefanovce