Beluša

Železničná zastávka Beluša (okres Púchov) leží na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati ŽSR č. 120 Bratislava - Žilina.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Bratislavy

Z histórie obce

 Beluša, ktorá v ďalšom vývoji v historických prameňoch väčšinou sa uvádza ako "oppidum", čo znamená opevnené mestečko, do roku 1439 bola súčasťou Trenčianskeho panstva. Po roku 1439 bola už súčasťou Ilavského panstva. Za pričinenia bratov Mikuláša a Mateja Ostrošiča vydal panovník Leopold I.- 14. októbra 1659 trhové privilégium pre mestečko Belušu. Podľa neho jarmoky sa konali štyrikrát ročne, a to na Mateja, na sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa, na sviatok Premenenia Pána a na sviatok sv. apoštolov Šimona a Júdu. Privilégium zakotvuje aj konanie týždenných trhov, ktoré praktizovali už od dávnych čias. Trhové poplatky si mestečko vyberalo samo.
 Belušu v roku 1723 postihol požiar, ktorý zničil alebo značne poškodil všetky staré budovy. Zhorel aj kaštieľ pokrytý šindľom, postavený ešte za Ostrošicovcov. Pri tejto pohrome zhoreli aj niektoré dokumenty z archívu mestečka. Po tomto požiari sa postavil v Beluši stoličný dom, slúžiaci hlavne pre vojenské ciele, a to najmä pre ubytovanie dôstojníkov. Považie postihla katastrofálna povodeň v roku 1813. Vody Váhu vystúpili nad svoju normálnu hladinu o 14 stôp (4 1/2 metra). Povodeň trvala tri dni a to 26.-28. augusta. Našťastie v Beluši nik neprišiel o život, avšak 57 gazdov na dolnom konci utrpelo škodu. Veľká povodňová pohroma postihla Belušu 2. júna 1823 následkom prietrže mračien v Pružinskej doline. Takmer celé mestečko bolo zaliate vodou. Azda jeden z najväčších požiarov v Beluši zúril 15. septembra 1827. Celkovo zhorelo asi 130 domov.
Pre Belušu malo značný význam postavenie železnice v rokoch 1878-1883. V roku 1883 vybudovali v Beluši aj železničnú stanicu a byty pre železničiarov. Beluša do roku 1887 vystupuje ako mesto, respektíve ako mestečko. Od roku 1888 v rámci reorganizácie verejnej správy, kedy došlo k značnej redukcii mestečiek, ktoré z úradnej moci premenili na obce, aj Beluša sa stáva obcou.