Boří Les

Železničná stanica Boří Les leží na trati SŽDC č. 246 Břeclav - Znojmo. Prechádza ňou aj trať SŽDC č. 247 Bŕeclav - Lednice.

Kilometrická poloha : 86,0 km
Nadmorská výška : 160 m.n.m.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Břeclavi