ŽOS Trnava získala nový kontrakt s americkým výrobcom vagónov. Vyrobí pre neho 200 horných plošín.

3.7.2024 10:04Zdroj: ŽOS Trnava

V júni 2023 vedenie divízie strojárskej výroby ŽOS Trnava nadviazalo kontakt s ďalším významným výrobcov nákladných železničných vozňov s celosvetovou pôsobnosťou, americkou firmou Greenbrier. Na úvodnom stretnutí boli vytypované viaceré oblasti možnej spolupráce, okrem iných aj vo výrobe a dodávkach horných plošín autovozňov. Ide tu o vyššiu úroveň než pri bežných zákazkách. Plošiny pre Greenbrier majú byť povrchovo upravené s vykonaním montáže všetkých ich komponentov.

Zmluvne dohodnutá je výroba zatiaľ 200 ks horných plošín a ŽOS Trnava už začala prípravné práce súvisiace s realizáciou tejto veľkej zákazky. Horné plošiny zákazník dostane v stave plne pripravenom na dosadenie na vozeň, pričom v Trnave denne vyrobia jednu plošinu a ukončenie zákazky je plánované na august nasledujúceho roka. Pre ŽOS Trnava, a.s. je tento nový zákazník v  portfóliu významným partnerom na ďalšiu spoluprácu.