Študuj dopravu po skončení základnej školy - 7.9.2023, Vrútky

16.8.2023 8:00Zdroj: ŽSR

Študuj dopravu po skončení základnej školy - 7.9.2023, Vrútky

Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy SR, mesta Vrútky, Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa, ďalších rezortných stredných odborných škôl, Žilinskej univerzity v Žiline, rezortných zamestnávateľov vrátane železničných spoločností a vybraných regionálnych partnerov.

 

Kam po skončení základnej školy ŠTUDUJ DOPRAVU,

7. 9. 2023 vo Vrútkach

 na parkovisku pri železničnej stanici

od 9.00 h do 13.00 h.

Návštevníkom podujatia budú predstavené odbory vzdelávania z oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách. Žiakom základných škôl a mládeži odborníci poskytnú kariérové poradenstvo s odporúčaním ich ďalšieho študijného smerovania a výberu povolania. Súčasťou bohatého sprievodného programu budú ukážky výkonu povolaní najmä v železničnej a cestnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra, prehliadka priestorov autobusu, kamióna, rušňa, diagnostika vozidiel, dopravná výchova s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej dopravy, dopravné simulátory vrátane simulátora nárazu vozidla, nácvik poskytovania prvej pomoci, dopravné kvízy a súťaže. Vstup na podujatie je bezplatný.

Žiakom základných škôl ponúkame:

  • Kariérové poradenstvo pomoc s výberom štúdia a povolania
  • Informácie zo sveta práce predstavenie dopravných povolaní
  • Dopravnú výchovu bezpečnosť v cestnej premávke, bezpečnosť cyklistu, dopravné simulátory
  • Poskytovanie prvej pomoci nácvik zručností pri záchrane života

 

Kontaktná osoba (potvrdenie účasti):

PaedDr. Filip Kucej
Tel: 02/5949 4583
E-mail: filip.kucej@mindop.sk